Utvidet høringsfrist for NFB/NB Publikasjon nr. 30 «Herdeplastbaserte belegg»

Høring høst 2020/Jan. 2021 – Høringsfrist 08. Januar 2021 – Forventes ferdig 1 kvartal 2021.
– For Høringsutkast og  revisjonskommentar skjema klikk videre.

Du inviteres til å komme med dine innspill.

NFB-NB publikasjon nr. 30 «Herdeplastbaserte belegg»

Revisjonskomite: Paul Stavem, Mapei AS (sekretær), Lars Erik Løvdal, Oslo Epoxybelegg AS, Bernt Kristiansen, AF Gruppen Norge AS, Hilde Rannem Isaksen, Norconsult AS.

 

Del saken