07 PDF Sprøytebetong til bergsikring (2011) Norsk utgave

Beskrivelse

Denne utgaven av Norsk Betongforenings Publikasjon nr 7 «Sprøytebetong til bergsikring» avløser utgaven av 2003. Siden forrige revisjon er det utgitt felleseuropeiske standarder som omhandler sprøytebetong. Publikasjonene omhandler kun det som omhandler bergsikring i disse standardene, og er en samlet framstilling av kravene som gjelder til våtsprøyting benyttet til bergsikring.

I forhold til standarden er det i denne publikasjonen:

  • Begrensninger av valgmuligheter der dette er ønskelig ut fra utførelsesmetode og/eller bruksområde
  • Presiseringer og forklaringer for tilpasning til norske tradisjoner og praksis. I enkelte tilfeller kan presiseringer være i form av tillegg/supplement
  • Andre regler enn NS-EN. I hovedsak gjelder dette prøvningsmetoder samt totrinns prisnippet for kontrollhyppighet.

Publikasjonen er inndelt i 3 deler:

  1. Produktspesifikasjon, våtsprøyting til bergsikring.
  2. Prøvningsmetoder og evaluering
  3. Veiledning

Gratis nedlasting av Vedlegg 1 (September 2015)

I september 2015 ble Publikasjonen supplert med et VEDLEGG 1, som er et informasjonsskriv fra Sprøytebetongkomiteen. Skrivet gir noen presiseringer og anbefalinger, spesielt gjelder dette temaene ansvar og dokumentasjon av energiab- sorpsjonskapasitet i prøveplater. Skrivet angir ingen endringer i forhold til anbefalingene i Publikasjonen

Varenummer: 07PDF Kategori: