08 Armering – Prosjektering og utførelse (2019)

Beskrivelse

Denne utgaven av Norsk Betongforenings publikasjon nr.8 er en omfattende revisjon av den tidligere utgave fra 1979.

Publikasjonen har endret navn til Armering–Prosjektering og utførelse.

Publikasjonen omhandler bakgrunnsinformasjon om armering som materiale, anbefalinger vedrørende prosjektering og utførelse og veiledning for utarbeidelse av tegninger og bøyelister.Publikasjonen omhandler også armeringsprodukter og armeringsløsninger. Publikasjonen omhandler ikke spennarmering, fiberarmering,komposittarmering eller dimensjonering.

Publikasjonen er utvidet til å omfatte retningslinjer for utarbeidelse av armeringstegninger og bøyelister. Armeringstegninger og bøyelister er sentrale dokumenter i produksjon av betongkonstruksjoner. Erfaringer fra bransjen er at det er lite eller ingen enhetlig utførelse av disse dokumentene hvilket innebærer at dette sentrale produksjonsunderlaget varierer fra prosjekt til prosjekt med de mulige feilkilder det innebærer.

Målsetningen med denne publikasjonen er at den oppfattes som en bransjenorm innenfor dette området.
Utviklingen i bransjen går i retning av tegningsløse byggeprosjekter hvor produksjonsunderlaget fremstilles i form av Bygningsinformasjonsmodeller (BIM). Denne publikasjonen favner ikke alle aspekter ved denne type produksjonsunderlag.

Revisjonskomitéen ble oppnevnt av Norsk Betongforenings publikasjonskomité og har bestått av:
Erik Sundet, COWI AS
Gaute Nordbotten, Statens vegvesen
Vesna Randjelovic, Statens vegvesen
Jarle Rønvik, Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen AS
Morten Andre Helland, Structor Oslo AS
Jan Karlsen, Stiftelsen Kontrollrådet
Willy K. Torp, Borg ArmeringAS
Rune Grønvold, Sivilingeniør Grønvold AS
Thomas Kaiser, HRC EuropeAS
Arnbjørn Kulbrandstad, Øst Byggentreprenør AS

Varenummer: 08 Kategori:

Medlemspris: kr 500