09 PDF Veiledning for beskrivelse av synlige betongoverflater, plasstøpte konstruksjoner (1991)

Produktbeskrivelse

Publikasjonen er et hjelpemiddel ved beskrivelse og bedømmelse av synlige betongoverflater. Den inneholder ikke prosjekteringsregler, men angir relevante overflatekrav. I størst mulig utstrekning er kravene angitt som ytelsekrav. Publikasjonen omfatter bare plasstøpt betong med synlige ubehandlede eller bearbeidede overflater, fremkommet ved støping mot forskaling. Krav til gulv og dekkeoversider er ikke medtatt.

Kategori: