14 Spennarmeringsarbeider (2016)

Beskrivelse

Denne utgaven fra januar 2016 erstatter utgave av oktober 2005. 2016 utgaven er blitt omredigert og supplert, korrigert og klargjort i henhold til erfaringer og innspill siden 2005.
Ved revisjonen er teksten omformulert på de punkter hvor vedtatte standarder har gitt endrede bestemmelser.

Denne utgaven av publikasjonen er blitt supplert med et eget kapitel 15 om  “Permanente bergforankringer”, en type spennarmeringsarbeider som ikke har vært omtalt i Norsk Betongforening sine publikasjoner tidligere.

Varenummer: 14 Kategori:

Medlemspris: kr 500