25 Veiledning for prosjektering og utførelse av konstruksjoner utstøpt med glideforskaling (2017)

Beskrivelse

Publikasjonen gir veiledning for prosjektering av glidestøpte konstruksjoner, samt planlegging og gjennomføring av glidestøp, inklusiv oppbygging av glideformen, materialvalg og kontroll. Publikasjonen belyser hvilke feil og skader som kan oppstå, samt hvordan slike feil kan unngås ved riktige valg og kombinasjoner av formoppbygging, betongmateriale, drift av glideform og kontrolltiltak. Ett av målene med publikasjonen er å sikre at eksisterende fagkunnskap blir gjort kjent, og at en kan oppnå en kontrollert og kvalitetsmessig høyverdig utførelse. 75 sider.

Fagkomiteen i Norsk Betongforening besluttet 8. september 2011 å sette i gang revisjon av NB 25 ”Veiledning for prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner utstøpt med glideforskaling”.

I den reviderte publikasjonen er nye standarder innarbeidet. Seneste teknologiutvikling og produksjonsteknikk er medtatt. Fokus er også innen HMS og de spesielle arbeidsforhold som en glidestøp innebærer.

Det er lagt vekt på at publikasjonen skal være lettlest og ha en høy praktisk nytteverdi.

Kategori:

Medlemspris: kr 500