26 PDF Materialgjenvinning av betong og murverk for betongproduksjon (2003)

Beskrivelse

Gjenbruk av betong og murverk for betongproduksjon har vært lite brukt i Norge, blant annet på grunn av manglende teknisk regelverk. Som følge av krav til en bærekraftig utvikling, blir dette mer aktuelt framover. Publikasjonen inneholder informasjon og krav som er aktuelle ved bruk av resirkulert betong og murverk ved betongproduksjon. Den er delt i en spesifikasjonsdel og en kommentardel. Spesifikasjonsdelen inneholder krav til resirkulerte materialer, produksjon av resirkulert tilslag, produksjon av betong med resirkulert tilslag samt prosjekteringsregler. Denne delen kan brukes direkte i prosjektbeskrivelser. Spesifikasjonsteksten er tilpasset både dagens norske standarder samt de kommende felleseuropeiske CEN standardene. Kommentardelen gir en orientering om grunnlaget for komiteens valg.  Publikasjonen gir regler for opp til 100 % bruk av resirkulert tilslag. Avviket fra de kravene som benyttes for ordinære tilslag øker med økende innblanding. Publikasjonen er oppdatert 2003 som følge av  de nye standarder NS EN 206 – 1, NS 3465, NS 3473:2003 og NS 3420 :2003. Oppdateringen har begrenset seg til en tilpasning til de nye klasse-betegnelser etc og omfatter ikke tekniske endringer av betydning. 28 sider.

 

Varenummer: 26PDF Kategori: