35 Bestandighet av betongkonstruksjoner i marint miljø (2011)

Produktbeskrivelse

Det primære målet med denne publikasjonen er å bidra til at konstruksjoner i marint miljø skal oppnå en praktisk brukstid og et vedlikeholdsbehov som tilfredsstiller byggherrens ønsker. Publikasjonen gir også råd om tiltak for å oppnå lengre brukstider enn det våre betongstandarder forutsetter. Det er fokusert på en rekke faktorer som vil bidra til å:

-redusere risikoen for initiering av armeringskorrosjon innenfor prosjektert levetid

-øke prosjektert levetid utover det norsk standard gir regler for

Utgangspunktet er NS-EN 1992-1-1 og NS-EN 206-1, som definerer eksponeringsklasser kombinert med bestandighetsklasser, samt krav til minimumsoverdekning og beregningsmessige rissvidder. I tillegg gir NS-EN 13670krav til selve utførelsen slik at forutsetningene i NS-EN 1992-1-1 og NS-EN 1990 skal være oppfylte.

Alle konstruksjoner er forskjellige, og det ville ikke være riktig å gi spesifikke løsninger som skal være gjeldende for alle situasjoner. I publikasjonen er derfor en rekke faktorer diskuterte som påvirker både sikkerhet og brukstid. Det er den rådgivende ingeniør for prosjektet som i hvert enkelt tilfelle må foreta vurderinger og finne ut hva som gir optimal løsning på basis av de krav og ønsker byggherren har.

Publikasjonen gir innledningsvis anbefalinger for å oppnå økt sikkerhet og forlenget levetid. I hoveddelen av publikasjonen diskuteres ulike faktorene mer i detalj. Vedlegg A viser eksempel på levetidsberegning og pålitelighetsmodellering. Vedlegg B oppsummerer krav i en del andre land og erfaringer fra eksisterende konstruksjoner.

Finnes også som PDF – men filen er for stor til å laste ned direkte, så send en mail til: betongshop@tekna.no  hvis dette er ønskelig.

 

 

Varenummer: 35 Kategori:

1.000,00 kr

Medlemspris: kr 500