001 Fabeko veiledning: Bruk av NS-EN 206:2013+NA2014

Beskrivelse

Hensikten med dette dokumentet er å gjøre brukeren av ny standard NS-EN 206:2013+NA:2014 (heretter kalt NS-EN 206+NA) bedre i stand til å forstå terminologien og uttrykkene som brukes i standarden. Heftet er på ingen måte tenkt som erstatning for NS-EN 206+NA, men bare som et supplement for å lette forståelsen av standarden.

Kategori: