Informasjon om NB sin organisasjon.

Norsk betongforenings øverste organ er styret, med tilhørende sekretariat og underliggende faglige komiteer og avdelinger. Vennligst se lenke, for utfyllende informasjon om organiseringen og aktiviteten til NB.

Norsk betongforening organisasjonskart

Ved spørsmål om de ulike komiteenes aktivitet, kontakt NB sitt sekretariat ved Morten Bjerke