Betongoverflater

Basert på boken Betongens yta – den nya versjonen – av Tage Hertzell

Se Betongoverflater på You Tube

Betongoverflater er ment å være et hjelpemiddel for den som skal beskrive en betongflate, samtidig som den vil være en lærebok for dem som skal gjøre jobben. I tillegg håper vi at boken vil være til inspirasjon for alle parter i byggeprosessen. Derfor henvender den seg til alle som er opptatt av betong som byggemateriale.

Se her for mer informasjon om: Betongoverflater

Forfatter: Ole H. Krokstrand, Øyvind Steen, Magne Magler Wiggen

Utarbeidet i regi av byggutengrenser.no

Forlag: Gyldendal Akademisk, ISBN/EAN: 978-82-05-40282-9

Bestill boken: e-post: betongshop@tekna.no

Oppgi Navn, firma, leveringsadresse og fakturaadresse

Kr. 480,- Porto/eksp. gebyr kommer i tillegg.


Kompendium nr 5 – Prosjektering av betongkonstruksjoner etter NS-EN 1992-1-1

Forfatter: Thore Hagberg

Læreboken tar sikte på å gi bakgrunnen for det formelverket standarden gir for å beregne motstanden for de ulike lastvirkninger. I noen tilfelle gir standarden de forutsetninger som skal legges til grunn (eks. bøyning) i andre tilfelle gir standarden kapasitetsformler, uten utledning eller bakgrunn (eks.: skjær). I denne sammenheng utvikler læreboken beregningsformler, henholdsvis gir bakgrunnen for formlene, og gir derved en viss repetisjon og gjenoppfrisking av grunnlaget for beregning av betongkonstruksjoner.

Medlem 1.650,-, Ikke medlem 1.750,-, Studenter kr. 350,- Porto/eksp. gebyr kommer i tillegg.

 

DVD – Prøvetaking av fersk og herdnet betong

Dette er en film som viser prøvetaking av fersk og herdet betong i laboratorium. Filmen er ment å benyttes i kurssammenheng i forbindelse med kompetansekursene til Norsk Betongforening innen transport, produksjon og utførelse. Filmen kan også benyttes i forbindelse med undervisning på høgskoler og tekniske fagskoler.

Filmen viser måling av konsistens med synk kjegle, luftmåling og trykkprøving.

Kr. 200,-, Porto/eksp. gebyr kommer i tillegg.

 

Kompendium nr 1 – Levetidsprosjektering av betongkonstruksjoner
Kr. 500,- Porto/eksp. gebyr kommer i tillegg.