Publikasjonene av historisk verdi da de ikke er eller vil bli ajourført mot dagens regelverk men kan fungere som lærebok.

 

NB 01: 1974 «Dimensjonering av spennbetong. Dimensjonerings-prosedyre for strengbetongbjelker»

NB 02: 1974 «Dimensjonering av spennbetong. Eksempel på dimensjonering av samvirkebjelke»

NB 03: 1974 «Normerte omvendte T-tverrsnitt» «NOB»

NB 04: 1974 «Normerte I-tverrsnitt» «NIB»

NB 06: 1978 «Skjærkapasitet plater konsentrerte laster»

NB 10: 1981 «Beregning og dimensjonering av kontinuerlige NOB- og NIB-broer»

NB 11: 1981 «Flerfelts NIB- og NOB-broer. Beregning og dimensjonering av kontinuerlig broplate over støttene»

NB 12: 1982 «Retningslinjer for betongelementer og betongelementkonstruksjoner»

NB 17: 1988 «Bruk av prefabrikerte betongelementer i kai og havnebygging»

NB 19: 1991 «Deklarasjons- og godkjenningsordning betongtilslag»

NB 20: 1991 «Bestemmelse av betongfasthet»