Faglitteratur

Veiledning:

Bruk av NS-EN 206:2013+NA2014

FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening står bak oppsettet og utgivelsen, og de har hatt assistanse av Magne Maage ved utarbeidelsen.

Hensikten med dette dokumentet er å gjøre brukeren av ny standard NS-EN 206:2013+NA:2014 (heretter kalt NS-EN 206+NA) bedre i stand til å forstå terminologien og uttrykkene som brukes i standarden. Heftet er på ingen måte tenkt som erstatning for NS-EN 206+NA, men bare som et supplement for å lette forståelsen av standarden.

Følgende komite har bistått i arbeidet:
• Jan Karlsen, Kontrollrådet
• Steinar Ask, Kontrollrådet
• Stefan Skjæret, Betong Øst AS
• Øyvind Sæter, Unicon AS
• Tom Fredvik, NorBetong AS
• Hallvard Magerøy, FABEKO
• Tommy Cielicki, FABEKO

Heftet gir bare forklaring til de punkter i standarden som arbeidsk omiteen mener kan være vanskelig å forstå eller som kan misforstås. Resultatet av dette er forelagt en rekke personer for uttalelse og de har hatt muligheter til å uttale seg i korrigerende retning. Det har ført til at FABEKO føler at de forklaringer som folderen gir har bred støtte i fagmiljøet.

Hensikten med heftet er å bidra til en enklere hverdag for betongprodusentene, og at den, sammen med NS-EN 206:2013 med Nasjonalt tillegg, kan lede til enhetlig forståelse av hvordan dokumentasjon av produksjon og kvalitet skal foregå.
Hvis man mener at det er dissens mellom standardens tekst og heftets forklaring, går standardens tekst foran.

Dette dokumentet har tilslutning fra Kontrollrådet.

NB har støttet finansielt utarbeidelse av veiledningen.

Som Personlig medlem av Norsk Betongforening kan du laste ned dette dokumentet via Nettbutikken

Ingen produkter ble funnet som passer dine valg.