Faglitteratur

Veiledning:

Bruk av NS-EN 206:2013+NA2014

FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening står bak oppsettet og utgivelsen, og de har hatt assistanse av Magne Maage ved utarbeidelsen.

Hensikten med dette dokumentet er å gjøre brukeren av ny standard NS-EN 206:2013+NA:2014 (heretter kalt NS-EN 206+NA) bedre i stand til å forstå terminologien og uttrykkene som brukes i standarden. Heftet er på ingen måte tenkt som erstatning for NS-EN 206+NA, men bare som et supplement for å lette forståelsen av standarden.

Følgende komite har bistått i arbeidet:
• Jan Karlsen, Kontrollrådet
• Steinar Ask, Kontrollrådet
• Stefan Skjæret, Betong Øst AS
• Øyvind Sæter, Unicon AS
• Tom Fredvik, NorBetong AS
• Hallvard Magerøy, FABEKO
• Tommy Cielicki, FABEKO

Heftet forklarer punkter i standarden som arbeidskomiteen mener kan være vanskelig å forstå eller som kan misforstås. Flere fagpersoner har vært involvert i arbeidet til arbeidskomitéen og kommet med innspill til korrigeringer. Dermed kan forklaringene sies å ha bred støtte i fagmiljøet.

Hensikten med heftet er å bidra til en enklere hverdag for betongprodusentene, og at den, sammen med NS-EN 206:2013 med Nasjonalt tillegg, kan lede til enhetlig forståelse av hvordan dokumentasjon av produksjon og kvalitet skal foregå.
Hvis det ikke er samspill mellom standardens tekst og heftets forklaring skal standardens tekst legges til grunn.

Dette dokumentet har tilslutning fra Kontrollrådet.

NB har støttet finansielt utarbeidelse av veiledningen.

Som Personlig medlem av Norsk Betongforening kan du laste ned dette dokumentet via Nettbutikken

Ingen produkter ble funnet som passer dine valg.