Medlemsgruppe Stavanger – Rogaland
– I påvente av ny leder for lokale avd. i Stavanger så er det pr. dags dato ingen aktivitet i gruppen.
Har du spørsmål ang. dette eller har lyst til å bidra i komitéen i gruppa, så sende en mail til betong@tekna.net

Kristin Eikemo, Backe Rogaland AS
Sven Gusevik, Sandnes & Jærbetong AS
Thomas Nilsen, Procon Stavanger AS
Torleif Lindefjeld, Statens vegvesen

 

 

Kommende møter:

 


Avholdte møter:

27.04.22 Åpent faglig møte i Stavanger – Geoplymerbetong, lavkarbonbetong og tungbetong

14.09.21 Åpent faglig møte i Stavanger – Miljø og Gjenbruk

31.08.21 Åpent faglig møte Stavanger – Ekskursjon til Norges største byggeplass SUS

17.11.20 Betongcast nr. 10 – LORCENIS prosjektet

04.09.18 Åpent faglig møte i Stavanger – Miljøvennlig sementproduksjon
– Referat fra møtet

24.05.18 Åpent faglig møte i Stavanger – Befaring til Ryfast-prosjektet_referat og presentasjoner fra møtet

20.02.18 Åpent faglig møte i Stavanger – Vanntette betongkonstruksjoner_referat og presentasjoner fra møtet

05.12.17 Åpent faglig møte i Stavanger – Juleverksted med mørtel

21.11.17 Åpent faglig møte i Stavanger – Erfaringer fra betongarbeider og glid på Munchmuseet_referat og presentasjon

03.10.17. Åpent faglig møte i Stavanger – Reparasjoner av betongskader

07.03.17. Åpent faglig møte i Stavanger – Lettvekt-betonger
– Referat fra møtet

22.11.16. Åpent faglig møte Stavanger – Frostsikker betong
– Referat fra møtet

15.03.16. Åpent faglig møte Stavanger – Betonggulv og etasjeskillere – fremtidens løsninger

01.03.16. Åpent faglig møte Stavanger – Glidestøp av betong

08.12.15. Åpent faglig møte Stavanger – Ny prosesskode 2

08.09.15. Åpent faglig møte Stavanger – Betongkjemi – Bindemidler og tilsettingsstoffer til betong

28.04.15. Åpent faglig møte Stavanger – Tilstandskontroll av bygg – hvorfor og hvordan?

03.06.14. Åpent faglig møte Stavanger – Betongrehabilitering-Måleteknikker og måleutstyr

07.05.14. Åpent faglig møte Stavanger – Betongdekker, nye konstruksjonsløsninger

09.04.13. Åpent faglig møte i Stavanger – Siragrunnen vindpark

26.02.13. Åpent faglig møte i Stavanger – «Fjordkryssingsprosjektet» – et delprosjekt av «Ferjefri E39»

16.10.12. Åpent faglig møte i Stavanger – Håndtering av betong avfall og behovet for EPD’ER

11.09.12. Åpent faglig møte i Stavanger – Ekskursjon på det nye Konserthuset Det nye Konserthuset