NB søker nå etter kandidater til Betongtavlen 2021

Har du et godt prosjekt eller vet du om en verdig kandidat, med ferdigstillelse, senest sommeren.

Betongtavlen deles ut av Norsk Betongforening og er en utmerkelse som gis til byggverk i Norge hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte.

Jury for 2021 er:
Juryformann – Vetle Houg, Byggutengrenser (NB oppnevnt)
John Kjøren, Skanska Norge AS (NB oppnevnt)
Vidar Knutsen, Element Arkitekter AS (NAL oppnevnt)
Inger Anne Landsem, Per Knudsen Arkitektkontor AS (NAL oppnevnt)
Solveig Sandnes, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (NB oppnevnt)

Betongtavlen

Aktuelt