Digitalisering av U3 kurs

og er nå etablert og gjennomført en rekke ganger og er nå kommet for å bli!
Sjekk ut Norsk Betongforening sin kurskalender for alle tilgjengelig kurs og siden blir fortløpende oppdatert.

Alle kurs og konferanser