Kurs og konferanser

Vårmøte 2020 - betonglærernettverkene

16.04.2020
Årets vårmøte for betonglærernettverkene til fagskoler og høgskoler/universiteter arrangeres digitalt via Microsoft Teams på grunn av Covid -19 tiltakene vi har i Norge. VÅRMØTE ER GRATIS. og vi krever påmelding da vi før møte sender egne Teams lenker til de enkelte delene.
Les mer

Digitalt årsmøte for Norsk Betongforening

16.04.2020
Av hensyn til de rådende omstendigheter og myndighetenes anbefalinger med hensyn til smitteverntiltak vil årsmøtet for Norsk Betongforening denne gang arrangeres digitalt. Påmelding kreves og du vil få tilsendt lenke til arrangementet noen dager i forveien. Årsmøtet er gratis.
Les mer

Årsmøteseminar 2020

16.04.2020
Av hensyn til de rådende omstendigheter og behovet for å begrense korona-smitte arrangeres årsmøteseminaret i år som gratis webinar. Meld deg på her! Lenke sendes på e-post til deltakeren noen dager i forkant.
Les mer

(A4) Betongproduksjon

04.05.2020 FORNEBU
Vi følger utviklingen vedrørende tiltak for å begrense korona-smitte nøye , og er forberedt på at dette kurset må flyttes til senere. Mer info kommer. Tilrettelagt opplæring for å oppfylle krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA for produksjons - og kontrolleder, slik at en kan lede og føre et overordnet tilsyn med alle ledd i produksjonsprosessen fram til levering til bruker.
Les mer

U4 Spennbetongarbeider for spennbetongleder og kontrolleder

11.05.2020 GARDERMOEN
Utførelse av spennarmering krever spesialkompetanse. Feil eller avvik fra forutsetningene kan ha store konsekvenser for konstruksjonenes sikkerhet og bestandighet. Utbedringer av feil er ofte vanskelig og kostbart. Viktige elementer i bestrebelsene på å unngå feil er et realistisk, faglig korrekt regelverk og spesifikasjoner, samt kompetent personell i alle ledd.
Les mer

U3 Execution of concrete for supervisors

15.06.2020 GARDERMOEN
The course participants will be given training in how to plan, prepare and lead the implementation of concrete work, to verify and document that the work performed meets the requirements, and understand the mechanisms that affect concrete structure's durability.
Les mer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi

24.08.2020 OSLO
Kurset er første del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.
Les mer

Norsk Betongdag 2020

28.10.2020 OSLO
Norsk Betongdag 2020 er den 49. i rekken! Denne gang møtes vi på Clarion Hotel Oslo i umiddelbar nærhet til det nye Munchmuseet, operaen og nye Deichmanske bibliotek. Hold av datoene i dag!
Les mer

U3 Execution of concrete for supervisors

09.11.2020 GARDERMOEN
The course participants will be given training in how to plan, prepare and lead the implementation of concrete work, to verify and document that the work performed meets the requirements, and understand the mechanisms that affect concrete structure's durability.
Les mer

U4 Spennbetongarbeider for spennbetongleder og kontrolleder

09.11.2020 GARDERMOEN
Utførelse av spennarmering krever spesialkompetanse. Feil eller avvik fra forutsetningene kan ha store konsekvenser for konstruksjonenes sikkerhet og bestandighet. Utbedringer av feil er ofte vanskelig og kostbart. Viktige elementer i bestrebelsene på å unngå feil er et realistisk, faglig korrekt regelverk og spesifikasjoner, samt kompetent personell i alle ledd.
Les mer

(A2) Videregående kurs i betongteknologi

30.11.2020 OSLO
Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet. Detaljprogram kommer.
Les mer