Kurs og konferanser

Høstmøte 2020-Betonglærernettverkene

27.10.2020 Nettbasert
Gratis digitalt høstmøte for fagskoler og høgskoler/universiteter arrangeres via Microsoft Teams på grunn av Covid -19. Vi trenger påmelding for at du skal kunne motta lenke til fellesdelen og lenke til separatdelene for hhv fagskoler og høgskoler/universiteter.
Les mer

Norsk Betongdag 2020

28.10.2020 OSLO
Norsk Betongdag 2020 er den 49. i rekken! Denne gang kan du velge om du vil delta digitalt eller om du vil delta på Clarion Hotel Oslo. Hotellet ligger sentralt plassert i umiddelbar nærhet til det nye Munchmuseet, Operaen og nye Deichmanske bibliotek. For digitale deltakere bruker vi konferanseplattformen Hopin der du både kan følge foredrag, mingle med andre deltakere og besøke utstillere. Meld deg på i dag!
Les mer

Betongtavlen 2020

29.10.2020 OSLO
Betongtavlefinalister for 2020 er: Deichman Bjørvika, Flekkerøy kirke og Mills hovedkontor! Bli med når vinneren kåres og hør inspirerende foredrag om prosjektene med fokus på både det arkitektoniske og de tekniske løsningene. Følg oss digitalt eller delta på Clarion Hotel Oslo. Arrangementet er gratis men påmelding er nødvendig.
Les mer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi

02.11.2020 Nettbasert
Dette er et nettbasert pilotkurs. På grunn av koronaviruset er det gjort midlertidige endringer i kursets oppbygning. Kurset vil bestå av e-læring, webundervisning og gjennomføring av laboratorieøvelse i egen bedrift. Dette er et pilotkurs i samarbeid mellom Norsk Betongforening og Betongelementforeningen. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.
Les mer

U4 Spennbetongarbeider for spennbetongleder og kontrolleder

09.11.2020 GARDERMOEN
Utførelse av spennarmering krever spesialkompetanse. Feil eller avvik fra forutsetningene kan ha store konsekvenser for konstruksjonenes sikkerhet og bestandighet. Utbedringer av feil er ofte vanskelig og kostbart. Viktige elementer i bestrebelsene på å unngå feil er et realistisk, faglig korrekt regelverk og spesifikasjoner, samt kompetent personell i alle ledd.
Les mer

Nettkurs: (A0) Grunnkurs for betongtransportører

11.11.2020 Nettbasert
Nettkurs for betongbilsjåfører, båndbilsjåfører og pumpeoperatører i henhold til kompetansekrav gitt i NS-EN 206 + NA. Nettkurset er et kompetansekurs godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). Del 1, selvstudiumsdelen, kan tas fra 20. oktober 2020.
Les mer

Åpent faglig møte i Stavanger: LORCENIS-prosjektet

17.11.2020 SANDNES
Hva om man kunne designe tilsetningsstoff slik at betong kan ta vare på seg selv og reparere seg selv under alle forhold, inklusivt ekstrem is-erosjon, kulde og kloridpåvirkning? Hvilke muligheter åpner seg da? I Betongcast nr. 10 kan du lære om resultater fra LORCENIS-prosjektet. Møt opp på Quality Hotel Pond og se webinaret sammen med andre betong-venner!
Les mer

U3 Utførelse av betongkonstruksjoner for produksjons- og kontrolleder

17.11.2020 OSLO
Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innenfor utførelse av betongkonstruksjoner etter den norske standarden "NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner" med nasjonalt tillegg (NA). Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). Kurset består av en e-læringsdel som kursdeltaker går gjennom på egen hånd samt en todagers samling. Kursdeltaker må gjennomføre og bestå e-læringsdelen før kurssamlingen.
Les mer

(A2) Videregående kurs i betongteknologi

23.11.2020
Det er gjort midlertidige endringer i kursets oppbygning for å tilpasse det til restiksjoner i samfunnet som følge av Covid-19. Kurset består derfor av e-læring, webundervisning og gjennomføring av laboratorieøvelse i egen bedrift. Dette er et pilotkurs i samarbeid mellom Norsk Betongforening og Betongelementforeningen. Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.
Les mer

U3 Execution of concrete for supervisors

30.11.2020 GARDERMOEN
The course participants will be given training in how to plan, prepare and lead the implementation of concrete work, to verify and document that the work performed meets the requirements, and understand the mechanisms that affect concrete structure's durability.
Les mer

Betong og trekonstruksjoner

10.12.2020 Nettbasert
Tekna Bygg og anlegg inviterer til lunsjmøte i samarbeid med Treteknisk Institutt og Norsk betongforening, der vi setter fokus på massivtre og lavkarbonbetong. Møte streames.
Les mer

Praktisk betongdimensjonering

13.01.2021 TRONDHEIM
KURSDAGENE 2021 ER DESSVERRE AVLYST PGA COVID-19. VI KOMMER TILBAKE TIL EV GJENNOMFØRING AV DETTE KURSET PÅ EN ANNEN MÅTE. Lær av erfarne konstruktører og få gode verktøy som du kan bruke i din arbeidshverdag! Kurset er praktisk orientert og vil gi deg metoder for kvalitetssikring av inn-og utdata for beregningsprogrammer samt gi eksempler på god og dårlig armeringsføring. Kurset er utviklet i samarbeid med Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).
Les mer

XXIV Nordic Concrete Research Symposium

17.08.2021 SANDEFJORD
XXIV NORDIC CONCRETE RESEARCH SYMPOSIUM is rescheduled until (17th) 18th to 20th august 2021 Dear authors and other attendees Due to the global COVID-19 pandemic and trends in development of health and economic situation in the Nordic countries, and due to the expected associated uncertainties regarding transportation and access issues in August 2020, the symposium is rescheduled until (17th) 18th to 20th August 2021. The venue of the Conference will be the same – Scandic Park Sandefjord, Sandefjord. Information about the symposium and new key dates, will you find on the symposium site.
Les mer