Kurs og konferanser

A0e Transportation of concrete- elementary course

06.09.2022 Nettbasert
Online course (A0) Transportation of concrete- elementary course in accordance with competence requirements given in NS-EN 206 + NA. The online course is a competency course approved by the Concrete Training Council / Betongopplæringsrådet (BOR).
Les mer

A0 Grunnkurs for betongtransportører

13.09.2022 Nettbasert
Velkommen til A0 Grunnkurs for betongbilsjåfører, båndbilsjåfører og pumpeoperatører. Grunnkurset er nettbasert og består av tre deler: et selvstudium, en Teams-samling og avsluttes med en digital eksamen.
Les mer

A1 Grunnkurs i betongteknologi

19.09.2022 Nettbasert
A1 Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurset gir innføring i betongteknologi i henhold til krav i NS-EN 206+NA.
Les mer

U4 Spennbetongarbeider for spennbetongleder og kontrolleder

26.09.2022 Nettbasert
Utførelse av spennarmering krever spesialkompetanse. Feil eller avvik fra forutsetningene kan ha store konsekvenser for konstruksjonenes sikkerhet og bestandighet. Utbedringer av feil er ofte vanskelig og kostbart. Viktige elementer i bestrebelsene på å unngå feil er et realistisk, faglig korrekt regelverk og spesifikasjoner, samt kompetent personell i alle ledd.
Les mer

Åpent faglig møte Oslo

29.09.2022
Velkommen til Åpent faglig møte i Oslo! Få faglig påfyll og benytt anledningen til å treffe dine lokale bransjekollegaer. Møtet er gratis og åpent for alle.
Les mer

S2 Sprøytebetong til bergsikring

18.10.2022 SANDEFJORD
Kurset er relevant for rådgivere, byggherrer og entreprenører som har behov for oppdatering innen fagområdet og/eller som må ha kurset for å oppfylle standardens krav til oppbygging og dokumentasjon av kompetanse innen sprøytebetong til bergsikring.
Les mer

Norsk Betongdag 2022

26.10.2022 OSLO
Norsk Betongdag 2022 er den 51. i rekken og plutselig er det oktober, så hold av datoen i kalenderen allerede i dag! Program er under utarbeidelse.
Les mer

Åpent faglig møte Oslo

17.11.2022
Velkommen til Åpent faglig møte i Oslo! Få faglig påfyll og benytt anledningen til å treffe dine lokale bransjekollegaer. Møtet er gratis og åpent for alle.
Les mer

Betongkvelden på Sørlandet 2022

17.11.2022 KRISTIANSAND S
Sett av høstkvelden og bli med på Betongkvelden i regi av Sørlandets regiongruppe med mange interessante foredrag og mingling med betongvenner.
Les mer

Betong i praksis

11.01.2023 TRONDHEIM
Hva skjer egentlig med betongen etter at den forlater tegnebrettet? Bli med inn i hverdagen til de som tar imot betongen og støper den ut. Ved å bli med på kurset «Betong i praksis» vil du få svar på en rekke spørsmål. Program er under utvikling.
Les mer

P1 - Kurs i tilslagskontroll

23.01.2023 OSLO
Endelig arrangeres P1-kurs for laboranter og lab-ledere innen kontroll av tilslag til betong, asfalt og bærelag. Kurset gjennomføres med fysisk oppmøte og du får praktisk opplæring i laboratorieprøving og dokumentasjon.
Les mer

P1 - Kurs i tilslagskontroll

30.01.2023 OSLO
Endelig arrangeres P1-kurs for laboranter og lab-ledere innen kontroll av tilslag til betong, asfalt og bærelag. Kurset gjennomføres med fysisk oppmøte og du får praktisk opplæring i laboratorieprøving og dokumentasjon.
Les mer