Kurs og konferanser

A0 Grunnkurs for betongtransportører

29.08.2024
Velkommen til A0 Grunnkurs for betongbilsjåfører, båndbilsjåfører og pumpeoperatører. Grunnkurset er nettbasert og består av et selvstudium og en digital eksamen.
Les mer

Praktisk betongdimensjonering

23.09.2024 Nettbasert
Kurset arrangeres av Norsk Betongforening i samarbeid med Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Kurset gjennomføres digitalt over Teams. Benytt anledningen til å bli faglig oppdatert fra ditt eget kontor.
Les mer

A1 Grunnkurs i betongteknologi

23.09.2024 Nettbasert
Kurset gir en innføring i betongteknologi og tilbys til laboranter, blandemaskinoperatører, produksjonsledere og kontrolledere.
Les mer

A0 Grunnkurs for betongtransportører

08.10.2024
Velkommen til A0 Grunnkurs for betongbilsjåfører, båndbilsjåfører og pumpeoperatører. Grunnkurset er nettbasert og består av et selvstudium og en digital eksamen.
Les mer

Norsk Betongdag 2024

09.10.2024
Norsk Betongdag er stedet for å bli faglig oppdatert og for å møte bransjekollegaer. I år møtes vi i Bodø, som er den Europeisk kulturhovedstad i 2024.
Les mer

S2 Sprøytebetong til bergsikring

15.10.2024 SANDEFJORD
Kurset er relevant for rådgivere, byggherrer og entreprenører som har behov for oppdatering innen fagområdet og/eller som må ha kurset for å oppfylle standardens krav til oppbygging og dokumentasjon av kompetanse innen sprøytebetong til bergsikring.
Les mer

A0 Grunnkurs for betongtransportører

12.11.2024
Velkommen til A0 Grunnkurs for betongbilsjåfører, båndbilsjåfører og pumpeoperatører. Grunnkurset er nettbasert og består av et selvstudium og en digital eksamen.
Les mer

U4 Spennbetongarbeider for spennbetongarbeider

20.11.2024 JESSHEIM
Utførelse av spennarmering krever spesialkompetanse. Feil eller avvik fra forutsetningene kan ha store konsekvenser for konstruksjonenes sikkerhet og bestandighet. Utbedringer av feil er ofte vanskelig og kostbart. Viktige elementer i bestrebelsene på å unngå feil er et realistisk, faglig korrekt regelverk og spesifikasjoner, samt kompetent personell i alle ledd.
Les mer

A0 Grunnkurs for betongtransportører

10.12.2024
Velkommen til A0 Grunnkurs for betongbilsjåfører, båndbilsjåfører og pumpeoperatører. Grunnkurset er nettbasert og består av et selvstudium og en digital eksamen.
Les mer

P1 - Kurs i tilslagskontroll

03.02.2025 OSLO
Kurs for laboranter og lab-ledere innen kontroll av tilslag til betong, asfalt og bærelag. Kurset gjennomføres med fysisk oppmøte og du får praktisk opplæring i laboratorieprøving og dokumentasjon. Kurset er i tett samarbeid med Statens Vegvesen, som stiller sitt laboratorium på Helsfyr til disposisjon
Les mer

S2 Sprøytebetong til bergsikring

25.02.2025 SANDEFJORD
Kurset er relevant for rådgivere, byggherrer og entreprenører som har behov for oppdatering innen fagområdet og/eller som må ha kurset for å oppfylle standardens krav til oppbygging og dokumentasjon av kompetanse innen sprøytebetong til bergsikring.
Les mer

A4 Betongproduksjon

07.04.2025 OSLO
Velkommen til A4-kurs i 2025! Vi samles for å tilegne oss kunnskap og kompetanse, samtidig som vi er sosiale, utveksler erfaringer og utvider bransjenettverket vårt.
Les mer

XXVth Nordic Concrete Federation Symposium 2025

19.08.2025 SANDEFJORD
Nordic Concrete Federation (NCF) welcomes colleagues from the Nordics, Baltic and worldwide interested in concrete research and education to the XXIV Nordic Concrete Research Symposium. The Symposium will cover all aspects of concrete related to materials, design, production, construction, use/application and sustainability.
Les mer