Kurs og konferanser

Online course (A0e) Transportation of concrete- elementary course

08.12.2021 Nettbasert
THE COURSE IS POSTPONED UNTIL JANUARY 2022. Online course (A0) Transportation of concrete- elementary course in accordance with competence requirements given in NS-EN 206 + NA. The online course is a competency course approved by the Concrete Training Council / Betongopplæringsrådet (BOR). Part 1 - the self-study lecture must be taken before Part 2 - the online meeting.
Les mer

Betongtavlen 2021

13.12.2021 OSLO
Betongtavlen er 60 år! Få med deg Betongtavlen 2021 som i år arrangeres i toppsalen i Munchmuseet.
Les mer

(A0Se) Online safety course for conveyerbelt driver and pump operator

14.12.2021 Nettbasert
(A0S) Online safety course for conveyer belt driver and pump operator is in accordance with competence requirements given in NS-EN 206 + NA. The online course is a competency course approved by the Concrete Training Council / Betongopplæringsrådet (BOR). The online course can start with Part 1 - Self study lecture after receiving an MAIL from course organizer with course information and a link to the course material.
Les mer

Praktisk betongdimensjonering

12.01.2022 TRONDHEIM
Kurset arrangeres av Norsk Betongforening i samarbeid med Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og er en del av kursdagene 2022! Velkommen til lærerike dager i Trondheim!
Les mer

(P1) Kurs i tilslagskontroll

31.01.2022 PORSGRUNN
Kurs for laboranter og lab-ledere innen kontroll av tilslag til betong, asfalt og bærelag. Kurset gjennomføres med fysisk oppmøte og du får praktsk opplæring i laboratorieprøving og dokumentasjon.
Les mer

S2 Sprøytebetong til bergsikring

01.03.2022 SANDEFJORD
Kurset er relevant for rådgivere, byggherrer og entreprenører som har behov for oppdatering innen fagområdet og/eller som må ha kurset for å oppfylle standardens krav til oppbygging og dokumentasjon av kompetanse innen sprøytebetong til bergsikring.
Les mer

Betongfagdag VU 2022

24.03.2022 NARVIK
Norsk Betongforening, Norsk forening for betongrehabilitering og Betongklyngen CIC inviterer til Betongfagdagen i Narvik torsdag 24. mars. Betongklyngen CIC har bistått i planlegging og gjennomføring av arrangementet, og inviterer også sine medlemmer til samlingen.
Les mer