Kurs og konferanser

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon

04.03.2019 SANDEFJORD
Kurset gir en grunnleggende innføring i kravene i NS-EN 206 + NA med fokus på samsvarskontroll og samsvarskriterier, samt produksjonskontroll, produksjonskontrollsystemer og evaluering av samsvar, samt overvåking og sertifisering av PKS.
Les mer

(A0) Grunnkurs for betongtransportør

15.03.2019 HØYANGER
Kompetansegivende kurs for betongtransportører, båndbilsjåfører og pumpeoperatører i henhold til krav til kompetanse gitt i NS-EN 206 og NS-EN 13670.
Les mer

(U4) Spennbetongarbeider for spennbetongleder og kontrolleder

18.03.2019 GARDERMOEN
Utførelse av spennarmering krever spesialkompetanse. Feil eller avvik fra forutsetningene kan ha store konsekvenser for konstruksjonenes sikkerhet og bestandighet. Utbedringer av feil er ofte vanskelig og kostbart. Viktige elementer i bestrebelsene på å unngå feil er et realistisk, faglig korrekt regelverk og spesifikasjoner, samt kompetent personell i alle ledd.
Les mer

Betongfagdagen 2019

21.03.2019 NARVIK
Norsk Betongforenings lokalgruppe i Narvik og Norsk forening for betongrehabilitering inviterer til Betongfagdagen i Narvik torsdag 21. mars. Betongklyngen N3C har bistått i planlegging og gjennomføring av arrangementet, og inviterer også sine medlemmer til samlingen.
Les mer

(A4) Betongproduksjon

06.05.2019 FORNEBU
Tilrettelagt opplæring for å oppfylle krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA for produksjons - og kontrolleder, slik at en kan lede og føre et overordnet tilsyn med alle ledd i produksjonsprosessen fram til levering til bruker.
Les mer