Kurs og konferanser

Ekstraordinært årsmøte

03.01.2019 OSLO
Styret i Norsk Betongforening innkaller til ekstraordinært årsmøte for behandling av e-læringsprosjektet for kompetansekurs «(U3) Utførelse av betongkonstruksjoner for produksjonsleder og kontrolleder»
Les mer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi

21.01.2019 FREDRIKSTAD
Kurset er første del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.
Les mer

(A2) Videregående kurs i betongteknologi

18.02.2019 FREDRIKSTAD
Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet. Detaljprogram kommer.
Les mer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon

04.03.2019 SANDEFJORD
Kurset gir en grunnleggende innføring i kravene i NS-EN 206 + NA med fokus på samsvarskontroll og samsvarskriterier, samt produksjonskontroll, produksjonskontrollsystemer og evaluering av samsvar, samt overvåking og sertifisering av PKS.
Les mer

(U4) Spennbetongarbeider for spennbetongleder og kontrolleder

18.03.2019 GARDERMOEN
Utførelse av spennarmering krever spesialkompetanse. Feil eller avvik fra forutsetningene kan ha store konsekvenser for konstruksjonenes sikkerhet og bestandighet. Utbedringer av feil er ofte vanskelig og kostbart. Viktige elementer i bestrebelsene på å unngå feil er et realistisk, faglig korrekt regelverk og spesifikasjoner, samt kompetent personell i alle ledd.
Les mer

(A4) Betongproduksjon - tilleggskurs

06.05.2019 FORNEBU
Tilrettelagt opplæring for å oppfylle krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA for produksjons - og kontrolleder, slik at en kan lede og føre et overordnet tilsyn med alle ledd i produksjonsprosessen fram til levering til bruker.
Les mer