Kurs og konferanser

(A2) Videregående kurs i betongteknologi

23.09.2020
På grunn av koronaviruset er det gjort midlertidige endringer i kursets oppbygning. Kurset vil bestå av e-læring, web-undervisning og gjennomføring av laboratorieøvelse i egen bedrift. Dette er et pilotkurs i samarbeid mellom Norsk Betongforening og Betongelementforeningen. Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.
Les mer

S2 Sprøytebetong til bergsikring

13.10.2020 SANDEFJORD
Kurset er relevant for ansatte hos rådgivere, byggherrer og entreprenører som har behov for oppdatering innen fagområdet og/eller som må ha kurset for å oppfylle standardens krav til oppbygging og dokumentasjon av kompetanse innen sprøytebetong til bergsikring.
Les mer

Lavkarbonbetong-Regelverk og praksis

15.10.2020 Nettbasert
Lær om gjeldende regelverk for betongsammensetning av lavkarbonbetong med ulike bindemiddelskombinasjoner og få praktiske eksempler på bruk av lavkarbonbetong på byggeplass. Andre alternativer for å redusere CO2 avtrykket i betongkonstruksjoner vil også bli gjennomgått.
Les mer

Norsk Betongdag 2020

28.10.2020 OSLO
Norsk Betongdag 2020 er den 49. i rekken! Denne gang møtes vi på Clarion Hotel Oslo i umiddelbar nærhet til det nye Munchmuseet, operaen og nye Deichmanske bibliotek. Det tilbys også digital deltakelse. Sjekk programmet og meld deg på i dag!
Les mer

Betongtavlen 2020

29.10.2020 OSLO
Bli med på en interessant og inspirerende ettermiddag! Årets betongtavlefinalister forteller om sine prosjekt med fokus på både det arkitektoniske og de tekniske løsningene. Påmelding åpnes snart. Hold av tidspunktet nå!
Les mer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi

09.11.2020 Nettbasert
Dette er et nettbasert pilotkurs. På grunn av koronaviruset er det gjort midlertidige endringer i kursets oppbygning. Kurset vil bestå av e-læring, webundervisning og gjennomføring av laboratorieøvelse i egen bedrift. Dette er et pilotkurs i samarbeid mellom Norsk Betongforening og Betongelementforeningen. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.
Les mer

U3 Execution of concrete for supervisors

09.11.2020 GARDERMOEN
The course participants will be given training in how to plan, prepare and lead the implementation of concrete work, to verify and document that the work performed meets the requirements, and understand the mechanisms that affect concrete structure's durability.
Les mer

U4 Spennbetongarbeider for spennbetongleder og kontrolleder

09.11.2020 GARDERMOEN
Utførelse av spennarmering krever spesialkompetanse. Feil eller avvik fra forutsetningene kan ha store konsekvenser for konstruksjonenes sikkerhet og bestandighet. Utbedringer av feil er ofte vanskelig og kostbart. Viktige elementer i bestrebelsene på å unngå feil er et realistisk, faglig korrekt regelverk og spesifikasjoner, samt kompetent personell i alle ledd.
Les mer

(A2) Videregående kurs i betongteknologi

23.11.2020
Det er gjort midlertidige endringer i kursets oppbygning for å tilpasse det til restiksjoner i samfunnet som følge av Covid-19. Kurset består derfor av e-læring, webundervisning og gjennomføring av laboratorieøvelse i egen bedrift. Dette er et pilotkurs i samarbeid mellom Norsk Betongforening og Betongelementforeningen. Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.
Les mer

Praktisk betongdimensjonering

13.01.2021 TRONDHEIM
Lær av erfarne konstruktører og få gode verktøy som du kan bruke i din arbeidshverdag! Kurset er praktisk orientert og vil gi deg metoder for kvalitetssikring av inn-og utdata for beregningsprogrammer samt gi eksempler på god og dårlig armeringsføring. Kurset er utviklet i samarbeid med Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).
Les mer

XXIV Nordic Concrete Research Symposium

17.08.2021 SANDEFJORD
XXIV NORDIC CONCRETE RESEARCH SYMPOSIUM is rescheduled until (17th) 18th to 20th august 2021 Dear authors and other attendees Due to the global COVID-19 pandemic and trends in development of health and economic situation in the Nordic countries, and due to the expected associated uncertainties regarding transportation and access issues in August 2020, the symposium is rescheduled until (17th) 18th to 20th August 2021. The venue of the Conference will be the same – Scandic Park Sandefjord, Sandefjord. Information about the symposium and new key dates, will you find on the symposium site.
Les mer