Kurs og konferanser

Vårmøte for betonglærernettverkene

25.04.2019 OSLO
Nettverksmøte for betonglærere. Hvordan skal undervisningen være for fremtidige ingeniører? Møtet foregår i forkant av årsmøteseminaret til Norsk Betongforening.
Les mer

(A4) Betongproduksjon

06.05.2019 FORNEBU
Tilrettelagt opplæring for å oppfylle krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA for produksjons - og kontrolleder, slik at en kan lede og føre et overordnet tilsyn med alle ledd i produksjonsprosessen fram til levering til bruker.
Les mer

(A0) Grunnkurs for betongtransportør

20.06.2019 GARDERMOEN
Kompetansegivende kurs for betongtransportører, båndbilsjåfører og pumpeoperatører i henhold til krav til kompetanse gitt i NS-EN 206 og NS-EN 13670.
Les mer

(A1) Grunnkurs i betongteknologi

23.09.2019 FREDRIKSTAD
Kurset er første del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.
Les mer

(A2) Videregående kurs i betongteknologi

28.10.2019 FREDRIKSTAD
Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet. Detaljprogram kommer.
Les mer

(A0) Grunnkurs for betongtransportør

28.11.2019 GARDERMOEN
Kompetansegivende kurs for betongtransportører, båndbilsjåfører og pumpeoperatører i henhold til krav til kompetanse gitt i NS-EN 206 og NS-EN 13670.
Les mer