Kurs og konferanser

Betongtavlen 2019

21.11.2019 OSLO
Finalistene til årets betongtavle er klare, og åretes finalister er: Farris bru, Powerhouse Brattøra, Sommerhus i Storfjord, Teglen - Spikkestad kirke og kultursenter, samt Under - undervannsrestauranten.
Les mer

(U3) Execution of concrete for supervisors

25.11.2019 GARDERMOEN
The course participants will be given training in how to plan, prepare and lead the implementation of concrete work, to verify and document that the work performed meets the requirements, and understand the mechanisms that affect concrete structure's durability.
Les mer

(A0) Grunnkurs for betongtransportør

28.11.2019 GARDERMOEN
Kompetansegivende kurs for betongtransportører, båndbilsjåfører og pumpeoperatører i henhold til krav til kompetanse gitt i NS-EN 206 og NS-EN 13670.
Les mer

(A1) Grunnleggende betongteknologi

20.01.2020 FREDRIKSTAD
Kurset er første del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.
Les mer

(A2) Videregående kurs i betongteknologi

24.02.2020 FREDRIKSTAD
Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.
Les mer

S2 -Sprøytebetong til bergsikring

25.02.2020 SANDEFJORD
Den norske tunnelbyggemetoden stiller store krav til kompetansen hos rådgiver, byggherre og entreprenør, og til kyndig oppfølging på stuff. Uriktig bruk eller anvendelse av sprøytebetong kan få farlige og kostbare konsekvenser.
Les mer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon

16.03.2020 SANDEFJORD
Kurset gir en grunnleggende innføring i kravene i NS-EN 206 + NA med fokus på samsvarskontroll og samsvarskriterier, samt produksjonskontroll, produksjonskontrollsystemer og evaluering av samsvar, samt overvåking og sertifisering av PKS.
Les mer

(A4) Betongproduksjon

04.05.2020 FORNEBU
Tilrettelagt opplæring for å oppfylle krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA for produksjons - og kontrolleder, slik at en kan lede og føre et overordnet tilsyn med alle ledd i produksjonsprosessen fram til levering til bruker.
Les mer

XXIV Nordic Concrete Research Symposium

11.08.2020 SANDEFJORD
The target group comprises researchers, supervisors, teachers, industry and owners/users. The program will include informal “concrete cafes” (“supervised discussions”).
Les mer