Kurs og konferanser

Kick-off for YBN Sørlandet

02.10.2018 GRIMSTAD
Velkommen til den første samlingen med YBN Sørlandet! Yngres Betongnettverk (YBN) er et forum for unge mennesker i betongbransjen, og nå starter vi opp på "det blide sørland"!
Les mer

(A2) Videregående kurs i betongteknologi

22.10.2018 FREDRIKSTAD
Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.
Les mer

(U4) Spennbetongarbeider for spennbetongleder og kontrolleder

05.11.2018 GARDERMOEN
Utførelse av spennarmering krever spesialkompetanse. Feil eller avvik fra forutsetningene kan ha store konsekvenser for konstruksjonenes sikkerhet og bestandighet. Utbedringer av feil er ofte vanskelig og kostbart. Viktige elementer i bestrebelsene på å unngå feil er et realistisk, faglig korrekt regelverk og spesifikasjoner, samt kompetent personell i alle ledd.
Les mer

(U3) Execution of concrete for supervisors

12.11.2018 GARDERMOEN
The course participants will be given training in how to plan, prepare and lead the implementation of concrete work, to verify and document that the work performed meets the requirements, and understand the mechanisms that affect concrete structure's durability.The course participants will be given training in how to plan, prepare and lead the implementation of concrete work, to verify and document that the work performed meets the requirements, and understand the mechanisms that affect concrete structure's durability.
Les mer

(A0) Grunnkurs for betongtransportør

06.12.2018 GARDERMOEN
Kompetansegivende kurs for betongtransportører, båndbilsjåfører og pumpeoperatører i henhold til krav til kompetanse gitt i NS-EN 206 og NS-EN 13670
Les mer