Kurs og konferanser

U3 Execution of concrete for supervisors

30.05.2022 Nettbasert
The course participants will be given training in how to plan, prepare and lead the implementation of concrete work, to verify and document that the work performed meets the requirements, and understand the mechanisms that affect concrete structure's durability. This is an online course. We use Microsoft Teams and links will be provided shortly before the course.
Les mer

XXIV NCR Symposium 2021

16.08.2022
Nordic Concrete Federation (NCF) welcomes colleagues from the Nordics, Baltic and worldwide interested in concrete research and education to the XXIV Nordic Concrete Research Symposium. The Symposium will cover all aspects of concrete related to materials, design, production, construction, use/application and sustainability.
Les mer

A0e Transportation of concrete- elementary course

06.09.2022 Nettbasert
Online course (A0) Transportation of concrete- elementary course in accordance with competence requirements given in NS-EN 206 + NA. The online course is a competency course approved by the Concrete Training Council / Betongopplæringsrådet (BOR).
Les mer

A0 Grunnkurs for betongtransportører

13.09.2022 Nettbasert
Velkommen til A0 Grunnkurs for betongbilsjåfører, båndbilsjåfører og pumpeoperatører. Grunnkurset er nettbasert og består av tre deler: et selvstudium, en Teams-samling og avsluttes med en digital eksamen.
Les mer

A1 Grunnkurs i betongteknologi

19.09.2022 Nettbasert
A1 Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurset gir innføring i betongteknologi i henhold til krav i NS-EN 206+NA.
Les mer

U4 Spennbetongarbeider for spennbetongleder og kontrolleder

26.09.2022 Nettbasert
Utførelse av spennarmering krever spesialkompetanse. Feil eller avvik fra forutsetningene kan ha store konsekvenser for konstruksjonenes sikkerhet og bestandighet. Utbedringer av feil er ofte vanskelig og kostbart. Viktige elementer i bestrebelsene på å unngå feil er et realistisk, faglig korrekt regelverk og spesifikasjoner, samt kompetent personell i alle ledd.
Les mer

S2 Sprøytebetong til bergsikring

18.10.2022 SANDEFJORD
Kurset er relevant for rådgivere, byggherrer og entreprenører som har behov for oppdatering innen fagområdet og/eller som må ha kurset for å oppfylle standardens krav til oppbygging og dokumentasjon av kompetanse innen sprøytebetong til bergsikring.
Les mer

Norsk Betongdag 2022

26.10.2022 OSLO
Norsk Betongdag 2022 er den 51. i rekken og plutselig er det oktober, så hold av datoen i kalenderen allerede i dag!
Les mer

Betongkvelden på Sørlandet 2022

17.11.2022 KRISTIANSAND S
Sett av høstkvelden og bli med på Betongkvelden i regi av Sørlandets regiongruppe med mange interessante foredrag og mingling med betongvenner.
Les mer