Kurs og konferanser

(A2) Videregående kurs i betongteknologi

24.02.2020 FREDRIKSTAD
Kurset er en del i et opplæringsprogram for personell innen betongproduksjon, i henhold til krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA. Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet.
Les mer

S2 -Sprøytebetong til bergsikring

25.02.2020 SANDEFJORD
Den norske tunnelbyggemetoden stiller store krav til kompetansen hos rådgiver, byggherre og entreprenør, og til kyndig oppfølging på stuff. Uriktig bruk eller anvendelse av sprøytebetong kan få farlige og kostbare konsekvenser.
Les mer

U3 Utførelse av betongkonstruksjoner for produksjons- og kontrolleder e-læring og samling

09.03.2020 GARDERMOEN
Kurset er en del av et opplæringsprogram for personell innenfor utførelse av betongkonstruksjoner etter den norske standarden "NS-EN 13670:2009+NA:2010 Utførelse av betongkonstruksjoner" med nasjonalt tillegg (NA). Kurset er godkjent av Betongopplæringsrådet (BOR). Kurset består av en e-læringsdel som kursdeltaker går gjennom på egen hånd samt en todagers samling. Kursdeltaker må gjennomføre og bestå e-læringsdelen før kurssamlingen.
Les mer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon

16.03.2020 SANDEFJORD
Kurset gir en grunnleggende innføring i kravene i NS-EN 206 + NA med fokus på samsvarskontroll og samsvarskriterier, samt produksjonskontroll, produksjonskontrollsystemer og evaluering av samsvar, samt overvåking og sertifisering av PKS.
Les mer

Betongfagdag VU 2020

19.03.2020 NARVIK
Norsk Betongforenings lokalgruppe i Narvik og Norsk forening for betongrehabilitering inviterer enda en gang til Betongfagdagen i Narvik under Vinterfestuka 2020. Betongklyngen N3C har bistått i planlegging og gjennomføring av arrangementet, og inviterer også sine medlemmer til samlingen.
Les mer

(A4) Betongproduksjon

04.05.2020 FORNEBU
Tilrettelagt opplæring for å oppfylle krav til kompetanse i NS-EN 206 + NA for produksjons - og kontrolleder, slik at en kan lede og føre et overordnet tilsyn med alle ledd i produksjonsprosessen fram til levering til bruker.
Les mer

XXIV Nordic Concrete Research Symposium

11.08.2020 SANDEFJORD
The target group comprises researchers, supervisors, teachers, industry and owners/users. The program will include informal “concrete cafes” (“supervised discussions”).
Les mer