Kurs og konferanser

U4 Spennbetongarbeider for spennbetongleder og kontrolleder

26.01.2021 Nettbasert
Norsk Betongforening og Betongopplæringsrådet har bestemt at U4 kurset som er oppsatt den 26. – 28. januar skal gjennomføres heldigitalt da det i henhold til de nye nasjonale forskriftene om covid 19 ikke er mulig pr. dags dato å møtes fysisk. Vi kommer til å streame live via Teams og eksamen vil også bli gjennomført digitalt.
Les mer

Online course (A0e) Transportation of concrete- elementary course. Self study can start 28. des.

03.02.2021 Nettbasert
Online course (A0) Transportation of concrete- elementary course in accordance with competence requirements given in NS-EN 206 + NA. The online course is a competency course approved by the Concrete Training Council / Betongopplæringsrådet (BOR). The online course can start with Part 1 - Self study lecture after receiving an MAIL from course organizer with course information and a link to course material.
Les mer

Betongcast nr. 12 Carbon Reinforced Concrete

10.02.2021 Nettbasert
Det er for tiden stor aktivitet rundt karbonarmert betong i det tyske betongmiljøet, både på forskningssiden i og i industrien. Hør Dipl.-Wirtsch.-Ing. Matthias Tietze, Technische Universität Dresden, Forskningsleder for C3 prosjektet presentere "The Cube" verdens første bygg i karbonarmert betong og fortelle om muligheter med karbonarmering. Tor Arne, Martius-Hammer, Sintef Community innleder webinaret. OBS! MERK ENDRING I DATO!
Les mer

(A0Se) Online safety course for conveyerbelt driver and pump operator. Self study can start 28th Dec

17.02.2021 Nettbasert
(A0S) Online safety course for conveyer belt driver and pump operator is in accordance with competence requirements given in NS-EN 206 + NA. The online course is a competency course approved by the Concrete Training Council / Betongopplæringsrådet (BOR). The online course can start with Part 1 - Self study lecture after receiving an MAIL from course organizer with course information and a link to the course material.
Les mer

Betongoverflater - Utførelse og utbedring

23.02.2021 Nettbasert
Hvordan kan vi oppnå den betongoverflaten vi forventer? Gjeldende standarder setter ingen krav til estetisk kvalitet for betongoverflater. Bli med på dette nettkurset og lær om hvordan man kan bruke Norsk Betongforenings Publikasjon nr. 9 til å beskrive og evaluere betongens visuelle uttrykk. Kurset fokuserer også på hva som skal til for best mulig å oppfylle forventninger til eksponerte betongoverflater. Kurset passer for deg som er entreprenør, RIB, ferdigbetongprodusent eller betongelementprodusent som har prosjekter med synlige betongflater. Også arkitekter med interesse for betong kan ha nytte av kurset. Merk at dette kurset har ny dato!
Les mer

Praktisk betongdimensjonering

02.03.2021 Nettbasert
Lær av erfarne konstruktører og få gode verktøy som du kan bruke i din arbeidshverdag! Kurset er praktisk orientert og vil gi deg metoder for kvalitetssikring av inn-og utdata for beregningsprogrammer samt gi eksempler på god og dårlig armeringsføring. Kurset er utviklet i samarbeid med Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). DETTE KURSET SKULLE VÆRE EN DEL AV KURSDAGENE 2021 SOM ER AVLYST PGA COVID-SITUASJONEN. KURSET ER DERFOR NÅ GJORT DIGITALT OG DET ER NY DATO.
Les mer

A1 Grunnkurs i betongteknologi

15.03.2021 Nettbasert
A1 Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurset gir innføring i betongteknologi i henhold til krav i NS-EN 206+NA.
Les mer

U3 Execution of concrete for supervisors

22.03.2021 GARDERMOEN
The course participants will be given training in how to plan, prepare and lead the implementation of concrete work, to verify and document that the work performed meets the requirements, and understand the mechanisms that affect concrete structure's durability.
Les mer

U1 Praktisk betongteknologi for produksjons- og kontrolledere og formann/bas

23.03.2021 Nettbasert
Norsk Betongforening og Betongopplæringsrådet har bestemt at U1 kurset som er oppsatt den 23. – 25. Mars skal gjennomføres heldigitalt da det i henhold til de nye nasjonale forskriftene om covid 19 ikke er mulig pr. dags dato å møtes fysisk så mange som er påmeldt dette kurset, så derfor kommer vi til å streame live via Teams og eksamen vil også bli gjennomført digitalt.
Les mer

A2 Videregående kurs i betongteknologi

12.04.2021 Nettbasert
A2 Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Det er gjort midlertidige endringer i kursets oppbygning for å tilpasse det til restiksjoner i samfunnet som følge av Covid-19.
Les mer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll

03.05.2021 SANDEFJORD
Endelig blir det A3-kurs igjen, men vi tar forbehold om smittesituasjonen utover våren. Vi satser på vanlig fysisk kurs, men kan bli nødt til å kjøre det digitalt, eller utsette
Les mer