Kurs og konferanser

U3 Execution of concrete for supervisors

28.06.2021 Nettbasert
The course participants will be given training in how to plan, prepare and lead the implementation of concrete work, to verify and document that the work performed meets the requirements, and understand the mechanisms that affect concrete structure's durability. This is an online course. We use Microsoft Teams and links will be provided shortly before the course.
Les mer

A1-Grunnkurs i betongteknologi - på spansk

23.08.2021 Nettbasert
A1 Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurset gir innføring i betongteknologi i henhold til krav i NS-EN 206+NA. Dette kurset gjennomføres kun for spansktalende, med spansk tolk. Kurset er utsatt fra mai til august, da det arbeides med å finne en god løsning for de spansktalende deltakerne
Les mer

(P1) Kurs i tilslagskontroll

23.08.2021 PORSGRUNN
DETTE KURSET ER DESSVERRE UTSATT, PGA SMITTESITUASJONEN. NY DATO I HØST KOMMER SÅ SNART SITUASJONEN ER MER AVKLART. Kurs for laboranter og lab-ledere innen kontroll av tilslag til betong, asfalt og bærelag. Kurset gjennomføres som et fysisk kurs, og nødvendige coronatiltak vil bli ivaretatt.
Les mer

A2 Videregående kurs i betongteknologi på spansk

06.09.2021 Nettbasert
A2 Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurset gir innføring i betongteknologi i henhold til krav i NS-EN 206+NA. Dette kurset gjennomføres for spansktalende, med spansk tolk. Kurset er utsatt fra mai til september
Les mer

A1-Grunnkurs i betongteknologi

20.09.2021 Nettbasert
A1 Grunnkurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Kurset gir innføring i betongteknologi i henhold til krav i NS-EN 206+NA.
Les mer

A2 Videregående kurs i betongteknologi

01.11.2021 Nettbasert
A2 Videregående kurs i betongteknologi for laborant, blandemaskinoperatør, produksjonsleder og kontrolleder. Det er gjort midlertidige endringer i kursets oppbygning for å tilpasse det til restiksjoner i samfunnet som følge av Covid-19.
Les mer