Medlemsgruppe i Telemark – Vestfold

Erik Sørensen, Unicon AS, (leder), erso@unicon.no

Erlend Holtermann, Ypsilon AS

Knut Hegna, PEAB AS

Lars Kåre Tunberg, Tunberg AS

Sverre R. Carlson, NorBetong AS

Øyvind Skjønstad, Veidekke Entreprenør AS,
YBN representant, oyvind.skjonstad@veidekke.no

 

 

Kommende møter:

 

Avholdte møter: