Norsk Betongforening er en interesseorganisasjon med 1300 medlemmer tilknyttet Tekna-Teknisk-naturvitenskapelig forening.
Informasjonen på våre hjemmesider er først og fremst beregnet på NBs medlemmer, men også andre med interesse for byggebransjen vil kunne finne nyttig informasjon. Ved å bruke innholdsfortegnelsen langs venstre marg kan du søke deg frem til informasjon om NB og NBs virksomhet eller generell informasjon om materialet betong og bygge bransjen.

Hva kan NB ta stilling til eller uttale seg om vedrørende Faglige spørsmål i enkeltsaker?

Norsk Betongforening (NB) tar ikke stilling til eller uttaler seg om faglige spørsmål i enkeltsaker.

NB er en organisasjon av bedrifter og enkeltmedlemmer med ulike roller i byggenæringen.

Flere av NBs publikasjoner har enten en formell eller uformell normativ status i bransjen. For å kunne opprettholde denne viktige funksjonen, er NB avhengig av at det faglige samarbeidet som foregår i foreningen til enhver tid er uavhengig av interessemotsetninger mellom kontraktsparter.

NB vil av prinsipp henvise til disse publikasjonene, som gir relativt klare retningslinjer og veiledning for hva som er beste praksis basert på Norsk Standard og erfaringer i bransjen