Om NB
Foreningen er tilknyttet Tekna-Teknisk-naturvitenskapelig forening. Informasjonen på våre hjemmesider er først og fremst beregnet på NBs medlemmer, men også andre med interesse for bygge bransjen vil kunne finne nyttig informasjon. Ved å bruke innholdsfortegnelsen langs venstre marg kan du søke deg frem til informasjon om NB og NBs virksomhet eller generell informasjon om materialet betong og bygge bransjen.

Hva kan NB ta stilling til eller uttale seg om vedrørende faglige spørsmål i enkeltsaker?
NB tar IKKE stilling til eller uttaler seg om faglige spørsmål i enkeltsaker.

NB er en organisasjon av bedrifter og enkeltmedlemmer med ulike roller i byggenæringen.

Flere av NB’s publikasjoner har enten en formell eller uformell normativ status i bransjen. For å kunne opprettholde denne viktige funksjonen, er NB avhengig av at det faglige samarbeidet som foregår i foreningen til enhver tid er uavhengig av interessemotsetninger mellom kontraktsparter.

NB vil av prinsipp henvise til disse publikasjonene, som gir relativt klare retningslinjer og veiledning for hva som er beste praksis basert på Norsk Standard og erfaringer i bransjen

GDPR

Norsk Betongforening har sitt sekretariat hos Tekna, noe som innebærer hjelp til administrasjon av kursdeltakelser, markedsføring av kurs, medlemsdatabase og løpende drift. Behandling av personopplysningene i Norsk Betongforening omfattes av beskrivelsene gitt i Teknas personvernerklæring.