Den 26. oktober 1954 ble representanter fra NTH, NBI, NITO, RIF, EL, NIF og NBIF enig om å danne Norsk Betongforening. På et konstituerende møte 14. januar 1955 var ca. 60 personer til stede ved etableringen av Norsk Betongforening.
Etter at det første møte ble avholdt, holdt Professor dr.techn. Inge Lyse et foredrag om den nye foreningens arbeid og oppgaver, et foredrag som samtidig også var en oversikt over betongteknikkens aktuelle problemstillinger i Norge.

Foreningens første styre bestod av:

  • Professor dr.techn. Inge Lyse, formann
  • Overingeniør St. W. Stephensen, viseformann
  • Sivilingeniør Niels Astrup
  • Ingeniør Bjørn Michalsen
  • Sivilingeniør Elliot Strømme

Varamenn:

  • Sivilingeniør Lau Eide
  • Professor A. Markestad

Siden det første styre ble valgt, har foreningens formenn vært:

1955-58 Professor, dr.techn. Inge Lyse
1958-62 Sivilingeniør Elliot Strømme
1962-67 Sivilingeniør Trygve Berntsen
1967-69 Dr.ing. Finn R. Haugli
1969-72 Dr.techn. Kristoffer Apeland
1972-75 Sivilingeniør Erik Hoel
1975-76 Sivilingeniør Per Jahren
1976-79 Sivilingeniør Johan Kristian Bø
1979-82 Sjefingeniør Erik Lie
1982-84 Sivilingeniør Arne Skjelle
1984-87 Sivilingeniør Martin Wiig
1987-89 Sivilingeniør Jan Moksnes
1989-92 Sivilingeniør Sven Alexander
1992-95 Sivilingeniør Hanne Rønneberg
1995-97 Sivilingeniør Tor Ole Olsen
1997-00 Professor dr. ing. Magne Maage
2000-03 Sivilingeniør Jan Eldegard
2003-05 Sivilingeniør Per Fidjestøl
2005-08 Dr.ing. Einar Aasved Hansen
2008-11 Dr.ing. Terje F Rønning
2011-15 Sivilingeniør Kjersti Kvalheim Dunham
2015-19 Sivilingeniør Eivind Heimdal
2019-21 Sivilingeniør Trygve Isaksen
2021-2023 Andreas Sjaastad
2023- Berit G. Petersen

Foreningens sekretærer har vært:

1955-57 Generalsekretær Bjarne Bassøe
1957-58 Overingeniør Odd Fiskaa
1958-63 Sivilingeniør Odd Grønhaug
1963-71 Sivilingeniør Bjørn Slungaard
1971-78 Sivilingeniør Bjørn Olsen
1979-09 Fagsjef Knut R. Berg
2009-12 Fagsjef Siri Fause
2012-19 Fagsjef Morten Bjerke
2019- Daglig leder Cecilie Hagby