2023:  

Æresmedlem: Elisabeth Schjølberg

Innsatsprisen: Ingrid Lande & Bård Pedersen

FOU-prisen: Elisabeth Leite Skare

 

Æresmedlemmer:

Æresmedlemskap gis til personer som en æresbevisning for «lang og tro tjeneste» for betongfaget og for Norsk Betongforening – og er tildelt følgende personer:

Ærsmedlem utnevnt:
Sivilingeniør Trygve Berntsen 17.10.80 † 13.01.83
Prof. dr.techn. Anton Brandtzæg 17.10.80 † 14.11.83
Sivilingeniør Elliot Strømme 17.10.80 † 02.08.84
Professor, dr.techn. Inge Lyse 17.10.80 † 02.12.90
Sivilingeniør Johannes Rutle 30.10.81 † 24.01.92
Sivilingeniør Gunnar Dagestad 22.10.82 † 12.05.97
Sivilingeniør Christian F. Grøner 22.10.82 † 11.04.95
Professor Asbjørn Markestad 24.10.85 † 22.05.97
Overingeniør Harry Johansen 24.10.85 † 05.07.89
Sivilingeniør Otto Hegermann 28.10.88 † 04.03.11
Sivilingeniør William Loe 28.10.88 † 14.10.05
Dr. techn. Olav Olsen utnevnt 28.10.88 † 02.03.98
Professor Carl J. Bernhardt 26.10.89 † 21.07.91
Professor, dr.techn Ivar Holand 07.11.91 † 28.04.99
Sivilingeniør Jan Moksnes 26.10.95
Dr. Lars Aadnesen 26.10.95 † 19.07.03
Sivilingeniør Bjørn Olav Vik 30.10.93
Professor, dr. techn. Kristoffer Apeland 30.10.97 † 12.05.08
Dr. ing. Thore Hagberg 27.10.00 † 09.01.24
Dr. ing. Birger Søpler 01.11.02
Sivilingeniør Sven Alexander 30.10.03
Dr. ing Finn Fluge 04.11.04 † 29.03.13
Professor Erik Valdemar Thorenfeldt 04.11.04 † 04.04.23
Professor, dr. ing. Magne Maage 23.10.07
Sivilingeniør Reidar Kompen 23.10.07 † 20.10.2021
Sivilingeniør Steinar Helland 23.10.07
Fagsjef Knut R. Berg 21.10 08
Sivilingeniør Steinar Berge Leivestad 12.10.09
Seniorforsker Per Arne Dahl 20.10.10 † 09.12.18
Sivilingeniør Per Jahren 24.10.12 † 28.04.2023
Sivilingeniør Per Fidjestøl 24.10.13 † 23.09.13
Sivilingeniør Ole H. Krokstrand 24.10.13 † 24.09.22
Sivilingeniør Tor Ole Olsen 30.10.14
Sivilingeniør Jørn Injar 28.10.15
Sivilingeniør Hallvard Magerøy 20.10.16
Professor Dr. ing. Leidulv Vinje 20.10.16
Teknisk sjef Tommy Cielicki 18.10.2017
Daglig leder Jan Karlsen 18.10.2017
Ingeniør Steinar Røine 18.10.2018
Ingeniør Stein Tosterud 23.10.2019
Byggingeniør Torvaldur Noason 23.10.2019
Sivilingeniør Inge R. Eeg 28.10.20
Sivilingeniør Hans Stemland 28.10.20
Sivilingeniør Morten Bjerke 21.10.21
Dr.Ing Bernt Jakobsen 21.10.21
Dr.Ing Tor Arne
Martius-Hammer 26.10.22
Dr.Ing Terje Kanstad 26.10.22
Dr. Ing. Elisabeth Schjølberg 19.10.23


Innsatsprisen:

Innsatsprisen tildeles personer som yter en særskilt innsats innen foreningen eller betongfaget, og er tildelt følgende personer:

Vinner tildelt:
Sivilingeniør Bjørn Vik 28.10.88
Sivilingeniør Hanne Rønneberg 28.10.88
Sivilingeniør Kjell Skjeggerud 28.10.88
Dr. ing. Svein Willy Danielsen 28.10.88
Fagsjef Knut R. Berg 27.10.89
Dr. ing. Thore Hagberg 27.10.89
Sivilingeniør Reidar Kompen 27.10.89
Sivilingeniør Leidulv Vinje 27.10.89
Professor dr.ing. Magne Maage 26.10.90
Sivilingeniør Birger Søpler 08.11.91
Sivilingeniør John Wilberg 08.11.91
Forsker Per Arne Dahl 22.10.92
Dr. ing. Finn Fluge 22.10.92
Sivilingeniør Steinar Helland 11.11.93
Sivilingeniør Cecilie Hagby 04.11.94
Redaktør Per Helge Pedersen 04.11.94
Redaktør Karin Borch 26.10.95
Sivilingeniør Sven Alexander 26.10.95
Sivilingeniør Per Fidjestøl 24.10.96
Sivilingeniør Kåre Johansen 24.10.96
Sivilingeniør Knut Bryne 30.10.97
Dr. ing. Elisabeth Schjølberg 30.10.97
Direktør Odd Arne Hansen 23.10.98
Sivilingeniør Trygve Isaksen 23.10.98
Markedssjef Terje Haave 28.10.99
Sivilingeniør Sverre Smeplass 28.10.99
Sivilingeniør Stein Bostrøm 27.10.00
Sivilingeniør Jan Lindland 27.10.00
Sivilingeniør Eivind Heimdal 01.11.01
Dr. Ing. Ernst Mørtsell 01.11.01
Sivilingeniør Knut Lie Hansen 01.11.02
Sivilingeniør Bente Lillestøl 30.10.03
Ingeniør Torvaldur Noasson 30.10.03
Billedkunstner Carl Nesjar 04.11.04
Prosjektleder Siri Engen 04.11.04
Ingeniør Kristin Eikemo 21.10.08
Dr. ing. Øivind Bjøntegaard 20.10.11
Dr. ing. Tom Ivar Fredvik 13.10.11
Dr. ing. Terje F. Rønning 24.10.12
Sivilingeniør Bernt Kristiansen 24.10.13
Sivilingeniør Jan Eldegard 24.10.13
Sivilagronom Lise Bathen 30.10.14
PhD Tor Arne Martius-Hammer 30.10.14
PhD Harald Justnes 30.10.14
Sivilingeniør Kjersti K Dunham 28.10.15
Dr. Knut Ose Kjellsen 28.10.15
Sivilingeniør Dan Arve Juvik 20.10.16
Sivilingeniør Trond Solbø 20.10.16
Betongteknolog Andreas Sjaastad 18.10.2017
Sivilingeniør Nina P. Borvik 18.10.2018
Sivilingeniør Christian Sandvik 18.10.2018
Sivilingeniør Berit G. Petersen 23.10.2019
Sivilingeniør Thomas Beck 23.10.2019
Sivilingeniør Oliver B. Skjølsvik 23.10.2019
Sivilingeniør Britt Blom Marstrander 28.10.20
Ingeniør Thea Vik Nordeide 28.10.20
PhD Sindre Sandbakk 21.10.21
Sivilingeniør Øyvind Sæter 21.10.21
BSc, EMM, Synnøve Adelheid Myhren 26.10.22
PhD Ingrid Lande 19.10.23
PhD Bård Pedersen 19.10.23


Forskningsprisen:

Medaljen utdeles som en personlig belønning for særskilt stor innsats for betongteknikkens vitenskapelige eller praktiske utvikling i Norden.

Vinner tildelt:
Dr. ing. Børge Johannes Wigum 28.10.99
Dr. ing. Øyvind Bjøntegaard 27.10.00
Dr. ing. Jon Elvar Wallevik 30.10.03
PhD Michael Angst Ueli 12.10.09
PhD Klaartje De Weerdt 21.10.10
PhD Kien Dinh Hoang 24.10.13
PhD Ya Peng 30.10.14
PhD Elena Vidal Sarmiento 20.10.16
PhD Karla Hornbostel 18.10.2017
PhD Morten Engen 18.10.2018
PhD Alisa Machner 23.10.2019
PhD Reignard Tan 23.10.2019
PhD Assís Arañó Barenys 21.10.21
PhD Simon Fjendbo 26.10.22
PhD Elisabeth Leite Skare 19.10.23