Ansvarlig hos NB for medlemsgruppene: Oslo, Stavanger, Østfold og Narvik er:
Lilly Kristin Langnes, lilly@tekna.no eller tlf. 22 94 75 00

 

Ansvarlig hos NB for medlemsgruppene: Bergen, Sørlandet, Trondheim, Telemark/Vestfold og Tromsø er:
Henny Cathrine Braarud, henny@tekna.no eller tlf. 22 94 75 00

 

Mal for bruk til invitasjon til åpne faglig møter er sendt til ledere av de regionale gruppene.

Relatert innhold:

DOKUMENTER, WORD

1_oslo_invitasjonmal_nb og nfb mal

2_ostfold_invitasjonmal_nb og nfb mal

3_stavanger_invitasjonmal_nb og nfb mal

4_kristiansand_invitasjonmal_nb og nfb mal

5_tr-heim_invitasjonmal_nb og nfb mal

6_bergen_invitasjonmal_nb og nfb mal

7_narvik_invitasjonmal_nb og nfb mal

8_telemark-vestfold_invitasjonmal_nb og nfb mal

9_tromsø_invitasjonmal_nb og nfb mal

 

 

Mal_Møte referat

Foredragsevaluering-fra-medlemmer

Info til medlemsgruppene ang. Åpne faglig møter

EHF-faktura skjema

Refusjon av reiseregninger og andre utlegg

Mandat