Ansvarlig hos NB for medlemsgruppene: Oslo, Stavanger, Østfold og Narvik er:
Lilly Kristin Langnes, lilly@tekna.no eller tlf. 22 94 75 00

 

Ansvarlig hos NB for medlemsgruppene: Bergen, Sørlandet, Trondheim, Telemark/Vestfold og Tromsø er:
Henny Cathrine Braarud, henny@tekna.no eller tlf. 22 94 75 00

 

Mal for bruk til invitasjon til åpne faglig møter er sendt til ledere av de regionale gruppene.

Relatert innhold:

DOKUMENTER, WORD

1_oslo_invitasjonmal_tekna-fabeko-nfb

2_stavanger_invitasjonmal_tekna-fabeko-nfb

3_bergen_invitasjonmal_tekna-fabeko-nfb

4_sorlandet_invitasjonmal_tekna-fabeko-nfb

5_tr-heim_invitasjonmal_tekna-fabeko-nfb

6_narvik_invitasjonmal_tekna-fabeko-nfb

7_telemark-vestfold_invitasjonmal_tekna-fabeko-nfb

8_ostfold_invitasjonmal_tekna-fabeko-nfb

Info til medlemsgruppene ang. Åpne faglig møter

Foredragsevaluering-fra-medlemmer

Mal_Møte referat

Mandat