Nyheter fra komiteen: 

 

Hva gjør komitéen:

Kurskomiteen har ansvaret for å arrangere ulike kurs, workshops og seminarer i Norsk Betongforening.

 

Mandatet til komiteen: Mandat/målsetting

 

Komiteens sammensetning: 

Marius Lykke Amundsen, fungerende leder, NorBetong AS

Britt Blom Marstrander, Spenncon AS (leder)

Tor- Øyvind Lehmann, Backe Entreprenør AS

Daniela Bosnjak, Norconsult AS

Boy-Arne Buyle, UiT avd Narvik

Steinar Røine, Spenncon AS

Tor-Magnus Zakkariassen, Norcem AS

Nina E. Borvik, Skanska Norge AS

Karl-Jørgen Kristiansen, Milticonsult AS

Andreas Sjaastad, Veidekke AS (NB styrerepresentant)

Knut Bryne, Tekna, sekretariat NB

 

Har du synspunkter om faglige aktiviteter og kurs, ta kontakt med sekretariatet i Norsk Betongforening: Knut Bryne – knut.bryne@tekna.no