Nyheter fra komiteen: 

 

Hva gjør komitéen:

Kurskomiteen har ansvaret for å arrangere ulike kurs, workshops og seminarer i Norsk Betongforening.

 

Mandatet til komiteen: Mandat/målsetting

 

Komiteens sammensetning: 

Britt Blom Marstrander, Spenncon AS (leder)

Tor- Øyvind Lehmann, Backe Entreprenør AS

Daniela Bosnjak, Norconsult AS

Boy-Arne Buyle, UiT avd Narvik

Steinar Røine, Spenncon AS

Tor-Magnus Zakkariassen, Norcem AS

Marius Lykke Amundsen, NorBetong AS

Andreas Sjaastad, Veidekke AS (NB styrerepresentant)

Knut Bryne, Tekna, sekretariat NB

 

Har du synspunkter om faglige aktiviteter og kurs, ta kontakt med sekretariatet i Norsk Betongforening: Knut Bryne – knut.bryne@tekna.no