Det vil tilkomme et porto/ekspedisjonsgebyr på hver forsendelse, og dette gjelder alle trykte publikasjoner, kompendier, bøker, DVD, proceedings osv.

For å komme til nettbutikken klikk her: Nettbutikk

Har du spørsmål angående «PDF publikasjoner» eller «Trykte publikasjoner», kontakt: betongshop@tekna.no