Medlemsgruppe Oslo – Østlandet

Tommy Cielicki (leder), Fabeko, tc@fabeko.no

Jørn S Injar, Contiga AS, jorn@injar.no

Elisabeth Schølberg, Multiconsult, elisabeth.schjoelberg@multiconsult.no

Hilde Rannem Isaksen, Norconsult AS, NFB representant, hri@norconsult.no

Bernt Kristiansen, AF-gruppen, bernt.kristiansen@afgruppen.no

Rune Grønvold, Sivilingeniør Grønvold AS, rg@nyvcon.no

Helga Synnøve Kjos-Hanssen, Veidekke, YBN-representant, Helga.Kjos-Hanssen@veidekke.no

 

 

Kommende møter:

17.04.18 Kl. 13.30 – 14.00, Ingeniørenes Hus: Spennarmering i henhold til revidert NB14

 

Avholdte møter:

20.03.18 Tilslag, tilgjengelighet – muligheter og begrensninger – Åpent faglig møte 20-03-2018 inkl. foredragene

14.02.18 Utførelse av betonggulv i henhold til NB15 – Åpent faglig møte 14-02-2018 NB 15 inkl. foredragene

20.09.17 Slipte betongdekker – Åpent faglig  møte 20-09-2017 inkl. foredragene

10.05.17 Ekskursjon til Follobanen     Veibeskrivelse

19.04.17 Parkeringshus i betong – Åpent faglig møte 19-04-2017_inkl. foredragene

13.03.17 Den nye miljøvennlige betongen Åpent møte 13-03-2017_inkl. foredrag

14.09.16 Nytt nasjonalmuseum 1611314-oslo_apent-mote-14-09-2016

29.02.16 Betonggulv og etasjeskillere – Fremtidens løsninger 1611107_oslo_apent-mote-29-02-2016

16.02.16 Hvorfor er fokus på dokumentasjon etter CE-merking og miljø ekstra viktig 1611114_apent-mote-16-02-2016

15.09.15 Ny standard for betongproduksjon og ny prosesskode for betong til veiform  1511608_apent-faglig-mote-15-09-15

03.06.15 Råbygg med Betongelementer apent-mote-3-06-2015

09.10.14 Betongrehabilitering av bruer 1411650-apent-mote-10_09_14

21.04.15 Lettvekt betonger apent-mote-21-04-2015

10.09.14 Karbonopptak i betong 1411650-apent-mote-10_09_14

24.04.14 Betongdekker – nye konstruksjonsløsinger 1411604-apent-mote_24-04-14

25.03.15 Rammerverket innenfor betongrehabilitering 1411603-apent-mote_25-03-14