Østfold: Jarle Hatlelid, (leder) Jarle Hatlelid AS,  jarle@hatlelid.net

Marianne Rødby, NorBetong

Thor Hansen Bjerge, NorBetong

Kjetil Koppen, Contiga Moss

Siri Fause, Multiconsult

Birger Pollen, Birger Pollen & co as

Vibeke Larsen, Statens vegvesen

Arnbjørn Kulbrandstad, Rambøll AS

Tommy Karlsen, Betongbygg

Inge R. Eeg, Høgskolen i Østfold

 

 

Kommende møter:

 

 

Avholdte møter:

14.06.2018 Åpent faglig møte i Østfold – Befaring/orientering Ørebekk/Simo

19.04.18 Åpent faglig møte Østføld – NB 15 Gulv på grunn inkl. foredragene

16.11.17 Åpent faglig møte Østfold – Armering inkl. alle foredragene

01.06.17. Åpent faglig møte Østfold – Parkeringshus i betong + Fredrikstadbrua
Foredragene del_1 

Foredragene del_2

Foredragene del_3

21.04.16. Åpent faglig møte Østfold – Praktisk betongarbeid for vanlige konstruksjoner etter dagens standarder

29.10.15. Åpent faglig møte Østfold – Thermomur + Rullearmering + Betongskader

03.04.14. Åpent faglig møte Østfold – Nye Betongkvaliteter

26.09.13. Åpent faglig møte Østfold – Gulv på grunn

21.03.13. Åpent faglig møte Østfold – Nytt Sykehus i Østfold