Medlemsgruppe Trondheim – Trøndelag

Stefan Jacobsen, NTNU (leder), stefan.jacobsen@ntnu.no

Agnar Løbakk, Unicon AS
Tone Østnor, Norcem AS
Sverre Smeplass, Skanska AS
Anne Kristin Bollingmo, Bane NOR SF
Tobias Danner, SINTEF
Mette Rica Geiker, NTNU
Ingebrigt Lereim, Mapei
Yngvild Hareide Øvrelid, AFRY
Martine Høie Jordet, Skanska AS
Lars Langdal, Contiga
Arne Steen, Pumpeleverandør Steen

 

 

Kommende møter:

 

Avholdte møter:

03.09.19. Åpent faglig møte i Trondheim: Betong i Nye Veier-prosjekter i Trøndelag

25.04.19 Åpent faglig møte i Trondheim – Prosjektering av betongbruer
Referat

04.04.18 Åpent faglig møte i Trondheim – NB 15 Gulv på grunn og påstøp
Referat

21.09.17 Åpent faglig møte i Trondheim – Betong & ZEB (Zero Emission Buildings)
Foredrag: «Verdens mest miljøvennlige videregående skole»
Referat

14.02.17. Åpent faglig møte i Trondheim – Betong og miljø
Foredrag: Future Buildt, Betong i Miljøbygg og Betong og Miljø

22.11.16. Åpent faglig møte i Trondheim – Er norsk tunnelteknologi i fare?

02.03.16. Åpent faglig møte i Trondheim – Betonggulv og etasjes killere – fremtidens løsninger

12.05.15. Åpent faglig møte i Trondheim – Revidert NB-15: «Gulv på grunnen og på støper

25.11.14. Åpent faglig møte i Trondheim – Betongdekker, nye konstruksjonsløsninger

30.09.14. Åpent faglig møte i Trondheim- Origo Sluppenveien 17BC – Norges første bygg med termoaktive dekker

11.03.14. Åpent faglig møte i Trondheim – Befaring – Regionalt Kulturhus Stjørdal

11.03.13. Åpent faglig møte i Trondheim – Fiberarmering i bærende konstruksjoner – Erfaringer og beregningsmetoder

16.10.12. Åpent faglig møte i Trondheim – Betongtunnelen på Møllenberg

06.03.12. Åpent faglig møte i Trondheim – BREEAM NOR – vår nye hverdag

14.11.11. Åpent faglig møte Trondheim – Praktiske eksempler fra Eurokode 2, NS-EN 1992

17.02.11. Åpent faglig møte i Trondheim – Strindheimkrysset