Medlemsgruppe i Narvik – Nord Norge

Grete Rolandsen, Multiconsult (leder), grete.rolandsen@multiconsult.no

Erling Kristiansen, UiT, Narvik,

Tor Einar Breistrand, Hålogaland Grus & Betong,

Boy-Arne Buyle, Bygg & Anleggslaboratoriet UiT Narvik

Anett Dallager, LKAB

Geir Frantzen, Forskningsparken i Narvik

Malin Mathisen, Statens vegvesen, YBN representant

Lise Mathisen, Visinor Rehab AS

 

 

Kommende møter:


Avholdte møter:

15.03.2018 Betongfagdagen 15-03-2018 program inkl. foredragene

23.03.2017 Åpent faglig møte i Narvik – Miljøvennlig bygg med betong

10.03.16. Åpent faglig møte i Narvik – Betonggulv og etasjes killere – fremtidens løsninger

26.11.15. Åpent faglig møte i Narvik – Våre bruers tilstand og vedlikeholdsbehov

20.03.14. Åpent faglig møte i Narvik – Betongseminar – Miljøvennlige bygg med betong

14.03.13. Åpent faglig møte i Narvik – Betongseminar – Miljøvennlige bygg med betong

15.03.12. Åpent faglig møte i Narvik – Fagdag for betong

07.03.12. Åpent faglig møte i Tromsø – BREEAM NOR – vår nye hverdag

31.03.11. Åpent faglig seminar i Narvik – Miljøvennlige bygg, fra EPD til BREEAM

23.09.10. Åpent faglig møte i Vadsø – Lavenergibygg

09.06.10. Åpent faglig møte i Bodø – Lavenergibygg