Medlemsgruppe i Narvik – Nord Norge

Anett Dallager, LKAB Norge (leder), anett.dallager@lkab.com

Roy Antonsen, Sintef, Narvik
Bård Arntsen, ICEMATE
Boy-Arne Buyle, Bygg & Anleggslaboratoriet UiT Narvik
Geir Frantzen, KUPA, Narvik
Terje Feragen, Visinor Rehab AS
Martin Dyvesveen, Multiconsult Norge AS, YBN representant

 

 

Kommende møter:

 


Avholdte møter:

24.03.22 Betongfagdagen

19.03.20. Betongfagdagen

21.03.18. Betongfagdagen 2018

15.03.18 Betongfagdagen 15-03-2018 program inkl. foredragene

23.03.17 Åpent faglig møte i Narvik – Miljøvennlig bygg med betong

10.03.16. Åpent faglig møte i Narvik – Betonggulv og etasjes killere – fremtidens løsninger

26.11.15. Åpent faglig møte i Narvik – Våre bruers tilstand og vedlikeholdsbehov

20.03.14. Åpent faglig møte i Narvik – Betongseminar – Miljøvennlige bygg med betong

14.03.13. Åpent faglig møte i Narvik – Betongseminar – Miljøvennlige bygg med betong

15.03.12. Åpent faglig møte i Narvik – Fagdag for betong

07.03.12. Åpent faglig møte i Tromsø – BREEAM NOR – vår nye hverdag

31.03.11. Åpent faglig seminar i Narvik – Miljøvennlige bygg, fra EPD til BREEAM

23.09.10. Åpent faglig møte i Vadsø – Lavenergibygg

09.06.10. Åpent faglig møte i Bodø – Lavenergibygg