Nyheter fra komiteen:

Siste nytt fra Standard Norge.

Her (link til vedlagte pdf) kan du lese mer om

  • Eurokode 2: – Del 4: Prosjektering av forankringer i betong» er nå klar i ny versjon.
  • NS-EN 1504-10 er nå klar i ny utgave, norsk og engelsk versjon.
  • Revisjon av nasjonale tillegget til NS-EN 206 er startet

Hva gjør komitéen:

Publikasjonskomiteen har ansvaret for alt faglig stoff som publiseres i publikasjoner, rapporter og faglige brosjyrer som utgis av Norsk Betongforening. ved å følge med på bransjens behov og koordinere aktivitetene med de andre komitéene i Norsk Betongforening.

Mandatet til komiteen er:  Mandat/Målsetting

Komiteens sammensetning:

Magne Lysberg (leder), Arcon Prosjekt AS

Sverre Smeplass, Skanska Norge AS

Åsmund Eikeland Tøsse, Standard Norge

Tom Ivar Fredvik, Norcem AS

Arnbjørn Kulbrandstad, Øst AS

Lars Hamre, COWI A/S

Øyvind Bjøntegaard, Statens vegvesen

Bernt Kristiansen, AF gruppen AS

Erik Sundet, Cowi AS (styrets representant)

Trond Solbø, Sika AS

Truls Krossøy, Ølen Betong AS

Cecilie Hagby, Tekna, sekretariat NB

 

Har du synspunkter om faglige aktiviteter, publikasjoner, rapporter eller annet faglig stoff, ta kontakt med sekretariatet i Norsk Betongforening: cecilie.hagby@tekna.no