Nyheter fra komiteen:

 

 

Hva gjør komitéen:

Publikasjonskomiteen har ansvaret for alt faglig stoff som publiseres i publikasjoner, rapporter og faglige brosjyrer som utgis av Norsk Betongforening. ved å følge med på bransjens behov og koordinere aktivitetene med de andre komitéene i Norsk Betongforening.

 

 Mandatet til komiteen er:  Mandat/Målsetting

 

Komiteens sammensetning:

Sverre Smeplass (leder), Skanska Norge AS

Tom Ivar Fredvik, Norcem AS

Lars Hamre, COWI A/S

Bernt Kristiansen, AF gruppen AS

Arnbjørn Kulbrandstad, Øst AS

Magne Lysberg (styrerepr.), Arcon Prosjekt AS

Vivian Meløysund, Standard Norge

Trond Solbø, Sika AS

Øyvind Bjøntegaard, Statens vegvesen

Solfrid Vevatne, Ølen Betong AS

Morten Bjerke, Tekna, sekretariat NB

 

Har du synspunkter om faglige aktiviteter, publikasjoner, rapporter eller annet faglig stoff, ta kontakt med sekretariatet i Norsk Betongforening: Morten Bjerke – morten.bjerke@tekna.no