Nyheter fra komiteen:

Siste nytt fra Standard Norge.

Her (link til vedlagte pdf) kan du lese mer om

  • Eurokode 2: – Del 4: Prosjektering av forankringer i betong» er nå klar i ny versjon.
  • NS-EN 1504-10 er nå klar i ny utgave, norsk og engelsk versjon.
  • Revisjon av nasjonale tillegget til NS-EN 206 er startet

Hva gjør komitéen:

Publikasjonskomiteen har ansvaret for alt faglig stoff som publiseres i publikasjoner, rapporter og faglige brosjyrer som utgis av Norsk Betongforening. ved å følge med på bransjens behov og koordinere aktivitetene med de andre komitéene i Norsk Betongforening.

 

 Mandatet til komiteen er:  Mandat/Målsetting

 

Komiteens sammensetning:

Magne Lysberg (leder), Arcon Prosjekt AS

Sverre Smeplass, Skanska Norge AS

Tom Ivar Fredvik, Norcem AS

Lars Hamre, COWI A/S

Bernt Kristiansen, AF gruppen AS

Arnbjørn Kulbrandstad, Øst AS

Erik Sundet, Cowi AS

Vivian Meløysund, Standard Norge

Trond Solbø, Sika AS

Øyvind Bjøntegaard, Statens vegvesen

Solfrid Vevatne, Ølen Betong AS

Cecilie Hagby, Tekna, sekretariat NB

 

Har du synspunkter om faglige aktiviteter, publikasjoner, rapporter eller annet faglig stoff, ta kontakt med sekretariatet i Norsk Betongforening: cecilie.hagby@tekna.no