Nyheter:

FoU-komiteen støtter faglige utviklingsaktiviteter

NB støtter tilrettelegging av faglig utvikling. Dette kan omfatte nettverksaktiviteter for kompetanseutvikling/-forbedring/-spredning, forskningsrelaterte utvalg/komiteer eller sondering for prosjektetablering. Støtten kan dekke direkteutgifter i form av reiser, møtegjennomføring eller annen assistanse inkludert drift av sekretariat.

Søknadsskjema

 

Nyheter fra UiT Norges Arktiske Universitet: Norut Narvik og Sintef forsker på gjenvinning avbetongLes mer

 

Nyheter fra Betongklyngen N3C i Narvik: Nytt prosjektforslag «STATEMP Les mer

 

PhD – prøveforelesninger og disputaser på NTNU:

PhD disputas av Reignard Tan, – 24 mai 2019 på NTNU, Trondheim

«Consistent crack width calculation methods for reinforced concrete elements subjected to 1D and 2D stress states: a mixed experimental, numerical and analytical approach»

Les mer: PhD disputas

Prøveforelesningstemaer :

«Assessment of existing concrete infrastructure: Application of digital twins combined with non-linear analysis to optimize maintenance”. 

Førsteamanuensis Klaartje de Weerdt vant Norconsultprisen 2017

Norconsults konsernsjef Per Kristian Jacobsen, delte ut Norconsultprisen 2017 til beste foreleser på Bygg- og miljøteknikk ved NTNU.

Utdelingen fant sted på BM-dagen 7. november 2017 på NTNU. Les mer

 

 

FoU prisen – Norsk Betongforenings Forskningspris

Søknadsfristen er 1. september og sendes nb@tekna.no merket «søknad FoU pris»

Søknad om stipend behandles av NB sin FoU komite. Stipendiet deles ut på Norsk Betongdag.

Forslag på kandidater med begrunnelse sendes sekretariatet nb@tekna.no innen 01. september hvert år.

 

 

Andre nyheter:

«Lær mer om utsparinger i vegger, ny PhD avhandling»

Norsk-svensk samarbeid gav ny Dr grad til Cosmin Popescu ved Norut Narvik.
Avhandling lagt frem ved Luleå tekniske universitet (LTU) den 23. februar 2017.

«Lær mer om utsparinger i betongvegger»

 

 

 

Eventuelle Prosjekter:

 

Hva gjør komitéen:
Komiteen forsøker både å fremme den strategiske bruken av forsknings- og utviklingsarbeid i bransjen og også å sette faglige og næringsmessig viktige ting på forsknings-agendaen. Vi støtter koordinering av faglig utviklingsarbeid, bidrar til etablering av utviklingsprosjekter, utvikler nettverket mellom næring og akademia og promoverer publisering i tidsskriftet NCR og omtale av betongrelatert FoU generelt. Komiteen innstiller kandidater til NBs forskningspris. I det nordiske samarbeidet fungerer vi som medarrangør av miniseminarer og konferansen hvert tredje år og drifter også bl.a. NCR.
Mandat

Hvilken rolle har komiten:
Komiteen fungerer hovedsakelig som koordinator og initiator av formidling, kontaktskaping og agenda-setting. På nordisk nivå har den norske komiteen betydelig policy-innflytelse

 

 

Komiteens sammensetning:
Terje F. Rønning, (leder) Heidelberg Cement NE
Bård Arntzen, Norut ASA
Øyvind Bjøntegaard, Statens vegvesen (styrerepresentant)
Metter Geiker, NTNU
Bernt Kristiansen, AF-Gruppen AS
Berit G. Petersen, Unicon AS
Ola Skjølsvold, Sintef Byggforsk
Morten Engen, Multiconsult AS
Morten Bjerke, (sekretær) Tekna