Guomin Ji (leder), NTNU, guomin.ji@ntnu.no
Tor Kristoffer Klethagen, NTNU
Stein Arne Bjørgen, Veidekke Entreprenør AS
Alf Egil Mathisen, Veidekke Entreprenør AS
Morten Sønsterudbråten, Mapei AS
Oliver Berget Skjølsvik, Norconsult AS
Øystein Nymoen, AF Gruppen Norge AS
Lise Bathen, Statens vegvesen

 

Kommende møter:

 

Avholdte møter:
26.05.21 Åpent faglig møte Innlandet – E6 i Innlandet
– Presentasjon av Lokallags medlemmer
– Presentasjon Nye Veier – Steinar Fretheim