Rapportene til Norsk Betongforening er fritt tilgjengelig og nedlastbare på våre hjemmesider.

Rapporten kan kjøpes i farget trykk ved henvendelse til henny@tekna.no  (dekker administrasjon, trykking, utsendelse).

Pris: kr 500,- for nr 2 og 3

 

Rapport nr. 6

Betong og Miljø
– En artikkelsamling

Denne rapporten fra Norsk Betongforening er utarbeidet av en arbeidsgruppe sammensatt av fagpersoner utnevnt av foreningen

Rapport 6 (pdf)

 

Rapport nr. 5

Beskrivelse av lavvarmebetong

Arbeidet er utført i samarbeid mellom deltagere fra Multiconsult og Skanska, og er støttet av Norsk Betongforening sitt utviklingsfond.

Rapport 5 (pdf)

 

Rapport nr. 4

Karbonopptak i betong

Utarbeidet av Norsk betongforenings miljøkomite 2014

Rapport 4 (pdf)

Se videoopptak fra møte 10. september 2014 i Oslo hvor rapporten ble lagt frem.

 

Rapport nr. 3

Permeabel betong og overflatevann – muligheter og utfordringer

Utarbeidet av Norsk betongforenings miljøkomite 2011

Rapport nr 3 (pdf)

 

Rapport nr. 2

Økt fokus på MILJØ og KLIMAENDRINGER – NYE MULIGHETER FOR BETONG

Utarbeidet av Norsk Betongforenings miljøkomite 2010

Rapport nr 2 (pdf)

 

Rapport nr. 1

CO2 utslipp – SEMENT OG BETONG – UTFORDRINGER OG PERSPEKTIVER.

Utarbeidet av Norsk Betongforenings miljøkomite 2009

Rapport nr 1 (pdf)

Sist endret: 23.02.2016