Betong – regelverk, teknologi og utførelse
Byggenæringens Forlag AS
Redaktør: Magne Maage

Boka er delt i tre hoveddeler som kan brukes samlet eller hver for seg, avhengig av behov og interesse:

Del A – Betong som byggemateriale

Del A – Betong som byggemateriale

Del B – Betongens sammensetning
Det proporsjoneringsverktøyet det er henvist til i kapittel B6 – «Proporsjonering» kan lastes ned her.

Del C – Bygging med betong
De regneverktøyene det er henvist til i kapittel C5 – «Herdeteknologi» kan lastes ned her.

 

Betongkonstruksjoner
Beregninger og dimensjoneringer etter Eurokode 2
Forfatter: Svein Ivar Sørensen

 

Betongboka
– Boka er skrevet for VK1 Betongfag, men er også egnet for teknisk fagskole og som grunnbok for høgskole. 
Forfatter: Norcem
Betongbøker Gyldendal

 

Fabeko veiledning:

Bruk av NS-EN 206:2013+NA2014

FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening står bak oppsettet og utgivelsen, og de har hatt assistanse av Magne Maage ved utarbeidelsen.

Hensikten med dette dokumentet er å gjøre brukeren av ny standard NS-EN 206:2013+NA:2014 (heretter kalt NS-EN 206+NA) bedre i stand til å forstå terminologien og uttrykkene som brukes i standarden. Heftet er på ingen måte tenkt som erstatning for NS-EN 206+NA, men bare som et supplement for å lette forståelsen av standarden.

 

 

Listen er ikke komplett.