Grunnleggende betongkunnskap:

Betongboka «Betong – Regelverk, teknologi og utførelse»: 2015 – 2. utgave 2017
Redaktør: Magne Maage

Boka kan kjøpes her: Fagbokforlaget

Målgruppen er deltakere ved fagstudier ved høgskoler/universiteter og ved gjennomføring av de kompetansegivende kursene som er utarbeidet av Betongopplæringsrådet. Den vil også være nyttig for andre som arbeider med betong, spesielt arkitekter, rådgivende ingeniører, byggherrer og miljørådgivere.

Boken er delt i tre hoveddeler som kan brukes samlet eller hver for seg, avhengig av behov og interesse.

Del A – Betong som byggemateriale; en kortfattet innføring i betongens verden, med oversiktlige kapitler om regelverk, egenskaper og miljøpåvirkning.

Del B – Betongens sammensetning, struktur og egenskaper, går dypere inn i materialteknologien og ser på sammenhengen mellom delmaterialer, blandings-forhold, materialstruktur og betongens egenskaper som bygnings-materiale.

Del C – Bygging med betong; viser hvordan systemet av lover, forskrifter og standarder binder sammen prosjektering og utførelse. Her beskrives mer detaljert planlegging og gjennomføring av betongarbeidene for å sikre full utnyttelse av betongmaterialets og betongkonstruksjonens potensiale.

Del B – Betongens sammensetning
Det proporsjoneringsverktøyet det er henvist til i kapittel B6: «Proporsjonering» kan bestilles hos betongshop@tekna.no

Del C – Bygging med betong
De regneverktøyene det er henvist til i kapittel C5: «Herdekasse» og «Fasthet-temperatur» kan bestilles hos betongshop@tekna.no

Utgivelsesår: 2015.         Utgiver: Byggenæringens forlag AS  (Fagbokforlaget)

 

Betongboka
Betongbøker Gyldendal
Boken er skrevet for VK1 Betongfag, men er også egnet for teknisk fagskole og som grunnbok for høgskole. Den gir leseren en innføring i betongens egenskaper og egnethet for bruk i ulike type konstruksjoner.Forfatter: Norcem           Utgivelsesår: 2004.         Utgiver Gyldendal Undervisning

 

Betong – Byggeteknikk
Boken gir en grunnleggende forståelse av materialet betong, og hvilke muligheter, utfordringer og begrensninger som ligger i betong som byggemateriale.

Forfatter: Eldar Juliebø                Utgivelsesår: 2012.         Utgiver Gyldendal Undervisning

 

Betongarbeid
Læreboken gir en inngående beskrivelse av både det praktiske og det teoretiske som kreves av en betongfagarbeider. Primærmålgruppen er elever på Vg2 Byggteknikk innenfor felles programfag og innenfor prosjekt til fordypning, og boken er egnet som støttebok for lærlinger og praksiskandidater.

Boken har to deler:
Del 1: Material- og produktlære
Del 2: Utførelse på byggeplass

 Forfatter: Eldar Juliebø                Utgivelsesår: 2015.         Utgiver: Fagbokforlaget

 

Betongoverflater
Boken gir eksempler på moderne norske betongbygg og gjeldende standarder og praksis her til lands.
I Betongoverflater forener forfatterne det tekniske med det estetiske, og boken kan brukes både som en håndbok i praktisk arbeid, en innføringsbok for studenter og en inspirasjonsbok for profesjonelle og privatpersoner.

Betongoverflater består av tre deler:

Del 1 kan sees på som en fagbok. Her behandles de forskjellige faktorene som påvirker sluttresultatet: alt fra delmaterialer, forskaling, håndtering og bearbeiding til hjelp til spesifisering av betongflaten.

Del 2 presenterer i tekst og bilder en rekke norske byggverk i betong fra nyere tid tegnet av mange av våre mest anerkjente arkitekter.

Del 3 inneholder praktisk stoff som nyttige tips, en reparasjonsguide, anvisning for støping og sliping av betonggulv i tillegg til tanker rundt et mulig klassifiseringssystem for forskalte overflater.

 Forfatter: Ole H. Krokstrand, Øyvind Steen, Magne Magler Wiggen        Utgivelsesår: 2011.

Utgiver: Bygg uten grenser, Gyldendal Akademika

 

Veiledning – Bruk av NS-EN 206:2013+NA2014

NS-EN 206 er en materialstandard for betong. Den gjelder for betong til plasstøpte konstruksjoner, prefabrikkerte konstruksjoner og lastbærende produkter for byggverk. Veilederen er utarbeidet med den hensikt å gjøre brukeren av ny standard NS-EN-206:2013+NA:2014 (heretter kalt NS-EN 206+NA) bedre i stand til å forstå terminologien og uttrykkene som brukes i standarden. Heftet er på ingen måte tenkt som erstatning for NS-EN 206+NA, men kun som et supplement for å lette forståelsen av standarden.

Utgivelsesår: 2015.         Utgiver: FABEKO, Norsk Fabrikkbetongforening

 

Properties of concrete

The fifth edition has been updated to reflect advances in concrete technology over the past decade, yet it still retains the original aim of Professor Neville’s book: to provide reliable, comprehensive and practical information on the properties and use of concrete, and the selection of mix proportions all based on scientific observations and the author’s extensive engineering experience. The emphasis throughout is on understanding the behaviour of concrete and relating it to physical and chemical phenomena involved in the performance of the material in service. The overall effect is to give an integrated view of the properties of concrete so as to enable the reader to achieve the best possible construction in concrete. In addition, the scientific basis of the information provided is invaluable in planning research and in the interpretation of test results.

Forfatter: A. M. Neville                 Utgivelsesår: 2011.                         Språk: Engelsk

Utgiver: Pearson Education Limited

 

Dimensjonering av betongkonstruksjoner:

Betongkonstruksjoner
Beregninger og dimensjoneringer etter Eurokode 2

Boken inneholder grunnlag for beregning og dimensjonering av armerte og forspente betongkonstruksjoner etter Eurocode 2. Den benyttes som lærebok i fagene Betongkonstruksjoner 1 og Betongkonstruksjoner 2 ved Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU. Praktisk bruk av de forskjellige beregningsmodellene er forklart med et stort antall regneeksempler. Svein Ivar Sørensen er professor i konstruksjonsteknikk ved NTNU. Han har undervist ved NTH/NTNU på alle nivå innen betongkonstruksjoner siden 1977, og har tidligere skrevet kompendier og lærebøker i alle emner innen fagområdet.

Forfatter: Svein I. Sørensen                        Utgivelsesår: 2013.         Utgiver: Akademika

 

Betongelementboken

Betongelementboken bind B : Avstivning og kraftoverføring

Betongelementboken bind C:  Elementer og knutepunkter

Utgivelsesår: 2017           Utgiver: Betongelementforeningen

http://betongelementboka.betongelement.no/faglitteratur/betongelementboken.aspx

 

Reinforced Concrete Design to Eurocode 2

This best-selling textbook provides a straightforward and practical introduction to the principles and methods used in the design of reinforced and prestressed concrete structures, and has been used and trusted by generations of students. The book contains many worked examples to illustrate the various aspects of design that are presented in the text. Design charts, tables and formulae are included as design aids and, for ease of reference, an appendix contains a summary of important design information. This text is aimed at undergraduates and postgraduates as well as practitioners, both in the UK and elsewhere in the world where Eurocode 2 has been adopted, as a concise guide both to the basic theory and to appropriate design procedures

Forfatter: Moseley, Hulse, Bungey                          Utgivelsesår: 2012.                         Språk: Engelsk

Utgiver: Palgrave Macmillian

 

Strut and tie Models

Publikasjonen omhandler kapasitetskontroll av betong ved bruk av stavmodeller. Den beskriver både teori og praksis av metoden og presenterer hvordan man i eurokode 2 behandler dette temaet. Publikasjonen inneholder beregningseksempler av bl.a. pelehoder, høye bjelker og konsoller.

Utgivelsesår: 2015                          Språk: Engelsk                  Utgiver: MPA The Concrete Center, UK

 

Practical Yield Line Design

Publikasjonen gir en innføring i praktisk bruk av bruddlinjeteori ved dimensjonering av ulike typer betongdekker, og inneholder beregningseksempler for bl.a. flatdekker, bunnplater etc.

Utgivelsesår: 2004                          Språk: Engelsk                  Utgiver: MPA The Concrete Center, UK

 

Vorlesungen über Massivbau

Bokserien gir en grundig innføring i de fleste forhold relatert til beregning/dimensjonering av betongkonstruksjoner.  På tross av at bøkenes innhold ikke er oppdatert iht. dagens gjeldende forskrifter og regelverk vil bøkene være et svært nyttig oppslagsverk for rådgivende ingeniører.

Teil 1:    Grundlagen zur Bemessung im Stahlbetonbau   (Utgivelsesår: 1984)

Teil 2:    Sonderfälle der Bemessung im Stahlbetonbau   (Utgivelsesår: 1986)

Teil 3:    Grundlagen zum Bewehren im Stahlbetonbau   (Utgivelsesår: 1977)

Teil 4:    Nachweis der Gebrauchsfähigkeit Rissebeschränkung, Formänderungen,             Momentenumlagerung und Bruchlinientheorie im Stahlbetonbau     (Utgivelsesår: 1978)

Teil 5:    Spannbeton       (Utgivelsesår: 1980)

Teil 6:    Grundlagen des Massivbrückenbaues    (Utgivelsesår: 1979)

Forfatter: Fritz Leonhardt                            Språk: Tysk                         Utgiver: Springer Verlag, GmbH

 

Fabeko veiledning:

Bruk av NS-EN 206:2013+NA2014

FABEKO Norsk Fabrikkbetongforening står bak oppsettet og utgivelsen, og de har hatt assistanse av Magne Maage ved utarbeidelsen.

Hensikten med dette dokumentet er å gjøre brukeren av ny standard NS-EN 206:2013+NA:2014 (heretter kalt NS-EN 206+NA) bedre i stand til å forstå terminologien og uttrykkene som brukes i standarden. Heftet er på ingen måte tenkt som erstatning for NS-EN 206+NA, men bare som et supplement for å lette forståelsen av standarden.

 

Listen er ikke komplett.