Nordisk Betongforbund er ett Nordisk samarbeide mellom betongforeningene i Danmark, Finland, Sverige, Island og Norge.

Forskningskomiteen i Nordisk Betongforbund koordinere oppgaver og utveksler erfaringer mellom betongforskere i de nordiske landene.
Forskningskomiteen utgir 2 årlige nummer av en engelskspråklig publikasjon som heter «Nordic Concrete Research» (NCR)

Her finner du en komplett oversikt over NCF publikasjoner.