Nordisk Betongforbund er ett Nordisk samarbeide mellom betongforeningene i Danmark, Finland, Sverige, Island og Norge.

Forskningskomiteen i Nordisk Betongforbund koordinere oppgaver og utveksler erfaringer mellom betongforskere i de nordiske landene.

Her finner du en komplett oversikt over NCF publikasjoner.

Forskningskomiteen utgir 2 årlige nummer av en engelskspråklig publikasjon som heter «Nordic Concrete Research» (NCR)

Årsabonnement på NCR for medlemmer i Norsk Betongforening koster NOK 450, pr. år – to utgaver pr. år.

For å abonnere, send en mail til: nb@tekna.no