Publikasjoner ute på høring:

 

HØRINGSUTKAST:

HØRING av NB publikasjon nr. 8 – «Armering, prosjektering og utførelse» i en høringsrapport / revisjonsrapport  supplert med eventuelle forklarende vedlegg.
Send dine kommentarer, suppleringer og endringsforslag av innholdet i publikasjonen til:
– Norsk Betongforening: nb@tekna.no
– med kopi til morten.bjerke@tekna.no

HØRINGSFRIST: Mandag 19. november 2018.

 

 

 

Publikasjoner under utarbeidelse:

NB 5 Prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner i vann
Revisjon og oppdatering starter i 2018.

NB 8 Rasjonell armering i betongkonstruksjoner
Arbeidet startet opp høsten 2010. Revisjonen forventes å bli omfattende. Høring forventes sommer 2018 og den forventes ferdig høsten 2018.

NB 9 Beskrivelse av betongoverflater
Revisjon og oppdatering startet i 2016. Høring forventes sommeren 2018 og ferdigstillelse årsskiftet 2018/2019.

NB 18 Tilslagsmaterialer for betongformål
Revisjon og oppdatering startet i 2017. Høring i 2019 og ferdigstillelse i 2020.

NB 29 Veiledning og bruk av SKB
Revisjon og oppdatering starter i 2018.

NFB – NB 30 Herdeplastbelegg og polymermodifiserte mørtelbelegg for industrigulv
Høring var mars 2018 og oppdatering etter høring pågår.

NB 32 Alkaliereaksjoner i betong. Prøvingsmetoder og krav til laboratorier
Revisjon og oppdatering starter i 2018.

NB 37 Lavkarbonbetong
Revisjon og oppdatering starter i 2018.

NB 38 Fiberarmert betongkonstruksjoner
Oppstart vår 2012. Høring sommer 2018. Forventes ferdig høst 2018.

 

Publikasjoner som er ferdig revidert:

 

Nr. 14 Spennarmeringsarbeider
Revisjon og oppdatering etter gjeldende norske standarder. Nytt kapittel om forspente bergforankringer. Arbeidet startet opp vinteren 2012, høring var høsten 2014 og publikasjonen ble ferdig januar 2016.

Nr. 15 Betonggulv – Gulv på grunn og på støp
Arbeidet startet opp våren 2009, revisjonen er omfattende, høring vår 2015.  Ferdig Oktober 2017.

NB 21 Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag
NB 21 : desember 2017 er nå ferdig revidert og trer i kraft umiddelbart
NB21:2004 gjelder ut 2018.
Vedlegg C i NB 21 med oversikt over dokumenterte bindemiddel-sammensetninger justeres løpende iht. behov

Nr. 25 Prosjektering og utførelse av konstruksjoner utstøpt med glideforskaling
Revisjon og oppdatering etter gjeldende norske standarder. Arbeidet startet vinteren 2012. Høring vår 2015 og ferdig januar 2017.

NB 25 E Guidelines for Design and Construction of Slipformed Concrete Structures
English edition of NB25 «Prosjektering og utførelse av konstruksjoner utstøpt med glideforskaling»
was prepared in 2017 / 2018 and completed in April 2018. Read more

 

Sist endret: 08.02.2018