Advarsel om bruk av publikasjoner og rapporter under utarbeidelse og revisjon.

Høringsutkast eller tidligere utkast av publikasjoner og rapporter må ikke oppfattes som endelige. Det skal derfor ikke refereres til disse i forbindelse med planlegging, utførelse og kontroll av betongkonstruksjoner.

 

Publikasjoner ute på høring i 2022

Publikasjon nr. 7 – Sprøytebetong til bergsikring
Revisjon og oppdatering 2022
Høring 2022
Revisjonskomité: Brede Nermoen (Bane NOR), Christine Hauck (Veidekke Entreprenør), Jan Erik Hetlebakke (Entreprenørservice), Karl Gunnar Holter (Norges Geotekniske Institutt), Ove Ugelstad (Nordic Concrete Group), Synnøve A. Myren (Statens vegvesen, Vegdirektoratet), Thomas Beck (Mapei), Tom Fredvik (Norcem), Truls Krossøy (Ølen Betong), Øyvind Bjøntegaard (Statens vegvesen, Vegdirektoratet)
Høringsutkast NB Publikasjon nr. 7
Høringskommentarer NB publikasjon nr. 7  Frist: 15.oktober. 2022

Publikasjoner under utarbeidelse

NB 29 Veiledning for produksjon og bruk av selvkomprimerende betong
Revisjon og oppdatering i 2018
Høring 2021
Revisjonskomité: Magnus Gade Skjeggerud, NorBetong AS (leder), Britt Blom Marstrander, Multiconsult AS/Spenncon, Bjarne Eie Fossum, Skanska Norge AS, Berit Gudding Petersen, Unicon AS, Frode Skåttun, Veidekke Entreprenør AS, Helga Synnøve Kjos-Hanssen, Veidekke Entreprenør AS, Thomas Beck, Normet/Mapei AS, Even Eriksrud, AF Gruppen AS,  Øystein Mortensvik, Ribe Betong AS
Høringsutkast Publikasjon nr. 29

NB 5 Utførelse av betongarbeider i vann
Revisjon og oppdatering starter i 2018
Høring  2021
Revisjonskomite: Lise Bathen, Statens vegvesen (leder), Thea Vik Nordeide, NorBetong AS, Jarle Hellum, Statens vegvesen, Erik Sveen, SVV-Region Øst, Frode Skåttun, Veidekke Entreprenør AS, Bernt Kristiansen, AF Gruppen Norge AS, Dan Arve Juvik, Mapei AS, Oliver Berget Skjølsvik, Norconsult AS, Helge Aasen, A1 Consult AS, Svein-Ove Nyvoll, Nyvoll Consult AS,  Jens Stian Johansen, Betong Øst AS
Høringsutkast NB Publikasjon nr. 5

NFB – NB 30 Herdeplastbaserte belegg
Høring høst 2020 og Januar 2021
Høringsfrist 08. Januar 2021
Forventes ferdig 3 kvartal 2021
Revisjonskomite: Paul Stavem, Mapei AS (sekretær), Lars Erik Løvdal, Oslo Epoxybelegg AS, Bernt Kristiansen, AF Gruppen Norge AS, Hilde Rannem Isaksen, Norconsult AS

NB 7 Sprøytebetong til bergsikring
Revisjon startet vinter 2019
Forventet høring 2021
Revisjonskomite: Øyvind Bjøntegaard, Statens vegvesen (leder), Thomas Beck, Mapei AS, Tom Fredvik, Norcem AS, Christine Hauck, Veidekke Entreprenør AS, Jan-Erik Hetlebakke, Entreprenørservice AS, Karl Gunnar Holter, NTNU, Truls Krossøy, Ølen Betong AS, Synnøve A. Myren, Statens vegvesen, Brede Nermoen, Bane Nord, Ove Ugelstad, AF Gruppen Norge AS, Ola Woldmo, Normet Norway AS

NB 18 Tilslagsmaterialer for betongformål
Revisjon og oppdatering startet i 2017
Høring i 2020 og ferdigstillelse i 2021
Revisjonskomite: Bård Pedersen, Statens Vegvesen (leder), Rolands Cepuritis, NTNU, Svein Willy Danielsen, Geomaterials Consultant, Tom Fredvik, Norcem, Rune Hovland, Unicon, Knut Li, Franzefoss, Paul Glamo, Kontrollrådet, Viggo Jensen, NBTL / VJHolding, Jan Karlsen, Kontrollrådet, Alf Egil Mathisen, Veidekke Entreprenør AS, Martin Mengede, Miljøkalk, Arnhild Ulvik, Statens vegvesen, Børge Johannes Wigum, Heidelberg Cement Northern Europe

NB 32 Alkaliereaksjoner i betong. Prøvingsmetoder og krav til laboratorier
Revisjon startet i 2018
Revisjonskomité: Terje F. Rønning, Heidelberg Cement (leder), Cecilie Hagby Norsk Bergindustri / Svelviksand, Eivind Heimdal, Veidekke Entreprenør AS, Jan Karlsen Kontrollrådet, Jan Lindgaard, Sintef Byggforsk, Bård Pedersen, Vegdirektoratet Eva Rodum, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Øyvind Sæter, Unicon /FABEKO, Børge Johannes Wigum, Heidelberg Cement Northern Europe

NB 36 Forsterkning av betongkonstruksjoner
Revisjonen startet i 2018 og vil bli en omfattende revisjon som forventes ferdig i 2021
Revisjonskomité: Tor Kristian Sandaker Norconsult AS (leder), Tor Håvard Ellingsen Statens vegvesen Vegdirektoratet, Jarle Harald Hatlelid Jarle Hatlelid AS, Terje Kanstad NTNU, Hannes Ludescher Dr. Techn. Olav Olsen AS, Magne Lysberg Arcon Prosjekt AS, Svein Raknerud R. Bygg AS, Per Frode Rismark Sika Norge AS, Trond Østmoen Dr Ing. A Aas-Jakobsen AS

 

Publikasjoner som er ferdig revidert

Se nettbutikken

 

Sist endret: 08.12.2020