Advarsel om bruk av publikasjoner og rapporter under utarbeidelse og revisjon.

Høringsutkast eller tidligere utkast av publikasjoner og rapporter må ikke oppfattes som endelige. Det skal derfor ikke refereres til disse i forbindelse med planlegging, utførelse og kontroll av betongkonstruksjoner.

Høringskommentarer sendes nb@tekna.no.

 

Publikasjoner ute på høring i 2023

 

Publikasjoner under utarbeidelse

NB 18 Tilslagsmaterialer for betongformål
Revisjon og oppdatering startet i 2017
Revisjonskomite: Bård Pedersen, Statens Vegvesen (leder), Rolands Cepuritis, NTNU, Svein Willy Danielsen, Geomaterials Consultant, Tom Fredvik, Norcem, Rune Hovland, Unicon, Knut Li, Franzefoss, Paul Glamo, Kontrollrådet, Viggo Jensen, NBTL / VJHolding, Jan Karlsen, Kontrollrådet, Alf Egil Mathisen, Veidekke Entreprenør AS, Martin Mengede, Miljøkalk, Arnhild Ulvik, Statens vegvesen, Børge Johannes Wigum, Heidelberg Cement Northern Europe

NB 32 Alkaliereaksjoner i betong. Prøvingsmetoder og krav til laboratorier
Revisjon startet i 2018
Revisjonskomité: Terje F. Rønning, Heidelberg Cement (leder), Cecilie Hagby Norsk Bergindustri / Svelviksand, Eivind Heimdal, Veidekke Entreprenør AS, Jan Karlsen Kontrollrådet, Jan Lindgaard, Sintef Byggforsk, Bård Pedersen, Vegdirektoratet Eva Rodum, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Øyvind Sæter, Unicon /FABEKO, Børge Johannes Wigum, Heidelberg Cement Northern Europe

NB 36 Forsterkning av betongkonstruksjoner
Revisjonen startet i 2018
Revisjonskomité: Tor Kristian Sandaker Norconsult AS (leder), Hannes Ludescher Dr. Techn. Olav Olsen AS, Magne Lysberg Arcon Prosjekt AS, Svein Raknerud R. Bygg AS, Per Frode Rismark , Trond Østmoen Dr Ing. A Aas-Jakobsen AS, Simen Haave, Arcon AS

 

Publikasjoner som er ferdig revidert

Se nettbutikken

 

Sist endret: 28.04.2023