Advarsel om bruk av publikasjoner og rapporter under utarbeidelse og revisjon.

Høringsutkast eller tidligere utkast av publikasjoner og rapporter må ikke oppfattes som endelige. Det skal derfor ikke refereres til disse i forbindelse med planlegging, utførelse og kontroll av betongkonstruksjoner.

 

Publikasjoner ute på høring i løpet av høsten 2019 og 2020

NFB – NB 30 Herdeplastbaserte belegg
Høring høst 2020.
Høringsfrist 01. desember 2020.
Forventes ferdig 1 kvartal 2021.
Revisjonskomite: Paul Stavem, Mapei AS (sekretær), Lars Erik Løvdal, Oslo Epoxybelegg AS, Bernt Kristiansen, AF Gruppen Norge AS, Hilde Rannem Isaksen, Norconsult AS
Høringsutkast Nr. 30 «Herdeplastbaserte belegg» Desember 2020
Revisjonsrapporten Nr. 30 «Herdeplastbaserte belegg»

 

NB 9 Beskrivelse av betongoverflater
Høring høst 2019. Forventes ferdig vinteren 2019/2020.
Revisjonskomité: Berit G. Petersen, Unicon AS (leder), Lise Bathen Statens vegvesen Vegdirektoratet, Ingrid Hegseth Skanska Norge AS, Ole Krokstrand, OK – Partner, Tor-Øyvind Lehmann, Backe Entreprenør AS, Sverre Smeplass Skanska Norge AS, Andreas Sjaastad, Veidekke Entreprenør AS, Silje G. Ytterdal, Multiconsult ASA, Tone Østnor, Norcem AS
Høringsutkast Nr. 9 «Betongoverflater» Desember 2019
Revisjonsrapporten Nr. 9 «Betongoverflater»

 

NB 29 Veiledning og bruk av SKB
Revisjon og oppdatering i 2018. Høring 2019 og ferdig 2020
Revisjonskomité: Magnus Gade Skjeggerud, NorBetong AS (leder), Thomas Beck, Mapei AS, Even Eriksrud, AF Gruppen AS, Bjarne Eie Fossum, Skanska Norge AS, Tom Ivar Fredvik, Norcem AS, Helga Synnøve Kjos-Hanssen, Veidekke Entreprenør AS, Britt Blom Marstrander, Multiconsult AS, Øystein Mortensvik, Ribe Betong AS, Berit Gudding Petersen, Unicon AS, Frode Skåttun, Veidekke Entreprenør AS

 

NB 38 Fiberarmert betongkonstruksjoner
Høring høst 2019 og ferdigstillelse i 2019/2020
Revisjonskomité: Terje Kanstad, NTNU (leder), Øyvind Bjøntegaard, Statens vegvesen, Helge Brå Norconsult AS, Åse Lyslo Døssland, Multiconsult AS, Nils Leirud, Mapei AS, Alf-Egil Mathisen, Veidekke Entreprenør AS, Tor Kristian Sandaker, Norconsult AS, Sindre Sandbakk Dr. Techn. Olav Olsen AS, Arne Vatnar, Skanska Norge AS

 

Publikasjoner under utarbeidelse

NB 5 Prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner i vann
Revisjon og oppdatering starter i 2018.  Forventet høring høsten 2020.
Revisjonskomite: Lise Bathen, Statens vegvesen (leder), Jarle Hellum, Statens vegvesen, Dan Arve Juvik, Mapei AS, Bernt Kristiansen, AF, Gruppen Norge AS, Thea Vik Nordeide, NorBetong AS, Svein-Ove Nyvoll, Nyvoll Consult AS, Oliver Berget Skjølsvik, Norconsult AS, Frode Skåttun, Veidekke Entreprenør AS, Helge Aasen, A1 Consult AS, Jens Stian Johansen, Betong Øst AS, Erik Sveen, SVV-Region Øst

NB 7 Sprøytebetong til bergsikring
Revisjon startet vinter 2019. Forventer høring høst 2020.
Revisjonskomite: Øyvind Bjøntegaard, Statens vegvesen (leder), Thomas Beck, Mapei AS, Tom Fredvik, Norcem AS, Christine Hauck, Veidekke Entreprenør AS, Jan-Erik Hetlebakke, Entreprenørservice AS, Karl Gunnar Holter, NTNU, Truls Krossøy, Ølen Betong AS, Synnøve A. Myren, Statens vegvesen, Brede Nermoen, Bane Nord, Ove Ugelstad, AF Gruppen Norge AS, Ola Woldmo, Normet Norway AS

NB 18 Tilslagsmaterialer for betongformål
Revisjon og oppdatering startet i 2017. Høring i 2020 og ferdigstillelse i 2021.
Revisjonskomite: Bård Pedersen, Statens Vegvesen (leder), Rolands Cepuritis, NTNU, Svein Willy Danielsen, Geomaterials Consultant, Tom Fredvik, Norcem, Rune Hovland, Unicon, Knut Li, Franzefoss, Paul Glamo, Kontrollrådet, Viggo Jensen, NBTL / VJHolding, Jan Karlsen, Kontrollrådet, Alf Egil Mathisen, Veidekke Entreprenør AS, Martin Mengede, Miljøkalk, Arnhild Ulvik, Statens vegvesen, Børge Johannes Wigum, Heidelberg Cement Northern Europe

NB 29 Veiledning og bruk av SKB
Revisjon og oppdatering i 2018. Høring gjennomført 2019. Oppdatering etter høring pågår og publikasjonen forventes ferdig 2020
Revisjonskomite: Magnus Gade Skjeggerud, NorBetong AS (leder), Thomas Beck, Mapei AS, Even Eriksrud, AF Gruppen AS, Bjarne Eie Fossum, Skanska Norge AS, Tom Ivar Fredvik, Norcem AS, Helga Synnøve Kjos-Hanssen, Veidekke Entreprenør AS, Britt Blom Marstrander, Multiconsult AS, Øystein Mortensvik, Ribe Betong AS, Berit Gudding Petersen, Unicon AS, Frode Skåttun, Veidekke Entreprenør AS

NB 32 Alkaliereaksjoner i betong. Prøvingsmetoder og krav til laboratorier
Revisjon startet i 2018.
Revisjonskomité: Terje F. Rønning, Heidelberg Cement (leder), Cecilie Hagby Norsk Bergindustri / Svelviksand, Eivind Heimdal, Veidekke Entreprenør AS, Jan Karlsen Kontrollrådet, Jan Lindgaard, Sintef Byggforsk, Bård Pedersen, Vegdirektoratet Eva Rodum, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Øyvind Sæter, Unicon /FABEKO, Børge Johannes Wigum, Heidelberg Cement Northern Europe

NB 36 Forsterkning av betongkonstruksjoner
Revisjonen startet i 2018 og vil bli en omfattende revisjon som forventes ferdig i 2020.
Revisjonskomité: Tor Kristian Sandaker Norconsult AS (leder), Tor Håvard Ellingsen Statens vegvesen Vegdirektoratet, Jarle Harald Hatlelid Jarle Hatlelid AS, Terje Kanstad NTNU, Hannes Ludescher Dr. Techn. Olav Olsen AS, Magne Lysberg Arcon Prosjekt AS, Svein Raknerud R. Bygg AS, Per Frode Rismark Sika Norge AS, Trond Østmoen Dr Ing. A Aas-Jakobsen AS

 

Publikasjoner som er ferdig revidert

Se nettbutikken

 

Sist endret: 12.08.2020