Publikasjoner ute på høring:

 

HØRINGSUTKAST:

 

 

 

 

 

Publikasjoner under utarbeidelse:

NB 5 Prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner i vann
Revisjon og oppdatering starter i 2018.

NB 8 Rasjonell armering i betongkonstruksjoner
Høring høst 2018. Forventes ferdig sommeren 2019.

NB 9 Beskrivelse av betongoverflater
Høring forventes sommeren 2019. Forventes ferdig vinteren 2019/2020.

NB 18 Tilslagsmaterialer for betongformål
Revisjon og oppdatering startet i 2017. Høring i 2019 og ferdigstillelse i 2020.

NB 29 Veiledning og bruk av SKB
Revisjon og oppdatering starter i 2018.

NFB – NB 30 Herdeplastbelegg og polymermodifiserte mørtelbelegg for industrigulv
Høring var mars 2018. Oppdatering etter høring pågår.

NB 32 Alkaliereaksjoner i betong. Prøvingsmetoder og krav til laboratorier
Revisjon startet i 2018.

NB 37 Lavkarbonbetong
Revisjon startet i 2018 , høring forventes vår 2019. Forventer ferdig sommeren 2019.

NB 38 Fiberarmert betongkonstruksjoner
Forventer høring høsten 2019 og ferdigstillelse i 2020.

 

Publikasjoner som er ferdig revidert:

Nr. 15 Betonggulv – Gulv på grunn og på støp
Ferdig revidert september 2018.

NB 21 Bestandig betong med alkalireaktivt tilslag
NB 21 : desember 2017 er nå ferdig revidert og trer i kraft umiddelbart
NB21:2004 gjelder ut 2018.
Vedlegg C i NB 21 med oversikt over dokumenterte bindemiddel-sammensetninger justeres løpende iht. behov

NB 25 E Guidelines for Design and Construction of Slipformed Concrete Structures
English edition of NB25 «Prosjektering og utførelse av konstruksjoner utstøpt med glideforskaling»
was prepared in 2017 / 2018 and completed in April 2018. Read more

Oversikt over alle publikasjoner finner du her

Sist endret: 15.02.2019