Advarsel om bruk av publikasjoner og rapporter under utarbeidelse og revisjon.

Høringsutkast eller tidligere utkast av publikasjoner og rapporter må ikke oppfattes som endelige. Det skal derfor ikke refereres til disse i forbindelse med planlegging, utførelse og kontroll av betongkonstruksjoner.

 

Høring av publikasjon NB38 «Fiberarmert betong i bærende konstruksjoner»

Kommentarer, suppleringer og endringsforslag legges inn i denne revisjonsrapporten.
Revisjonsrapporten med eventuelle forklarende vedlegg sendes til:

Høringsfrist: 15 september 2019

Tips dine kollegaer, betongvenner og andre som er opptatt av fiberarmert betong i bærende konstruksjoner om denne høringen.

 

Publikasjoner ute på høring i løpet av høsten 2019

NB 9 Beskrivelse av betongoverflater
Høring høst 2019. Forventes ferdig vinteren 2019/2020.
Revisjonskomité: Berit G. Petersen, Unicon AS (leder), Lise Bathen Statens vegvesen Vegdirektoratet, Ingrid Hegseth Skanska Norge AS, Ole Krokstrand, OK – Partner, Tor-Øyvind Lehmann, Backe Entreprenør AS, Sverre Smeplass Skanska Norge AS, Andreas Sjaastad, Veidekke Entreprenør AS, Silje G. Ytterdal, Multiconsult ASA, Tone Østnor, Norcem AS

NB 29 Veiledning og bruk av SKB
Revisjon og oppdatering i 2018. Høring 2019 og ferdig 2020
Revisjonskomité: Magnus Gade Skjeggerud, NorBetong AS (leder), Thomas Beck, Mapei AS, Even Eriksrud, AF Gruppen AS, Bjarne Eie Fossum, Skanska Norge AS, Tom Ivar Fredvik, Norcem AS, Helga Synnøve Kjos-Hanssen, Veidekke Entreprenør AS, Britt Blom Marstrander, Multiconsult AS, Øystein Mortensvik, Ribe Betong AS, Berit Gudding Petersen, Unicon AS, Frode Skåttun, Veidekke Entreprenør AS

NB 38 Fiberarmert betongkonstruksjoner
Høring høst 2019 og ferdigstillelse i 2019/2020
Revisjonskomité: Terje Kanstad, NTNU (leder), Øyvind Bjøntegaard, Statens vegvesen, Helge Brå Norconsult AS, Åse Lyslo Døssland, Multiconsult AS, Nils Leirud, Mapei AS, Alf-Egil Mathisen, Veidekke Entreprenør AS, Tor Kristian Sandaker, Norconsult AS, Sindre Sandbakk Dr. Techn. Olav Olsen AS, Arne Vatnar, Skanska Norge AS

 

Publikasjoner under utarbeidelse

NB 5 Prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner i vann
Revisjon og oppdatering starter i 2018. Høring sommer 2020.
Revisjonskomite: Lise Bathen, Statens vegvesen (leder), Jarle Hellum Statens vegvesen, Dan Arve Juvik Mapei AS, Bernt Kristiansen, AF Gruppen Norge AS, Thea Vik Nordeide NorBetong AS, Svein-Ove Nyvoll Nyvoll Consult AS, Oliver Berget Skjølsvik Norconsult AS, Frode Skåttun Veidekke Entreprenør AS, Helge Aasen A1 Consult AS, Jens Stian Johansen, Betong Øst AS, Erik Sveen, SVV, Region Øst

NB 7 Sprøytebetong til bergsikring
Revisjon startet vinter 2019. Forventer høring vår 2020 og ferdig høst 2020.
Revisjonskomité: Øyvind Bjøntegaard, Statens vegvesen (leder), Thomas Beck, Mapei AS, Tom Fredvik, Norcem AS, Christine Hauck, Veidekke Entreprenør AS, Jan-Erik Hetlebakke, Entreprenørservice AS, Karl Gunnar Holter, NTNU, Truls Krossøy, Ølen Betong AS, Synnøve A. Myren, Statens vegvesen, Brede Nermoen, Bane Nord, Ove Ugelstad, AF Gruppen Norge AS, Ola Woldmo , Normet Norway AS

NB 8 Rasjonell armering i betongkonstruksjoner
Høring høst 2018. Forventes ferdig høsten 2019.
Revisjonskomité: Erik Sundet, COWI AS (leder), Gaute Nordbotten, Statens vegvesen, Rune Grønvold, Celsa Steel Service, Morten Andre Helland, Structor Oslo AS, Thomas Kaiser, HRC Jan Karlsen, Kontrollrådet, Arnbjørn Kulbrandstad, Øst AS, Jarle Rønvik, Dr. ing. A. Aas-Jakobsen AS, Willy K Torp, Borg Armering, Vesna Randjelovic, Statens vegvesen

NB 18 Tilslagsmaterialer for betongformål
Revisjon og oppdatering startet i 2017. Høring i 2020 og ferdigstillelse i 2021.
Revisjonskomite: Bård Pedersen, Statens Vegvesen (leder), Rolands Cepuritis, NTNU, Svein Willy Danielsen, Geomaterials Consultant, Tom Fredvik, Norcem, Rune Hovland, Unicon, Knut Li, Franzefoss Paul Glamo, Kontrollrådet, Viggo Jensen, NBTL / VJHolding, Jan Karlsen, Kontrollrådet, Alf Egil Mathisen, Veidekke Entreprenør AS., Martin Mengede, Miljøkalk, Arnhild Ulvik, Statens vegvesen, Børge Johannes Wigum, Heidelberg Cement Northern Europe

NFB – NB 30 Herdeplastbelegg og polymermodifiserte mørtelbelegg for industrigulv
Høring var mars 2018. Oppdatering etter høring pågår, ferdig 2019/2020.
Revisjonskomite: Paul Stavem, Mapei AS (leder) Ola Dalbakken, Sika AS Hans Kristian Knobel, BASF AS Lars Erik Løvdal, Flowcrete AS, Bernt Kristiansen, AF Gruppen Norge AS

NB 32 Alkaliereaksjoner i betong. Prøvingsmetoder og krav til laboratorier
Revisjon startet i 2018.
Revisjonskomité: Terje F. Rønning, Heidelberg Cement (leder), Cecilie Hagby Norsk Bergindustri / Svelviksand, Eivind Heimdal, Veidekke Entreprenør AS, Jan Karlsen Kontrollrådet, Jan Lindgaard, Sintef Byggforsk, Bård Pedersen, Vegdirektoratet Eva Rodum, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Øyvind Sæter, Unicon /FABEKO, Børge Johannes Wigum, Heidelberg Cement Northern Europe

NB 36 Forsterkning av betongkonstruksjoner
Revisjonen startet i 2018 og vil bli en omfattende revisjon som forventes ferdig i 2020.
Revisjonskomité: Tor Kristian Sandaker Norconsult AS (leder), Tor Håvard Ellingsen Statens vegvesen Vegdirektoratet, Jarle Harald Hatlelid Jarle Hatlelid AS, Terje Kanstad NTNU, Hannes Ludescher Dr. Techn. Olav Olsen AS, Magne Lysberg Arcon Prosjekt AS, Svein Raknerud R. Bygg AS, Per Frode Rismark Sika Norge AS, Trond Østmoen Dr Ing. A Aas-Jakobsen AS

NB 37 Lavkarbonbetong
Revisjon startet i 2018, høring vår 2019. Forventer ferdig høsten 2019.
Revisjonskomité: Sverre Smeplass, Skanska Norge As (leder), Tom Fredvik, Norcem AS, Øyvind Sæter, Unicon AS, Ole Garborg Østrem Block Berge Bygg AS, Lars Busterud Cemex AS

Publikasjoner som er ferdig revidert

Se nettbutikken

 

Sist endret: 02.07.2019