Medlemsgruppe Bergen – Hordaland

Lars Vallevik (leder), LAVAC AS, lars.vallevik@gmail.com

Ståle Liland, NCC Construction AS
Trond Berntsen, Statens vegvesen region vest
Bård Pedersen, Statens vegvesen Vegdirektoratet
Åse Lyslo Døssland, Multiconsult AS
Kåre Reknes, Veidekke AS
Eirik Aase, COWI AS

 

 

Kommende møter:

27.04.22 Åpent faglig møte i Bergen – Utførelse av betongarbeider i vann

Avholdte møter:
06.02.20 Åpent faglig møte Bergen – Miljøvennlig sementproduksjon og lavkarbonbetong – Miljøvennlig sementproduksjon
– Foredrag nr. 1: Tom I. Fredvik – NB pub.nr. 37 «Lavkarbonbetong»

10.10.19. Åpent faglig møte i Bergen –  Pub.nr.8 Rasjonell armering i betongkonstruksjoner

23.05.19. Åpent faglig møte i Bergen – Dekorativ betong – form og overflate

15.11.18. Åpent faglig møte i Bergen –  Forskalingssystemer for bruer

06.09.18. Åpent faglig møte i Bergen –  Inspeksjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner offshore

19.04.18. Åpent faglig møte i Bergen – Kompositt, Basalt og AR Glass

28.03.17. Åpent faglig møte i Bergen – Karbonfiberforsterkning av betongkonstruksjoner

07.02.17. Åpent faglig møte i Bergen – Fiberarmert betong i bærende konstruksjoner

26.10.16. Åpent faglig møte i Bergen – Betongbruer – erfaringer fra byggeplass 

19.05.16. Åpent faglig møte i Bergen – Småpudden

01.03.16. Åpent faglig møte i Bergen – Betonggulv og etasjes killere – fremtidens løsninger

11.11.15. Åpent faglig møte i Bergen – Befaring Birkelandskrysset

06.05.14. Åpent faglig møte i Bergen – Betongdekker, nye konstruksjonsløsninger

27.11.13. Åpent faglig møte Bergen – Forsterkning av betongkonstruksjoner med karbonfiberbånd

10.05.12. Åpent faglig møte i Bergen – Byggeplassbesøk Nygårdstangen i Bergen

18.03.12. Åpent faglig møte i Bergen – Gulv på Grunn – Hvordan sikre god og riktig kvalitet

09.05.11. Åpent faglig møte i Bergen – Nytt om sementutviklig og sementer i det norske markedet fra Norcem

24.03.11. Åpent faglig møte i Bergen – Byggeplassbesøk Nygårdstangen Oppmøte på byggeplassen ved brakkerigg

27.05.10. Åpent faglig møte i Bergen – Ekskursjon til Hardangerbrua

17.11.09. Åpent faglig møte i Bergen – Pålitelighet av betongkonstruksjoner