Medlemsgruppe Bergen – Hordaland

Kåre Reknes (leder), Multiconsult AS, kare.reknes@multiconsult.no

Joanna A. Markowska, COWI AS
Bård Pedersen, Statens vegvesen Vegdirektoratet
Åse Lyslo Døssland, Multiconsult AS
Thomas Böhme, Unicon AS
Stian Nilsen, NCC

Kommende møter:

 

Avholdte møter:

08.03.24 Muligheter i mangfold og faglige nettverk (tekna.no): I anledning kvinnedagen ønsker vi å gi mulighet til å møtes rundt i landet. Vi har derfor fysiske arrangement ved flere lokasjoner; Oslo, Gjøvik, Trondheim og Bergen!

27.04.23 Åpent faglig møte i Bergen – Protonsenteret Haukeland universitetssykehus

22.09.22 Åpent faglig møte i Bergen – Etterspente og firberarmerte dekker

27.04.22 Åpent faglig møte i Bergen –  Utførelse av betongarbeider i vann

06.02.20 Åpent faglig møte Bergen – Miljøvennlig sementproduksjon og lavkarbonbetong – Miljøvennlig sementproduksjon
– Foredrag nr. 1: Tom I. Fredvik – NB pub.nr. 37 «Lavkarbonbetong»

10.10.19. Åpent faglig møte i Bergen –  Pub.nr.8 Rasjonell armering i betongkonstruksjoner

23.05.19. Åpent faglig møte i Bergen – Dekorativ betong – form og overflate

15.11.18. Åpent faglig møte i Bergen –  Forskalingssystemer for bruer

06.09.18. Åpent faglig møte i Bergen –  Inspeksjon og vedlikehold av betongkonstruksjoner offshore

19.04.18. Åpent faglig møte i Bergen – Kompositt, Basalt og AR Glass

28.03.17. Åpent faglig møte i Bergen – Karbonfiberforsterkning av betongkonstruksjoner

07.02.17. Åpent faglig møte i Bergen – Fiberarmert betong i bærende konstruksjoner

26.10.16. Åpent faglig møte i Bergen – Betongbruer – erfaringer fra byggeplass 

19.05.16. Åpent faglig møte i Bergen – Småpudden

01.03.16. Åpent faglig møte i Bergen – Betonggulv og etasjes killere – fremtidens løsninger

11.11.15. Åpent faglig møte i Bergen – Befaring Birkelandskrysset

06.05.14. Åpent faglig møte i Bergen – Betongdekker, nye konstruksjonsløsninger

27.11.13. Åpent faglig møte Bergen – Forsterkning av betongkonstruksjoner med karbonfiberbånd

10.05.12. Åpent faglig møte i Bergen – Byggeplassbesøk Nygårdstangen i Bergen

18.03.12. Åpent faglig møte i Bergen – Gulv på Grunn – Hvordan sikre god og riktig kvalitet

09.05.11. Åpent faglig møte i Bergen – Nytt om sementutviklig og sementer i det norske markedet fra Norcem

24.03.11. Åpent faglig møte i Bergen – Byggeplassbesøk Nygårdstangen Oppmøte på byggeplassen ved brakkerigg

27.05.10. Åpent faglig møte i Bergen – Ekskursjon til Hardangerbrua

17.11.09. Åpent faglig møte i Bergen – Pålitelighet av betongkonstruksjoner