Norsk Betongforening (NB) har tatt initiativet til å samle lærere som underviser i betongfag ved fagskoler, høgskoler og universitet i følgende nettverk:

  • Betonglærernettverk fagskoler
  • Betonglærernettverk høgskoler og universiteter

Hensikten med lærernettverkene:

  • Utveksle erfaringer mellom undervisningsstedene
  • Samarbeide med medlemsgruppene lokalt og Yngres BetongNettverk (YBN) lokalt
  • Kontakt mellom undervisningsstedene og næringslivet
  • Kontakt med bransjeorganisasjonene
  • Samle informasjon om betongfagene ved fagskoler, høgskoler og universiteter i Norge

Betonglærernettverkene samles

  • Et vårmøte i april i forbindelse med årsmøteseminaret og årsmøte til foreningen.
  • Et høstmøte i oktober i forbindelse med Norsk Betongdag.

Betonglærernettverk fagskoler:

Nettverket består i dag av 11 fagskoler som har opprettet en lukket gruppe på Facebook for å utveksle erfaringer og tips.

Leder er Vegar Klevstad som kan kontaktes på e-mail:  vegar.klevstad@t-fk.no 

 

Betonglærernettverk høgskoler og universiteter:

Nettverket består i dag av 13 høyskoler og universiteter. Det er opprettet en lukket gruppe på Facebook hvor de kan utveksle erfaringer og tips.

Leder er Paul R. Svennevig som kan kontaktes på e-mail: paul.r.svennevig@uia.no

Kontaktperson i sekretariatet er morten.bjerke@tekna.no