Nyheter:

 

 

Høstsamling 2021

Vårsamling 2021

Høstsamling 2020

Vårsamling 2020

Høstsamling 2019

Vårsamling 2019

Høstsamling 2018

Vårsamling 2018

 

Norsk Betongforening (NB) har tatt initiativet til å samle lærere som underviser i betongfag ved fagskoler, høgskoler og universitet i følgende nettverk:

  • Betonglærernettverk fagskoler
  • Betonglærernettverk høgskoler og universiteter

Hensikten med lærernettverkene:

  • Utveksle erfaringer mellom undervisningsstedene
  • Samarbeide med medlemsgruppene lokalt og Yngres BetongNettverk (YBN) lokalt
  • Kontakt mellom undervisningsstedene og næringslivet
  • Kontakt med bransjeorganisasjonene
  • Samle informasjon om betongfagene ved fagskoler, høgskoler og universiteter i Norge

Betonglærernettverkene samles

  • Et vårmøte i april i forbindelse med årsmøteseminaret og årsmøte til foreningen.
  • Et høstmøte i oktober i forbindelse med Norsk Betongdag.

Betonglærernettverk fagskoler:

Nettverket består i dag av 11 fagskoler som har opprettet en lukket gruppe på Facebook for å utveksle erfaringer og tips.

Leder er Magnus Pedersen som kan kontaktes på e-mail: magnus.pedersen@tffk.no

 

Betonglærernettverk høgskoler og universiteter:

Nettverket består i dag av 13 høyskoler og universiteter. Det er opprettet en lukket gruppe på Facebook hvor de kan utveksle erfaringer og tips.

Leder er Paul R. Svennevig som kan kontaktes på e-mail: paul.r.svennevig@uia.no

Kontaktperson i sekretariatet er stine.stokkeland@tekna.no