Nyheter:

Høstsamling 2021 – 22. oktober
Kl. 13.30 – 15.00 – både digitalt og oppmøte i Trondheim under Norsk Betongdag 2021.

For informasjon og påmelding NB dag, klikk på linken

 

Vårsamling 2021

Høstsamling 2020

Vårsamling 2020

Høstsamling 2019

Vårsamling 2019

Høstsamling 2018

Vårsamling 2018

 

Norsk Betongforening (NB) har tatt initiativet til å samle lærere som underviser i betongfag ved fagskoler, høgskoler og universitet i følgende nettverk:

  • Betonglærernettverk fagskoler
  • Betonglærernettverk høgskoler og universiteter

Hensikten med lærernettverkene:

  • Utveksle erfaringer mellom undervisningsstedene
  • Samarbeide med medlemsgruppene lokalt og Yngres BetongNettverk (YBN) lokalt
  • Kontakt mellom undervisningsstedene og næringslivet
  • Kontakt med bransjeorganisasjonene
  • Samle informasjon om betongfagene ved fagskoler, høgskoler og universiteter i Norge

Betonglærernettverkene samles

  • Et vårmøte i april i forbindelse med årsmøteseminaret og årsmøte til foreningen.
  • Et høstmøte i oktober i forbindelse med Norsk Betongdag.

Betonglærernettverk fagskoler:

Nettverket består i dag av 11 fagskoler som har opprettet en lukket gruppe på Facebook for å utveksle erfaringer og tips.

Leder er Lars Carsten Haugen som kan kontaktes på e-mail: Lars.Carsten.Haugen@tromsfylke.no

 

Betonglærernettverk høgskoler og universiteter:

Nettverket består i dag av 13 høyskoler og universiteter. Det er opprettet en lukket gruppe på Facebook hvor de kan utveksle erfaringer og tips.

Leder er Paul R. Svennevig som kan kontaktes på e-mail: paul.r.svennevig@uia.no

Kontaktperson i sekretariatet er morten.bjerke@tekna.no