Desisorutvalget (DU) foretar en årlig revisjon av hvordan foreningens virksomhet styres (styrets arbeid).

Revisjonen foretas i februar, og DU legger frem rapporten på årsmøte.
Tidligere års DU rapporter ligger som vedlegg i årsmøtedokumentene.

Medlemmer av NB kan sende mail til DU med spørsmål eller forslag til saker som de ønsker DU skal behandle ved sin årlige gjennomgang.

Desisorutvalget 2019 består av:

Kristin Eikemo, Kruse Smith Entreprenør AS, Kristin.eikemo@kruse-smith.no

Stein Bostrøm, Contiga, stein.bostrom@contig.no

DU ble opprettet permanent på årsmøte I 2014 etter en vellykket prøveordning I 2012 og 2013 og jobber etter følgende mandat: Mandat