Desisorutvalget (DU) foretar en årlig revisjon av hvordan foreningens virksomhet styres (styrets arbeid).

Revisjonen foretas i februar, og DU legger frem rapporten på årsmøte.
Tidligere års DU rapporter ligger som vedlegg i årsmøtedokumentene.

Medlemmer av NB kan sende mail til DU med spørsmål eller forslag til saker som de ønsker DU skal behandle ved sin årlige gjennomgang.

Desisorutvalget 2023 bestod av:
Terje F.Rønning, Heidelberg Materials Norway AS
Jan Karlsen, Kontrollrådet

Desisorutvalget 2022 bestod av:
Stein Bostrøm, Contiga AS
Jan Karlsen, Kontrollrådet

Desisorutvalget 2021 bestod av:
Stein Bostrøm, Contiga
Jan Karlsen, Kontrollrådet

Desisorutvalget 2020 bestod av:
Kristin Eikemo, Kruse Smith Entreprenør AS
Stein Bostrøm, Contiga

Desisorutvalget 2019 bestod av:
Kristin Eikemo, Kruse Smith Entreprenør AS
Stein Bostrøm, Contiga

 

DU ble opprettet permanent på årsmøte I 2014 etter en vellykket prøveordning I 2012 og 2013 og jobber etter følgende mandat: Mandat