Norsk Betongforening (NB) og Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB) har i fellesskap etablert en rekke lokale medlemsgrupper rundt om i landet.

Gruppene arrangerer bl.a møter med foredrag om aktuelle betongfaglige temaer, ekskursjoner/befaringer og ev andre betongrelaterte aktiviteter. Arrangementene skal være åpne for alle interessert, og er normalt uten deltakeravgift for medlemmer av NB. Arrangementene blir publisert på Norsk Betongforenings hjemmesider og invitasjon sendes ut til medlemmer geografisk tilhørende den lokale gruppen. De lokale gruppene består av 5 – 7 personer.

 Norsk Betongforening har regionale grupper i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Narvik, Kristiansand/Sørlandet, Telemark/Vestfold, Østfold og Tromsø. Alle gruppene arrangerer seminarer og ekskursjoner i nærområdet. For aktuelle arrangement, se under gruppene.

Medlemskomiteen består av lederne av de lokale gruppene samt en representant fra NFB og YBN.

Oslo: Elisabeth Schjølberg, Multiconsult AS (leder) elisabeth.schjoelberg@multiconsult.no
Bernt Kristiansen, AF Gruppen, bernt.kristiansen@afgruppen.no

Bergen: Lars Vallevik, Lavac AS, lars.vallevik@gmail.com

Stavanger: Maren Iren Kvia, Hå Element, mikv@haelement.no

Kristiansand: Rein Terje Thorstensen, UiA, rein.t.thorstensen@uia.no

Trondheim: Stefan Jacobsen, NTNU, stefan.jacobsen@ntnu.no

Narvik: Anett Dallager, LKAB Norge, anett.dallager@lkab.com

Telemark/Vestfold: Erik Sørensen, Unicon AS, erso@unicon.no

Tromsø: Lars Carsten Haugen,  Fagskolen i Troms avd Tromsø, Lars.Carsten.Haugen@tromsfylke.no

Østfold: Jarle Hatlelid, Jarle Hatlelid AS,  jarle@hatlelid.net

Representant fra NB styret: Trond Helgedagsrud, Mapei AS, trond.helgedagsrud@mapei.no

Representant fra NFB: Tom Christian Gefle, Weber AS, tom.gefle@weber-norge.no

Representant fra YBN: Thea Vik Nordeide, NorBetong AS, theavik.nordeide@norbetong.no

 


Arbeidsutvalg:
Arbeidsutvalget for medlemskomiteen har som oppgave å sørge for felles aktiviteter og støtte de lokale medlemsgruppene etter behov.

Medlemmer av arbeidsutvalget er:
Elisabeth Schjølberg – leder av arbeidsutvalget
Trond Helgedagsrud – styrets representant
Knut Bryne, sekretariatet

 

Har du forslag til tema/aktiviteter i din lokale forening, ta kontakt med leder av din lokale gruppe (se over)