Norsk Betongforening (NB) og Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB) har i fellesskap etablert en rekke lokale medlemsgrupper rundt om i landet.

Gruppene arrangerer bl.a møter med foredrag om aktuelle betongfaglige temaer, ekskursjoner/befaringer og andre betongrelaterte aktiviteter. Arrangementene skal være åpne for alle interessert, og er normalt uten deltakeravgift for medlemmer av NB. Arrangementene blir publisert på Norsk Betongforenings hjemmesider og invitasjon sendes ut til medlemmer geografisk tilhørende den lokale gruppen. De lokale gruppene består av 5 – 7 personer.

Norsk Betongforening har regionale grupper i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Narvik, Namdalen, Kristiansand/Sørlandet, Telemark/Vestfold, Østfold og Tromsø. For mer informasjon, se den aktuelle lokale gruppen.

Medlemskomiteen består av lederne av de lokale gruppene samt en representant fra NFB og YBN.

Oslo: Elisabeth Schjølberg, Multiconsult AS (leder) elisabeth.schjoelberg@multiconsult.no

Bernt Kristiansen, AF Gruppen, bernt.kristiansen@afgruppen.no

Bergen: Kåre Reknes, Multiconsult AS, kare.reknes@multiconsult.no

Stavanger: Maren Iren Kvia, Hå Element, mikv@haelement.no

Kristiansand: Rein Terje Thorstensen, UiA, rein.t.thorstensen@uia.no

Innlandet: Guomin Ji, leder, NTNU, guomin.ji@ntnu.no

Trondheim: Stefan Jacobsen, NTNU, stefan.jacobsen@ntnu.no

Narvik: Anett Dallager, LKAB Norge, anett.dallager@lkab.com

Namdalen: Mari Bergin, Arcon Prosjekt AS, mari@arcon.no

Telemark/Vestfold:

Tromsø: Sebastian Backer, Lemming, Consto, sebastian.backer.lemming@consto.no

Østfold: Karl-Jørgen Kristiansen, Multiconsult AS, kjk@multiconsult.no

Representant fra NB styret: Trond Helgedagsrud, Mapei AS, trond.helgedagsrud@mapei.no

Representant fra NFB: Tom Christian Gefle, Weber AS, tom.gefle@weber-norge.no

Representant fra YBN: Martin Dyvesveen, Multiconsult, martin.dyvesveen@multiconsult.no

NB og NFB administrasjon: Cecilie Hagby, Henny Cathrine Braarud, Trine Erikson(nyansatt) og Stine Stokkeland (Tekna)

 


Arbeidsutvalg:
Arbeidsutvalget for medlemskomiteen har som oppgave å sørge for felles aktiviteter og støtte de lokale medlemsgruppene etter behov.

Medlemmer av arbeidsutvalget er:
Elisabeth Schjølberg – leder av arbeidsutvalget
Trond Helgedagsrud – styrets representant
Knut Bryne, sekretariatet

 

Har du forslag til tema eller aktiviteter, ta kontakt med ledere av din lokale gruppe.