Norsk Betongforening (NB) og Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB) har i fellesskap etablert en rekke lokale medlemsgrupper rundt om i landet.

Gruppene arrangerer bl.a møter med foredrag om aktuelle betongfaglige temaer, ekskursjoner/befaringer og ev andre betongrelaterte aktiviteter. Arrangementene skal være åpne for alle interessert, og er normalt uten deltakeravgift for medlemmer av NB. Arrangementene blir publisert på Norsk Betongforenings hjemmesider og invitasjon sendes ut til medlemmer geografisk tilhørende den lokale gruppen. De lokale gruppene består av 5 – 7 personer.

 Norsk Betongforening har regionale grupper i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Narvik, Kristiansand/Sørlandet, Telemark/Vestfold, Østfold og Tromsø. Alle gruppene arrangerer seminarer og ekskursjoner i nærområdet. For aktuelle arrangement, se under gruppene.

Medlemskomiteen består av lederne av de lokale gruppene samt en representant fra NFB.

Oslo: Elisabeth Schjølberg, Multiconsult AS, elisabeth.schjoelberg@multiconsult.no

Bergen: Lars Vallevik, Lavac AS, lars.vallevik@gmail.com

Stavanger: Kristin Eikemo, Kruse Smith AS, kristin.eikemo@kruse-smith.no

Kristiansand: Jan Lindland,Stærk & Co a.s, jan.lindland@staerk.no

Trondheim: Stefan Jacobsen, NTNU, stefan.jacobsen@ntnu.no (alternativ kontaktperson john.sunde@norcem.no )

Narvik: Geir Horrigmoe, Sweco Norge AS, geir.horrigmoe@sweco.no

Telemark/Vestfold: Erik Sørensen, Unicon AS, erso@unicon.no

Tromsø: Lars Carsten Haugen,  Fagskolen i Troms avd Tromsø, Lars.Carsten.Haugen@tromsfylke.no

Østfold: Jarle Hatlelid, Jarle Hatlelid AS,  jarle@hatlelid.net

Representant fra NB styret: Trond Helgedagsrud, Mapei AS, trond.helgedagsrud@mapei.no

Representant fra NFB: Hilde Rannem Isaksen, Norconsult AS, hri@norconsult.com

Arbeidsgruppe:
Espen Kurås, FABEKO
Cecile Hagby, Svelviksand
Elisabeth Schjølberg, Muliconsult AS

 

Har du forslag til tema/aktiviteter i din lokale forening, ta kontakt med leder av din lokale gruppe (se over)