Betongtavlejuryen etterlyser kandidater til betongtavlen 2022 

Har du et godt prosjekt eller vet du om en verdig kandidat, med ferdigstillelse, senest sommeren 2022, sendes forslaget til nb@tekna.no, innen 20. juni.

– Bruk excel skjema – Betongtavlen – skjema kandidatur – sammen med bilder og informasjon i lavoppløselig PDF-format.
Kandidaturet må begrunnes, sammen med bilder og informasjon, vedlagt e-post i lavoppløselig PDF-format.

Begrunnelsen nevner: Tiltakshaver, arkitekt, rådgivende ingeniør, betongentreprenør, betongleverandør og eventuelt andre aktører som har betydd mye for kandidaturet.

Jury 2022:
Juryleder – Vetle Houg, Heidelberg Materials (NB oppnevnt)
Stine Smiseth, Skanska Norge AS (NB oppnevnt)
Ådne Trodahl, Trodahl Arkitekter AS (NAL oppnevnt)
Inger Anne Landsem, Per Knudsen Arkitektkontor AS (NAL oppnevnt)
Solveig Sandnes, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (NB oppnevnt)

 

 

Vinner av Betongtavlen 2021:

Enebolig i Sandnes


Foto: Interiør: Dag Sandven & Eksteriør: Rasmus Norlander

Vinner av Betongtavlen 2021 -Jury uttalelse
For flere bilder av vinnerprosjektet – klikk her: Alexander Kiellandsgate

Juryen besto av: Vetle Houg-Byggutengrenser, John Kjøren-Skanska Norge AS, Vidar Knutsen-Element Arkitekter AS,
Inger Anne Landsem-Per Knudsen Arkitektkontor AS og Solveig Sandnes-Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

 

Betongtavlen – statutter

Betongtavlen deles ut av Norsk Betongforening og er en utmerkelse som gis til byggverk i Norge hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte.

 

 

 

 

Tidligere vinnere av Betongtavlen:
2020 Deichman Bjørvika
2019 Under og Teglen
2018 Bukkekjerka
2017 Holmestrand stasjon
2016 Utsikten Gaularfjell og Knapphullet, Vesterøya Sandefjord
2015 Gulli bru, Kongsvinger og Kimen kulturhus, Stjørdal
2014 Villa Holtet/Larsen
2013 Selvika rasteplass
2012 Trollstigplatået – Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen
2011 Midtåsen skulpturpark, Sandefjord og Bjørvikatunnelen, en del av Operatunnelen
2010 Smykkeskrinet – Utdanningforbundets Konferansesenter
2009 Nasjonalmuseet arkitektur
Betongtavlevinnere oversikt 1961-2008