Juryen er i gang med vurdering av kandidater for 2021 og at Betongtavlen 2021 deles ut i november.
Tid og sted legges ut snart.

Betongtavlekandidat 2021

 

Vinner av Betongtavlen 2020:

Deichman Bjørvika


Fotokred: Einar Aslaksen


Trond Joelson, Byggeindustrien


Fotokred: Einar Aslaksen


Trond Joelson, Byggeindustrien


Fotokred. Vetle Houg

Her er juryens begrunnelse til vinner bidraget

Ser her for mer bilder av Deichman Bjørvika

Betongtavlen ble delt ut under Norsk Betongdag 2020 i regi av Norsk Betongforening, Byggutengrenser og Fabeko.
Juryen består av Vetle Houg, Inger Anne Landsem, John Kjøren, Solveig Sandness og Vidar Knutsen.

 

Betongtavlen – statutter

Betongtavlen deles ut av Norsk Betongforening og er en utmerkelse som gis til byggverk i Norge hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte.

 

 

BETONGTAVLEJURYEN ETTERLYSER KANDIDATER TIL BETONGTAVLEN 2021

Har du et godt prosjekt eller vet du om en verdig kandidat, med ferdigstillelse, senest sommeren 2021, sendes forslaget til nb@tekna.no, innen 15. mai hvert år.
– Bruk excel skjema – Betongtavlen – skjema kandidatur – sammen med bilder og informasjon i lavoppløselig PDF-format.
Kandidaturet må begrunnes, sammen med bilder og informasjon, vedlagt e-post i lavoppløselig PDF-format.

Begrunnelsen nevner: Tiltakshaver, arkitekt, rådgivende ingeniør, betongentreprenør, betongleverandør og eventuelt andre aktører som har betydd mye for kandidaturet.

Jury 2020:
Juryformann – Vetle Houg, Byggutengrenser (NB oppnevnt)
John Kjøren, Skanska Norge AS (NB oppnevnt)
Vidar Knutsen, Element Arkitekter AS (NAL oppnevnt)
Inger Anne Landsem, Per Knudsen Arkitektkontor AS (NAL oppnevnt)
Solveig Sandnes, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (NB oppnevnt)

 

 

Tidligere vinnere av Betongtavlen:
2019 Under og Teglen
2018 Bukkekjerka
2017 Holmestrand stasjon
2016 Utsikten Gaularfjell og Knapphullet, Vesterøya Sandefjord
2015 Gulli bru, Kongsvinger og Kimen kulturhus, Stjørdal
2014 Villa Holtet/Larsen
2013 Selvika rasteplass
2012 Trollstigplatået – Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen
2011 Midtåsen skulpturpark, Sandefjord og Bjørvikatunnelen, en del av Operatunnelen
2010 Smykkeskrinet – Utdanningforbundets Konferansesenter
2009 Nasjonalmuseet arkitektur
Betongtavlevinnere oversikt 1961-2008