Send inn forslag til kandidater for 2024!

 

Betongtavlen deles ut av Norsk Betongforening og Norske Arkitekters Landsforbund og er en utmerkelse som gis til byggverk i Norge hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte.

Vet du om et godt prosjekt? Send mail til NB@tekna.no innen 15. juni 2024!

 

Betongtavlen – statutter

Betongtavlen deles ut av Norsk Betongforening og er en utmerkelse som gis til byggverk i Norge hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte.

 

 

 

 

Tidligere vinnere av Betongtavlen:

2023 Villa Bygdøy og Nydalsbrua
2022 Pir Ålesund
2021 Enebolig i Sandnes
2020 Deichman Bjørvika
2019 Under og Teglen
2018 Bukkekjerka
2017 Holmestrand stasjon
2016 Utsikten Gaularfjell og Knapphullet, Vesterøya Sandefjord
2015 Gulli bru, Kongsvinger og Kimen kulturhus, Stjørdal
2014 Villa Holtet/Larsen
2013 Selvika rasteplass
2012 Trollstigplatået – Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen
2011 Midtåsen skulpturpark, Sandefjord og Bjørvikatunnelen, en del av Operatunnelen
2010 Smykkeskrinet – Utdanningforbundets Konferansesenter
2009 Nasjonalmuseet arkitektur
Betongtavlevinnere oversikt 1961-2008