Årets Betongtavle finalister for 2020 er klare og det er:
Mills hovedkontor
Flekkerøy kirke
Deichman Bjørvika


Mills hovedkontor 


Flekkerøy kirke         

Deichman Bjørvika

 

Betongtavlen – statutter

Betongtavlen deles ut av Norsk Betongforening og er en utmerkelse som gis til byggverk i Norge hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte.

 

 

BETONGTAVLEJURYEN ETTERLYSER KANDIDATER TIL BETONGTAVLEN 2021

Har du et godt prosjekt eller vet du om en verdig kandidat, med ferdigstillelse, senest sommeren 2021, sendes forslaget til nb@tekna.no, innen 15. mai hvert år.
– Bruk excel skjema – Betongtavlen – skjema kandidatur – sammen med bilder og informasjon i lavoppløselig PDF-format.
Kandidaturet må begrunnes, sammen med bilder og informasjon, vedlagt e-post i lavoppløselig PDF-format.

Begrunnelsen nevner: Tiltakshaver, arkitekt, rådgivende ingeniør, betongentreprenør, betongleverandør og eventuelt andre aktører som har betydd mye for kandidaturet.

Jury 2020:
Juryformann – Vetle Houg, Byggutengrenser (NB oppnevnt)
John Kjøren, Skanska Norge AS (NB oppnevnt)
Vidar Knutsen, Element Arkitekter AS (NAL oppnevnt)
Inger Anne Landsem, Per Knudsen Arkitektkontor AS (NAL oppnrevnt)
Solveig Sandnes, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (NB oppnevnt)

 

Vinnere i 2019 er: Under og Teglen


Under. Foto Kjartan Bjelland

Teglen. Foto: Jiri Havran

Under og Teglen mottar Betongtavlen 2019 fordi de viser på en forbilledlig måte hvordan natur kompletteres av en teknisk, estetisk og miljøvennlig perfekt betongarkitektur.
To verdige vinnere og fantastiske byggverk. Betongtavlen er en utmerkelse som gis til bygg eller anlegg i Norge, hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte.

Vinner 2019 Under og Teglen_Jury begrunnelse

 

Tidligere vinnere av Betongtavlen:

2018 Bukkekjerka
2017 Holmestrand stasjon
2016 Utsikten Gaularfjell og Knapphullet, Vesterøya Sandefjord
2015 Gulli bru, Kongsvinger og Kimen kulturhus, Stjørdal
2014 Villa Holtet/Larsen
2013 Selvika rasteplass
2012 Trollstigplatået – Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen
2011 Midtåsen skulpturpark, Sandefjord og Bjørvikatunnelen, en del av Operatunnelen
2010 Smykkeskrinet – Utdanningforbundets Konferansesenter
2009 Nasjonalmuseet arkitektur
Betongtavlevinnere oversikt 1961-2008