Norsk Betongforenings utviklingsfond ble opprettet ved årsmøtet i Norsk Betongforening (NB) 12. oktober 2009. Første utlysning av fondet ble foretatt i juni 2010.

Fondet skal kunne tildele midler til formål eller prosjekter som ikke initieres av NB, men er i tråd med NBs gjeldende strategi, visjoner og formål. Fondet skal kunne støtte prosjekter som går over flere år.

FoU komiteen ble fra 2022 utpekt til å behandle søknader til fondet. Komiteen inviterer bransjen til å søke om midler til prosjekter som har til formål å øke betongens økonomiske, tekniske, miljømessige og estetiske kvaliteter. Det fokuseres på utviklingsområder og prosjekter der det er tro på at resultatet direkte vil kunne prøves ut i markedet.

Frist for å søke om tildeling i 2024 er 1.mai.

Fondets retningslinjer se her:
Retningslinjer for utviklingsfondet

Se her for søknadsskjema:
Søknadsskjema

Søknadsskjema sendes til nb@tekna.no

Tildelinger til nå:
NBs utviklingsfond_Tildeling 2010- 2022

 

Spørsmål kan sendes til cecilie.hagby@tekna.no