Norsk Betongforenings utviklingsfond ble opprettet ved årsmøtet i Norsk Betongforening (NB) 12. oktober 2009. Første utlysning av fondet ble foretatt i juni 2010.

Fondet skal kunne tildele midler til formål eller prosjekter som ikke initieres av NB, men er i tråd med NBs gjeldende strategi, visjoner og formål. Fondet skal kunne støtte prosjekter som går over flere år.

Fondskomiteen inviterer bransjen til å søke om midler til prosjekter som har til formål å øke betongens økonomiske, tekniske, miljømessige og estetiske kvaliteter. Det fokuseres på utviklingsområder og prosjekter der det er tro på at resultatet direkte vil kunne prøves ut i markedet.

I 2018 kan det deles ut kr. 300.000,-.

Søknadsfrist 2018: 21. mai 2018.

Fondets retningslinjer se her:
NBfond-Retningslinjer

Se her for utlysningstekst:
NB Fond_utlysning- 2018

Se her for søknadsskjema:
Utviklingsfondet – søknadsskjema word 2018

Tildelinger til nå:
NBs utviklingsfond_Tildeling 2010- 2017

Send søknadsskjema til:
norsk.betongforening@tekna.no

 

Spørsmål kan sendes til morten.bjerke@tekna.no