Norsk Betongforenings utviklingsfond ble opprettet ved årsmøtet i Norsk Betongforening (NB) 12. oktober 2009. Første utlysning av fondet ble foretatt i juni 2010.

Fondet skal kunne tildele midler til formål eller prosjekter som ikke initieres av NB, men er i tråd med NBs gjeldende strategi, visjoner og formål. Fondet skal kunne støtte prosjekter som går over flere år.

Fondskomiteen inviterer bransjen til å søke om midler til prosjekter som har til formål å øke betongens økonomiske, tekniske, miljømessige og estetiske kvaliteter. Det fokuseres på utviklingsområder og prosjekter der det er tro på at resultatet direkte vil kunne prøves ut i markedet.

I 2019 kan det deles ut kr. 300.000,-.

Søknadsfrist 2019: 11. juni 2019.

Fondets retningslinjer se her:
NBfond-Retningslinjer

Se her for utlysningstekst:
NB Fond_utlysning- 2019

Se her for søknadsskjema:
Utviklingsfondet – søknadsskjema word 2019

Tildelinger til nå:
NBs utviklingsfond_Tildeling 2010- 2018

Send søknadsskjema til:
norsk.betongforening@tekna.no

 

Komiteens sammensetning:
Oliver Berget Skjølsvik, Norconsult AS (leder)
John-Erik Reiersen, Betongelementforeningen
Helga Kjos-Hanssen, Veidekke AS
Håvard Johansen, Statens vegvesen

Vara: 
Thea Vik Nordeide, NorBetong AS
Klaartje de Weerdt, NTNU

Spørsmål kan sendes til morten.bjerke@tekna.no