Tildeling fra utviklingsfondet 2023

FoU komiteen har tildelt støtte fra utviklingsfondets midler for 2023 til prosjektet «Reparasjon og forsterkning av brudekker med nytt slitelag av UHPC produsert med lokale
delmaterialer, for å redusere miljøbelastning og kostnad»

 

Om prosjektet:
Mange eldre bruer er uten membran og asfalt. Å legge dette i ettertid er ofte uaktuelt på grunn av økt egenvekt og kapasitetsoverskridelse. Salting i vinterhalvåret kan føre til økt kloridinnhold i dekkene, og økt risiko for armeringskorrosjon. I tillegg er mange brudekker støpt før ca. 1995 angrepet av alkaliereaksjoner, og konsekvensen av disse forsterkes med økt fuktinnhold. En mulig reparasjonsmetode er å legge en tynn påstøp av Ultra høyfast fiberarmert betong (UHPC). På grunn av sin tetthet, gode duktilitet og rissfordelende effekt, samt mulig styrke mot piggdekkslitasje, kan tilgangen på fukt og økt kloridinnhold begrenses. Et slikt slitelag vil ikke gi særlig økt egenvekt, men derimot bidra til økt kapasitet på grunn av sin høye strekkstyrke og gode duktilitet. Metoden er brukt i flere europeiske land og i USA, både som forsterkning og reparasjon av brudekker. I Norge er bruken av UHPC i konstruksjoner lav.

Hensikten med prosjektet er å øke kunnskapen om anvendelse av UHPC som reparasjonsmateriale for brukonstruksjoner med behov for renovering. Hovedmålet er å dokumentere egnetheten av lokalprodusert UHPC som reparasjonsmateriale for eksisterende brukonstruksjoner. I prosjektet inngår utvikling av UHPC, utprøving i industrielt blandeverk, dimensjonering av brudekke og fullskala pilotering. 

Prosjekteier: Universitetet i Agder (UiA) v/ Ingrid Lande 

Øvrige deltagere: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Unicon 

FoU komiteen mener prosjektet er i henhold til Utviklingsfondets tiltenkte formål og innvilger de omsøkte 165 000 kr. FoU komiteen ser frem til å følge prosjektet.  

 

Søk om midler fra utviklingsfondet i 2024!

Frist for søknad er 1. mars. Her kan du lese mer om retningslinjer og hvem som kan søke.  

Del saken