Yngres Betongnettverk (YBN) er et forum for nyutdannede og de som er tidlig i karriereløpet i betongbransjen, og deres nettverksarena.

Det avholdes arrangementer utover året, ment for å stimulere til gode diskusjoner, bidrag til prosjekter og faglig påfyll.

YBN støttes av Norsk Betongforening og Norsk Forening for Betongrehabilitering.

 

Nyheter:

Nye styremedlemmer i Yngres Betongnettverk

Det skjer endringer i styresammensetning i Yngres Betongnettverk, med to medlemmer ut og to nye inn. Nina Engen Borvik, Skanska Norge AS, har vært i styret siden 2014, og har vært en viktig bauta for det unge nettverkets strategier og bransjeforbindelser. Nå velger hun å gi plassen videre til yngre krefter. Dmitrij Minasow, Betongelementforeningen, kom inn i styret i 2018 og har vært en viktig brikke for å bygge bruene som manglet til elementindustrien. YBN takker for den gode innsatsen både Nina og Dmitrij har lagt ned i bransjearbeidet i Yngres Betongnettverk.
De to nye medlemmene er Martin Dyvesveen og Emil Kjøniksen, Øst AS. To motiverte unge betongentusiaster som ble utdannet for kort tid siden.  -Vi gleder oss til å samarbeide med Martin og Emil. De kommer med ferske øyne på bransjen og nye ideer, og vi setter pris på engasjementet deres, sier Malene Sommerstad på vegne av hele styret.

Fra venstre: Emil Kjøniksen, Nina Engen Borvik, Silje Gystad Ytterdal, Malene Sommerstad, Dmitrij Minasow, Martin Dyvesveen, Thea Vik Nordeide, Andreas Sjaastad.

 

Aktuell informasjon:

Førstereisestipend:
NB kan gi støtte til presentasjon av et godkjent paper på en internasjonal konferanse  i eller utenfor Norge. Les mer om retningslinjene.

 

YBN Kick-Off i Narvik ble gjennomført den 13. mai og det var en veldig fornøyd gruppe som deltok.

For mer bilder og informasjon, klikk her: YBN Kick-Off 13. mai.

 

YBN organisasjon:
Organisering av YBN 


YBN styret pr. 2021:

Leder:
Thea Vik Nordeide, NorBetong AS (leder) , theavik.nordeide@norbetong.no

Styremedlemmer:
Ida Malene Sommerstad (nestleder) Rambøll
Maren-Iren Kvia,  Hå Element
Emil Kjøniksen, Veidekke
Martin Skjerve Dyvesveen, Multiconsult
Michael Johannessen, Multiconsult
Thomas Bø, Betongelementforeningen

 

YBN har flere lokallag som arrangerer samlinger lokalt i Norge og arbeidet i lokallagene koordineres av lokallagsledere, og får støtte av regionale medlemsgrupper i NB der dette er mulig.

Lokallagsledere pr. 2021 er:
Agder: Ingrid L. Larsen, UiA (ingrid.larsen@uia.no)
Bergen: Eirik Aase, Cowi AS (eiaa@cowi.com)
Rogaland: Ole Garborg Østrem, Block Berge Bygg (ole.garborg.ostrem@blockberge.no)
Indre Østlandet: NN
Narvik: Lasse Trøite, Multiconsult AS (lasse.troite@multiconsult.no)
Trondheim: Camilla Tveit, Dr. Tech Olav Olsen AS (ctv@olavolsen.no)
Tromsø: NN
Ålesund: Sverre Høegh Krohn (sverre.hkrohn@gmail.com)

For generelle henvendelser, send en e-post til ybn@tekna.no

YBN har egen Facebook-side og du kan klikke på linken under for mer informasjon – YBN Facebook-side