Yngres Betongnettverk (YBN) er et forum for nyutdannede og de som er tidlig i karriereløpet i betongbransjen, og deres nettverksarena.

Det avholdes arrangementer utover året, ment for å stimulere til gode diskusjoner, bidrag til prosjekter og faglig påfyll.

YBN støttes av Norsk Betongforening og Norsk Forening for Betongrehabilitering.

 

Nyheter:

YBN Kick-Off i Narvik ble gjennomført den 13. mai og det var en veldig fornøyd gruppe som deltok.

For mer bilder og informasjon, klikk her: YBN Kick-Off 13. mai.

 

 

Aktuelt:

YBN vokser i antall medlemmer hver dag!

  • YBN etablerer seg i hele Norge i form av lokallag, dette gir en kortere vei til engasjement og krefter lokalt i nærmiljøet.
  • Omrokeringer i YBN styret 2019.

 

 

Førstereisestipend:
NB kan gi støtte til presentasjon av et godkjent paper på en internasjonal konferanse  i eller utenfor Norge. Les mer om retningslinjene.

YBN organisasjon:
Organisering av YBN 


YBN styret:

Leder:
Thea Vik Nordeide, NorBetong AS (leder), e-post: theavik.nordeide@norbetong.no

Styremedlemmer:
Andreas Sjaastad, Veidekke Enterprenør AS
Silje G. Ytterdal, Multiconsult AS
Ida Malene Sommerstad, WSP
Dmitrij Minasow, BEF
Thea Vik Nordeide, NorBetong AS
Nina P. Borvik, Skanska AS
Maren-Irene Kvia, Kruse Smith Entreprenør AS (styrerepresentant)

«YBN har flere lokallag som arrangerer samlinger lokalt i Norge. Arbeidet i lokallagene koordineres av lokallagsledere, og får støtte av regionale medlemsgrupper i NB der dette er mulig.

Lokallagsledere 2019 er:
Agder: Ingrid L. Larsen, UiA (ingrid.larsen@uia.no)
Bergen: Eirik Aase, Cowi AS (eiaa@cowi.com)
Rogaland: Ole Garborg Østrem, Block Berge Bygg (ole.garborg.ostrem@blockberge.no)
Indre Østlandet: NN
Narvik: Lasse Trøite, Multiconsult AS (lasse.troite@multiconsult.no)
Trondheim: Camilla Tveit, Dr. Tech Olav Olsen AS (ctv@olavolsen.no)
Tromsø: NN
Ålesund: Sverre Høegh Krohn (sverre.hkrohn@gmail.com)

For generelle henvendelser, send en e-post til ybn@tekna.no

YBN har egen Facebook-side og du kan klikke på linken under for mer informasjon – YBN Facebook-side