Nyheter:

DON’T MISS THE OPPORTUNITY TO BE A PART OF fib CONGRESS 2018!
7 – 11 October 2018 in Melbourne Australia
The International Federation for Structural Concrete 5th International fib Congress Scientific Committee, in conjunction with the Concrete Institute of Australia, invites all authors to submit their abstracts for original work. Abstracts will be considered for oral or poster presentations in the fib Congress 2018 Program.

The International Federation for Structural Concrete 5th International fib Congress – Better – Smarter – Stronger

Key Dates:
Early Bird Registration Close | 7 June 2018
Congress Dates | 7-11 October 2018

 

fib publikasjoner:
Som personlig medlem i Norsk Betongforening kan man kan bestille fib publikasjonene gratis som PDF, i påvente av muligheten for direkte nedlastning via web sidene når dette er tilrettelagt.
For bestilling, send en mail til: betongshop@tekna.no

Vi har alle publikasjoner fra nr. 1 til og med nr. 79.

Komplett fib publikasjon oversikt

 

Oversikt over Internationale konferanser

Stipend:

Komiten deler også ut til førstereisestipend

 

Hva gjør komitéen:

Internasjonal komite skal fremme norsk betongkompetanse internasjonalt og bringe internasjonal kompetanse til Norge:
– Vurdere utarbeidelse og spredning av «skrytepublikasjoner»
– Oppfordre til internasjonalt komitearbeid gjennom nyhetsbrev og oppdatert oversikt relevante komiteer og over norske deltagere
– Oppfordre til delta på internasjonale konferanser med presentasjon av artikler, gjennom nyhetsbrev og oppdatert oversikt over aktuelle arrangement
– Oppfordre til å søke på utlysninger av internasjonale priser, så som fib Awards for young engineers og Awards for Outstanding Concrete Structures
– Oversikt over og mulighet for nedlasting av publikasjoner (feks fib-bulletiner)
– Foreslå internasjonale konferanser i Norge
– Invitere internasjonale eksperter til andre norske arrangementer (så som NB-dag og medlemsmøter)
– Markedsføre internasjonale konferanser, o.l., på WEB og via nyhetsbrev

Komiteen består av:
Tor Arne Martius-Hammer, Sintef -Leder: TorArne.Hammer@sintef.no (styrerepresentant)
Gudmund Stenseth, Oslo Works AS: gudmund@osloworks.no
Kjell Tore Fosså, Kværner AS: Kjell.Tore.Fossa@kvaerner.com
Isaksen Trygve, Norconsult AS: Trygve.Isaksen@norconsult.com
Andreas Sjaastad, Veidekke Entreprenør AS: Andreas.Sjaastad@veidekke.no
Jon Leo Kjeldstadli Svendsen, Dr. Tech. Olav Olsen as: jonleo.svendsen@gmail.com

 

Komiten skal være brobygger mot internasjonale foreninger som blant annet:
fib: Delta i Technical Council og General Assembly (som norske delegater) og rapportere interessante ting. Spre nyhetsbrev. Oppfordre til deltagelse i komitéarbeid.
ACI: Delta på ACI Conventions og rapportere interessante ting. Spre nyhetsbrev
IABSE: Følge med på WEB, etc. Spre nyhetsbrev
RILEM: Følge med på WEB, etc. Spre nyhetsbrev

Til info angående fib:

“The fib International Young Members Group” er en gruppe i “The International Federation for Structural Concrete” for personer under 35 år i bransjen. Gruppen jobber for internasjonalt nettverk, deltakelse i bransjearbeid og konferanser.

Link: www.facebook.com/fibYMG

Komiten skal bidra til norske bedrifters internasjonalisering:
– Tilby utstillingsplass på internasjonale konferanser o.l. i Norge
– Informere om andre arenaer som kan være aktuelle for utstillinger, o.l.
– Markedsføring gjennom å delta i fib-arbeid; oppfordre representanter fra norsk industri til å delta

Mandat