Hva gjør komitéen

Internasjonal komite skal fremme norsk betongkompetanse internasjonalt og bringe internasjonal kompetanse til Norge, gjennom bla: 

 • Oppfordre til internasjonalt komitearbeid gjennom nyhetsbrev og oversikt over relevante komiteer i fib, Rilem og ACI.
 • Komitéen skal være brobygger mot internasjonale foreninger (se under). Viktigst er fib inkludert YMG (young members group), hvor NB utgjør sekretariatet for den norske delegasjonen. 
 • fib  Delta i Technical Council og General Assembly (som norske delegater) og rapportere interessante ting. Spre nyhetsbrev.
 • fib YMG er en gruppe i fib for personer under 35 år. Gruppen jobber for internasjonalt nettverk, deltakelse i bransjearbeid og konferanser.
 • RILEM Følge med på WEB, etc. Spre nyhetsbrev.
 • ACI Delta på ACI Conventions og rapportere interessante ting. Spre nyhetsbrev.
 • IABSE Følge med på WEB, etc. Spre nyhetsbrev .
 • Oppfordre til å delta på internasjonale konferanser med presentasjon av artikler, gjennom nyhetsbrev og oppdatert oversikt over aktuelle arrangement (se lenke under)
 • Oppfordre til å søke på utlysninger av internasjonale priser, så som fib Awards for young engineers og fib Awards for Outstanding Concrete Structures
 • Oversikt over og mulighet for nedlasting av fib-bulletiner). Som personlig medlem i Norsk Betongforening kan man kan bestille fib-publikasjonene gratis som PDF, i påvente av muligheten for direkte nedlastning via web sidene når dette er tilrettelagt.
  For bestilling, send en epost til: betongshop@tekna.no
 • Foreslå internasjonale konferanser i Norge
 • Utdeling av førstereisestipend
 • Bidra til norske bedrifters internasjonalisering:
  • Tilby utstillingsplass på internasjonale konferanser o.l. i Norge
  • Informere om andre arenaer som kan være aktuelle for utstillinger, o.l.
  • Markedsføring gjennom å delta i fib-arbeid; oppfordre representanter fra norsk industri til å delta

 

Nyheter/aktuelt:

Internasjonalt komitearbeid innafor betong og bærekraft
» The fib official statement on sustainability»

 fib har under Tor Ole Olsen sin presidentperiode beregnet verdien av det arbeidet (som er frivillig) medlemmene av fib har gjort i de siste 10 årene, og kommet frem til at det utgjør imponerende 30 ganger «investeringen» (ref. foredrag på NB-dag 2020). Verdien er fordelt på samfunns-gevinst / industri-gevinst / miljø-gevinst tilsvarende 29 % / 60 % / 11 %. Selv om fib lenge har hatt bærekraft/miljø høyt oppe på agendaen og bla annet dannet Commission 7 Sustainability i 2015, så ønskes en forsterket innsats for å øke miljøgevinsten. Og for å understreke dette er «fib Statement on Sustainability» utarbeidet, som uttrykker ambisjoner og gir oversikt over hva fib har gjort og gjør innenfor temaet, bla gjennom komite-arbeid, se https://www.fib-international.org/.  Tre nye «miljø»-komiteer har blitt etablert i 2021:

TG4.7 – structural applications of recycled aggregate concrete – properties, modelling, and design

TG4.8 – low-carbon concrete structures

Norsk betongbransje er langt fremme når det gjelder miljøvennlige løsninger og holdninger, og ved å delta i internasjonalt komitearbeid så kan vi bruke dette til å påvirke fremtidens regelverk. Så dette er en sterk oppfordring til NB sine medlemmer til å bli med på relevant komitearbeid. Så kommer faglig inspirasjon samt utvidet sosialt, faglig og forretningsmessig nettverk på kjøpet. Ta gjerne kontakt med leder Tor Arne Martius-Hammer eller andre i Norsk Betongforening sin Internasjonal Komite hvis du er interessert.

 

Oversikt over Internasjonale foreninger:

fib
fib YMG
RILEM
ACI
IABSE

 

Oversikt over internasjonale komiteer som omhandler betong og bærekraft

 

Oversikt over norsk deltakelse i internasjonale internasjonale foreninger:

Oversikt over norsk deltakelse i IABSE

Oversikt over norske medlemmer i fib

Oversikt over norske medlemmer i rilem

Oversikt over norsk deltakelse i CEN

 

Søknad om førstereisestipend

 

Nedlasting av fib-publikasjoner (bulletiner). Vi har fra nr. 1 til og med nr. 92. For bestilling, send en mail til: betongshop@tekna.no

 

Komiteen består av:
Tor Arne Martius-Hammer, Sintef -Leder: TorArne.Hammer@sintef.no (styrerepresentant)
Kjell Tore Fosså, Kværner AS: Kjell.Tore.Fossa@kvaerner.com
Andreas Sjaastad, Veidekke Entreprenør AS: Andreas.Sjaastad@veidekke.no
Arianna Minoretti, Statens vegvesen, arianna.minoretti@vegvesen.no
Joanna Markowska, COWI, Jnmk@cowi.com
Åsmund  Eikeland Tøsse, Standard Norge, aei@standard.no

Mandat