Nyheter:

Hva skjedde på årets fib symposium i Krakow 26-29. mai?
• fib startet komitéarbeid på 3D-printing av betong, på oppstartmøtet under fib symposiet i Krakow 26-29. mai
• fib Young Members Group ekspanderer under norsk ledelse
Les mer her om hva som skjedde…

 

Internasjonal Komite sitt Miljøkomitesamarbeid

 

fib publikasjoner:
Som personlig medlem i Norsk Betongforening kan man kan bestille fib publikasjonene gratis som PDF, i påvente av muligheten for direkte nedlastning via web sidene når dette er tilrettelagt.
For bestilling, send en mail til: betongshop@tekna.no

Vi har alle publikasjoner fra nr. 1 til og med nr. 83.

Komplett fib publikasjon oversikt – Oppdatert November 2018

 

Oversikt over Internationale konferanser

Stipend:

Komiten deler også ut til førstereisestipend

 

Hva gjør komitéen:

Internasjonal komite skal fremme norsk betongkompetanse internasjonalt og bringe internasjonal kompetanse til Norge:
– Vurdere utarbeidelse og spredning av «skrytepublikasjoner»
– Oppfordre til internasjonalt komitearbeid gjennom nyhetsbrev og oppdatert oversikt relevante komiteer og over norske deltagere
– Oppfordre til delta på internasjonale konferanser med presentasjon av artikler, gjennom nyhetsbrev og oppdatert oversikt over aktuelle arrangement
– Oppfordre til å søke på utlysninger av internasjonale priser, så som fib Awards for young engineers og Awards for Outstanding Concrete Structures
– Oversikt over og mulighet for nedlasting av publikasjoner (feks fib-bulletiner)
– Foreslå internasjonale konferanser i Norge
– Invitere internasjonale eksperter til andre norske arrangementer (så som NB-dag og medlemsmøter)
– Markedsføre internasjonale konferanser, o.l., på WEB og via nyhetsbrev

Komiteen består av:
Tor Arne Martius-Hammer, Sintef -Leder: TorArne.Hammer@sintef.no (styrerepresentant)
Kjell Tore Fosså, Kværner AS: Kjell.Tore.Fossa@kvaerner.com
Andreas Sjaastad, Veidekke Entreprenør AS: Andreas.Sjaastad@veidekke.no
Jon-Leo K. Svendsen, Dr. Tech. Olav Olsen as: JLS@olavolsen.no
Vivian Meløysund, Standard Norge, vme@standard.no

 

Komiten skal være brobygger mot internasjonale foreninger som blant annet:
fib: Delta i Technical Council og General Assembly (som norske delegater) og rapportere interessante ting. Spre nyhetsbrev. Oppfordre til deltagelse i komitéarbeid.
ACI: Delta på ACI Conventions og rapportere interessante ting. Spre nyhetsbrev
IABSE: Følge med på WEB, etc. Spre nyhetsbrev
RILEM: Følge med på WEB, etc. Spre nyhetsbrev

Til info angående fib:

“The fib International Young Members Group” er en gruppe i “The International Federation for Structural Concrete” for personer under 35 år i bransjen. Gruppen jobber for internasjonalt nettverk, deltakelse i bransjearbeid og konferanser.

Link: www.facebook.com/fibYMG

Komiten skal bidra til norske bedrifters internasjonalisering:
– Tilby utstillingsplass på internasjonale konferanser o.l. i Norge
– Informere om andre arenaer som kan være aktuelle for utstillinger, o.l.
– Markedsføring gjennom å delta i fib-arbeid; oppfordre representanter fra norsk industri til å delta

Mandat