Nyheter/aktuelt:

fib symposium i Krakow 26-29. mai

 

Samarbeid:

Internasjonal Komite sitt Miljøkomitesamarbeid

 

fib publikasjoner:
Som personlig medlem i Norsk Betongforening kan man kan bestille fib publikasjonene gratis som PDF, i påvente av muligheten for direkte nedlastning via web sidene når dette er tilrettelagt.
For bestilling, send en mail til: betongshop@tekna.no

Vi har alle publikasjoner fra nr. 1 til og med nr. 92.

 

 

Internationale konferanser:

Oversikt over Internationale konferanser

 

Stipend:

Komiten deler også ut til førstereisestipend

 

Internasjonal komite skal fremme norsk betongkompetanse internasjonalt og bringe internasjonal kompetanse til Norge, gjennom bla: 

 • Oppfordre til internasjonalt komitearbeid gjennom nyhetsbrev og oversikt over relevante komiteer i fib, Rilem og ACI (lenker til hjemmesider). ……
 • Komitéen skal være brobygger mot internasjonale foreninger. Viktigst er fib inkludert YMG (young members group), hvor NB utgjør sekretariatet for den norske delegasjonen: 
 • fib
 • fib YMG
 • RILEM
 • ACI
 • IABSE 
 • Oppfordre til delta på internasjonale konferanser med presentasjon av artikler, gjennom nyhetsbrev og oppdatert oversikt over aktuelle arrangement (lenke…)
 • Oppfordre til å søke på utlysninger av internasjonale priser, så som fib Awards for young engineers og fib Awards for Outstanding Concrete Structures
 • Oversikt over og mulighet for nedlasting av fib-bulletiner). Som personlig medlem i Norsk Betongforening kan man kan bestille fib-publikasjonene gratis som PDF, i påvente av muligheten for direkte nedlastning via web sidene når dette er tilrettelagt. For bestilling, send en epost til: betongshop@tekna.no
 • Foreslå internasjonale konferanser i Norge
 • Utdeling av førstereisestipend 

 

Komiten skal være brobygger mot internasjonale foreninger som blant annet:
fib: Delta i Technical Council og General Assembly (som norske delegater) og rapportere interessante ting. Spre nyhetsbrev. Oppfordre til deltagelse i komitéarbeid.
ACI: Delta på ACI Conventions og rapportere interessante ting. Spre nyhetsbrev
IABSE: Følge med på WEB, etc. Spre nyhetsbrev
RILEM: Følge med på WEB, etc. Spre nyhetsbrev

Til info angående fib:

“The fib International Young Members Group” er en gruppe i “The International Federation for Structural Concrete” for personer under 35 år i bransjen. Gruppen jobber for internasjonalt nettverk, deltakelse i bransjearbeid og konferanser.

Link: www.facebook.com/fibYMG

Komiten skal bidra til norske bedrifters internasjonalisering:
– Tilby utstillingsplass på internasjonale konferanser o.l. i Norge
– Informere om andre arenaer som kan være aktuelle for utstillinger, o.l.
– Markedsføring gjennom å delta i fib-arbeid; oppfordre representanter fra norsk industri til å delta

Mandat

 

Komiteen består av:
Tor Arne Martius-Hammer, Sintef -Leder: TorArne.Hammer@sintef.no (styrerepresentant)
Kjell Tore Fosså, Kværner AS: Kjell.Tore.Fossa@kvaerner.com
Andreas Sjaastad, Veidekke Entreprenør AS: Andreas.Sjaastad@veidekke.no
Camilla Tvedt, Dr. Tech. Olav Olsen as: ctv@olavolsen.no
Anna Solnørdal, Standard Norge, aso@standard.no
Arianna Minoretti, Statens vegvesen, arianna.minoretti@vegvesen.no