Kurs i sveising av lastbærende og ikke-lastbærende armering

Betongbransjen har i mange år etterspurt et kurstilbud for de som skal sveise armering på fabrikk eller byggeplass, nå er det endelig klart!

Kiwa har utviklet to e-læringskurs som dekker dette behovet og Norsk Betongforening har bidratt med koordinering og faglige innspill.

Betongbransjen har i mange år etterspurt kurstilbud for de som skal sveise armering på fabrikk eller byggeplass. Kravene til sveising av armering er ikke helt de samme som for vanlig konstruksjonsstål. Det har derfor vært et behov for å utvikle egne kurs for dette, og endelig er kursene på plass! Kiwa har tatt på seg denne oppgaven og med faglige innspill fra Norsk Betongforening, hvor blant annet Bernt Kristiansen og Knut Bryne har vært bidragsytere, har de utviklet to e-læringskurs for sveisere som nå er tilgjengelig på nett. 

Kiwa leverer tjenester innen kurs, testing, inspeksjon og sertifisering og har bygget seg opp god kunnskap om sveising og betong. Kiwa tilbyr flere kursformer, alt fra blended learning og e-læringskurs til både fysiske og virtuelle klasserom. Kiwa har opparbeidet bred erfaring med kursing av personer fra forskjellige typer industri, blant annet bygg og anlegg. Kursene i sveising av lastbærende og ikke lastbærende armering er rene e-læringskurs og dermed svært tilgjengelige for aktuelle kursdeltakere.   

 

Kursene tar for seg en teoretisk gjennomgang av følgende standarder:  

NS-EN ISO 17660-1 Sveising av armeringsstål – Del 1: Sveising av lastbærende sveiseforbindelser  

NS EN ISO 17660-2 Sveising av armeringsstål – Del 2: Sveising av ikke-lastbærende sveiseforbindelser  

 

Andre sentrale tema i kursene er:  

  • regler og krav i forbindelse med sveising av lastbærende og ikke-lastbærende armering.  
  • sveising av armering i henhold til prosedyrer og standarder  
  • sveising i henhold til forventninger om kvalitet og mekaniske egenskaper 
  • hvordan sveise armering så økonomisk og effektivt som mulig  
  • hvordan gjøre best mulig valg knyttet til prosess og utstyr 
  • hvordan utføre kontroll av sveis

 

Her kan du lese mer om kursene og melde deg på: 

Sveising av ikke lastbærende armering 

Sveising av lastbærende armering 

 

Det er også satt i gang utvikling av tilsvarende E-læringskurs for sveisekoordinatorer. Dette er kurs som har vært minst like etterspurt som kurs for sveiser. Vi deler informasjon når kursene er klare. 

Del saken