Årsmøte 2024 – Torsdag 18. april
Innkalling til årsmøte 2024
Årsberetning for 2023
Signert årsregnskap 2023
Revisors beretning
Budsjett 2024
Valgkomiteens innstilling-styret
Valgkomiteens innstilling-desisorer
Desisorrapport 2023
Etiske retningslinjer
Signert protokoll 2024

 

Årsmøte 2023 – Torsdag 20. april
Innkalling til årsmøte 2023
Årsberetning for 2022
Signert årsregnskap 2022
Revisors beretning
Strategi 2023-2025
Budsjett 2023
Innstilling fra valgkomiteen
Desisorer – Valgkomiteens innstilling
Dessisorrapport 2022
Signert protokoll 2023

 

Årsmøte 2022 – Torsdag 21. april
Innkalling til årsmøte 2022
Årsrapport 2021
Regnskap 2021
Desisorrapport 2021
Innstilling fra valgkomiteen
Desisorer – Valgkomiteens innstilling 
Budsjett 2022
Revisors beretning 2021
Signert protokoll 2022

 

Årsmøte 15. april 2021
Innkalling NB Årsmøte  2021 med saksdokumenter
Signert protokoll 2021

 

Årsmøte 25. april 2020
Innkalling NB årsmøte 2020 med saksdokumenter
Signert protokoll 2020
Info til mdl. av Norsk Betongforening – oppfølging etter årsmøte

 

Årsmøte 25. april 2019
Innkalling NB årsmøte 2019 med saksdokumenter
Signert protokoll 2019 

 

Ekstraordinært årsmøte 3. januar 2019
Årsmøteprotokoll – Ekstra ordinært årsmøte

 

Årsmøte 12. april 2018
Innkalling NB årsmøte 2018 med saksdokumenter
Signert protokoll 2018

 

Årsmøte 27. april 2017
Årsmøte 2017 (innkalling, årsberetning, desisorberetning og budsjettforslag)
Signert protokoll 2017

Årsmøte 7. april 2016
Årsmøte 2016 (innkalling, årsberetning, desisorberetning og budsjettforslag)
Signert protokoll 2016

Årsmøte 29. april 2015
Årsmøte 2015
Signert protokoll 2015

Årsmøte 29. april 2014
Årsmøte 2014 (innkalling, årsberetning, desisorberetning og budsjettforslag)
Signert protokoll 2014

Årsmøte 11. april 2013
Årsmøte 2013 (innkalling, årsberetning, budsjett og desisorberetning)
Signert protokoll 2013

Årsmøte 24. oktober 2012
Årsmøte 2012 (innkalling, årsberetning og budsjettforslag for 2013)
Signert protokoll 2012

Årsmøte  19. oktober 2011
Årsmøte 2011 referat
Årsmøte 2011 innkalling;
Årsberetning juli 2010 – juni 2011

Årsmøte 21. oktober 2010
Årsmøte 2010 referat
Årsmøte 2010 innkalling;
Årsberetning juli 2009 – juni 2010

Årsmøte 12. oktober 2009
Årsmøte 2009 referat
Årsmøte 2009 innkalling;
Årsberetning juli 2008 – juni 2009

NBs årsberetning 2008
NBs årsberetning 2007
NBs årsberetning 2006
NBs årsberetning 2005
NBs årsberetning 2004
NBs årsberetning 2003