Årsmøte 2019, Torsdag 25. april, kl. 17:00
Sted: Felix Konferansesenter, Aker brygge, Oslo

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøte, sendes til styret innen 28. mars 2019. (Send til nb@tekna.no merket «Forslag til sak årsmøte 2019»).
Sakspapirer legges ut senest 14 dager før årsmøte.

Før årsmøte arrangerer vi et årsmøteseminar som begynner kl. 11:30 (egen påmelding).
Informasjon og påmelding kommer i mars 2019.

Etter årsmøte er det en sammenkomst med tapas hvor det er rik anledning til å knytte nye kontakter med andre i bransjen (egen påmelding).

Hold av datoen!

 

 

 

Ekstraordinært årsmøte 3. januar 2019 kl. 17:00.

Sted: Møterom Dovre innenfor kantina 1. etg., Tekna, Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo

Innkalling med saksunderlag

Årsmøteprotokoll – Ekstra ordinært årsmøte

 

 

 

 

Årsmøtedokumenter:

Årsmøte 12. april 2018
Innkalling NB årsmøte 2018 med saksdokumenter
Protokoll 2018

Årsmøte 27. april 2017
Årsmøte 2017 (innkalling, årsberetning, desisorberetning og budsjettforslag)
Protokoll 2017

Årsmøte 27. april 2017
Årsmøte 2017 (innkalling, årsberetning, desisorberetning og budsjettforslag)

Årsmøte 7. april 2016
Årsmøte 2016 (innkalling, årsberetning, desisorberetning og budsjettforslag)
Protokoll 2016

Årsmøte 29. april 2015
Årsmøte 2015
Protokoll 2015

Årsmøte 29. april 2014
Årsmøte 2014 (innkalling, årsberetning, desisorberetning og budsjettforslag)
Protokoll 2014

Årsmøte 11. april 2013
Årsmøte 2013 (innkalling, årsberetning, budsjett og desisorberetning)
Protokoll 2013

Årsmøte 24. oktober 2012
Årsmøte 2012 (innkalling, årsberetning og budsjettforslag for 2013)
Protokoll 2012

Årsmøte  19. oktober 2011
Årsmøte 2011 referat
Årsmøte 2011 innkalling;
Årsberetning juli 2010 – juni 2011

Årsmøte 21. oktober 2010
Årsmøte 2010 referat
Årsmøte 2010 innkalling;
Årsberetning juli 2009 – juni 2010

Årsmøte 12. oktober 2009
Årsmøte 2009 referat
Årsmøte 2009 innkalling;
Årsberetning juli 2008 – juni 2009

NBs årsberetning 2008
NBs årsberetning 2007
NBs årsberetning 2006
NBs årsberetning 2005
NBs årsberetning 2004
NBs årsberetning 2003