NB Årsmøte 2020, Torsdag 16. april 2020
Innkalling NB årsmøte 2020 med saksdokumenter

Signert protokoll 2020

Info til mdl. av Norsk Betongforening – oppfølging etter årsmøte

 

Årsmøte 25. april 2019
Innkalling NB årsmøte 2019 med saksdokumenter
Signert Årsmøteprotokoll 

Ekstraordinært årsmøte 3. januar 2019
Årsmøteprotokoll – Ekstra ordinært årsmøte

Årsmøte 12. april 2018
Innkalling NB årsmøte 2018 med saksdokumenter
Protokoll 2018

Årsmøte 27. april 2017
Årsmøte 2017 (innkalling, årsberetning, desisorberetning og budsjettforslag)
Protokoll 2017

Årsmøte 7. april 2016
Årsmøte 2016 (innkalling, årsberetning, desisorberetning og budsjettforslag)
Protokoll 2016

Årsmøte 29. april 2015
Årsmøte 2015
Protokoll 2015

Årsmøte 29. april 2014
Årsmøte 2014 (innkalling, årsberetning, desisorberetning og budsjettforslag)
Protokoll 2014

Årsmøte 11. april 2013
Årsmøte 2013 (innkalling, årsberetning, budsjett og desisorberetning)
Protokoll 2013

Årsmøte 24. oktober 2012
Årsmøte 2012 (innkalling, årsberetning og budsjettforslag for 2013)
Protokoll 2012

Årsmøte  19. oktober 2011
Årsmøte 2011 referat
Årsmøte 2011 innkalling;
Årsberetning juli 2010 – juni 2011

Årsmøte 21. oktober 2010
Årsmøte 2010 referat
Årsmøte 2010 innkalling;
Årsberetning juli 2009 – juni 2010

Årsmøte 12. oktober 2009
Årsmøte 2009 referat
Årsmøte 2009 innkalling;
Årsberetning juli 2008 – juni 2009

NBs årsberetning 2008
NBs årsberetning 2007
NBs årsberetning 2006
NBs årsberetning 2005
NBs årsberetning 2004
NBs årsberetning 2003