Strategisk plan 2017 – 2019

 

Visjon:

Norsk Betongforening skal være det samlende forumet for betongfaget i Norge

 

Hovedmål:

Norsk Betongforening skal arbeide for å:

 1. utvikle faglig kompetanse og være ledende innen kunnskapsformidling,
 2. påvirke betongfagets rammebetingelser
 3. fremme bærekraftig bruk av betong
 4. skape møteplasser for bygg og anleggsbransjen
 5. fremme produktivitet og nye løsninger

 

Gjennomføring:

 1. Faglig kompetanse og kunnskapsformidling
  1. Være en ledende kursleverandør innen betongfaget
  2. Spre beste praksis via NB- og fib publikasjoner
  3. Utvikle kommunikasjons- og læringsplattformer

 

 1. Påvirke betongfagets rammebetingelser
  1. Støtte internasjonalt arbeid via fib, Rilem og Standard Norge
  2. Utvikle og revidere publikasjoner, lage bransjenormer

 

 1. Fremme bærekraftig bruk av betong
  1. Pålitelige klassifiseringssystemer fra vugge til grav
  2. Synlighet og tilstedeværelse på relevante arenaer
  3. Samarbeid med andre for å gi bransjen en felles stemme

 

 1. Skape møteplasser for bygg og anleggsbransjen
  1. Utvikle «Norsk Betongdag» til å bli en årlig bransjedag for alle i betongfaget
  2. Medlemsmøter
  3. Kurs, seminarer, konferanser
  4. Yngres Betongnettverk og Betonglærernettverkene

 

 1. Fremme produktivitet og nye løsninger
  1. Stimulere bransjen til nytekning
  2. Være en kanal for spredning av informasjon

 

Handlingsplaner:

Planene realiseres gjennom det arbeidet som gjennomføres i NBs mange komiteer og i styret. Virksomhetskomiteene utarbeider handlingsplaner med mål. Disse gjennomgås og ev revideres minst en gang årlig.

Norsk Betongforening viderefører samarbeidet med sine strategiske samarbeidspartnere, Betongelementforeningen (BEF), Fabrikkbetongforeningen (Fabeko), Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB), Betongopplæringsrådet (BOR), Byggutengrenser (BUG) og Standard Norge (SN) samt med andre bransjeorganisasjoner og aktive bedriftsmedlemmer

Strategi utskriftsversjon

 

03. oktober 2016

Styret i Norsk Betongforening