Strategisk plan 2020 – 2022

 

Visjon:

Norsk Betongforening skal være det samlende forumet for betongfaget i Norge

 

Hovedmål:

Norsk Betongforening skal arbeide for å:

 1. Utvikle faglig kompetanse og være ledende innen kunnskapsformidling
 2. Påvirke betongfagets rammebetingelser
 3. Fremme bærekraftig bruk av betong
 4. Skape møteplasser for bygge- og anleggsbransjen og tilby et attraktivt og utviklende faglig miljø
 5. Fremme produktivitet og nye løsninger

 

Gjennomføring:

 1. Faglig kompetanse og kunnskapsformidling
  a. Være en ledende kursleverandør innen betongfaget
  b. Utvikle og kommunisere beste praksis via NB- og fib-publikasjoner
  c. Formidle nyheter og informasjon i henhold til kommunikasjonsplan
  d. Bruke og utvikle e-læringskurs

 

 1. Påvirke betongfagets rammebetingelser
  a. Utvikle og revidere publikasjoner, lage bransjenormer
  b. Støtte internasjonalt arbeid via fib, Rilem og Standard Norge
  c. Synlighet og tilstedeværelse på relevante arenaer
  d. Samarbeid med andre for å gi bransjen en felles stemme

 

 1. Fremme bærekraftig bruk av betong
  a. Bidra til redusert klimagassutslipp
  b. Utvikle miljøklassifiseringssystemer som fremmer riktig materialebruk
  c. Bidra til god ressursforvaltning og sirkulærøkonomi

 

 1. Skape attraktive møteplasser for bygge- og anleggsbransjen og tilby et attraktivt og utviklende faglig miljø
  a. Videreutvikle Norsk Betongdag til å bli en årlig bransjedag for alle i betongfaget
  b. Arrangere og markedsføre medlemsmøter, kurs, seminarer, konferanser
  c. Stimulere til deltakelse i komitearbeid og arbeidsgrupper
  d. Nettverksarbeid gjennom Yngres Betongnettverk og Betonglærernettverkene

 

 1. Fremme produktivitet og nye løsninger
  a. Stimulere bransjen til nytekning
  b. Bruke fondsmidler aktivt som virkemiddel for nyskaping
  c. Bidra til betongkompetanse og faglighet i digitale løsninger

 

Handlingsplaner:

Planene realiseres gjennom det arbeidet som gjennomføres i NBs mange komiteer og i styret. Virksomhetskomiteene utarbeider handlingsplaner med mål. Disse gjennomgås og ev revideres minst en gang årlig.

Norsk Betongforening viderefører samarbeidet med sine strategiske samarbeidspartnere, Betongelementforeningen (BEF), Fabrikkbetongforeningen (Fabeko), Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB), Betongopplæringsrådet (BOR), Byggutengrenser (BUG) og Standard Norge (SN) samt med andre bransjeorganisasjoner og aktive bedriftsmedlemmer

 

25. april 2019

Styret i Norsk Betongforening