Betongcast er et samarbeid mellom Norsk Betongforening, Norsk forening for betongrehabilitering, FABEKO og NB sine lokale medlemsgrupper, og er et tilbud til alle som er interessert i betong og betongrehabilitering.

 

Betongcast i 2022:

Se opptak av Årsmøteseminar i NB her med foredrag om 3D- printing av betongbruer, naturbetong i det nye regjeringskvartalet, Kunst i betong, ny veileder for segmentbruer i betong og Trysfjorden bru. 
Opptaket er kapittelinndelt så du kan hoppe til det foredraget du er interessert i.

 

Norsk Betongforening, Norsk forening for betongrehabilitering og Betongklyngen CIC inviterte til Betongfagdagen i Narvik torsdag 24. mars, og her kan du se opptak av alle presentasjoner den dagen.

Del 1:

Del 2:

Betongcast i 2021:

NB Publikasjon nr. 30 Herdeplastbelegg på betong er under revisjon og kommer ut i ny utgave og bruk av herdeplastbelegg på betong er et fagfelt som stadig er i vekst, og i dette webinaret vil Paul Stavem, Mapei leder for revisjonsgruppen gi en innføring i hva publikasjonen inneholder og du vil blir oppdatert på hva som er nytt.

 

Torsdag 09. september ble det presentasjon av «Hywind Tampen- Prosjektet» presentert av Kjell Tore Fosså, Aker Solutions og informasjon om revidert NB Publikasjon nr 5 «Betongarbeider i vann er ute på høring- hva er nytt?» presentert av Lise Bathen, Statens Vegvesen og Bernt Kristiansen AF-Gruppen.
«Hywind Tampen- Prosjektet» presentert av Kjell Tore Fosså, Aker Solutions

 

NB Publikasjon nr 5 «Betongarbeider i vann er ute på høring- hva er nytt?» presentert av Lise Bathen, Statens Vegvesen og Bernt Kristiansen AF-Gruppen.

 

Onsdag 21. april gikk Betongcast nr. 14 på lufta og tema for sendingen var «Spennkabler og korrosjon» og Roy Antonsen og Lise Bathen, begge Statens vegvesen, var foredragsholder.

 

Onsdag 17. mars gikk Betongcast nr. 13 på lufta og tema for sendingen var «NB Rapport nr. 9 Praktiske råd og tiltak mot fastholdingsriss i herdende betongkonstruksjoner»  og Øyvind Bjøntegaard, Statens vegvesen og Sverre Smeplass  Skanska var foredragsholder.

 

Onsdag 20. januar gikk Betongcast nr. 12 på lufta og tema for sendingen var «Carbon Reinforced Concrete »  Matthias Tietze var foredragsholder, med hjelp av Tor Arne Hammer som oversetter

Betongcast i 2020:

Onsdag 22. april gikk Betongcast nr. 1 på lufta og tema for sendingen var «Fremtidens betong med fiber» og Sindre Sandbakk, Dr.techn. Olav Olsen var foredragsholder.

 

Onsdag 29. april gikk Betongcast nr. 2 på lufta, og tema for sendingen var NB publikasjon nr. 9 «Betongoverflater» og Berit G. Petersen, Unicon var foredragsholder.

 

Onsdag 06. mai gikk Betongcast nr. 3 på lufta, og tema for sendingen var «Hvordan blir det nye nasjonale tillegget til NS-EN 206/NA:2020?» og Øyvind Sæter, Unicon var foredragsholder.

 

Onsdag 13. mai gikk Betongcast nr. 4 på lufta, og tema for sendingen var «Betongens miljøegenskaper» og Thomas Beck, Mapei var foredragsholder.

 

Onsdag 20. mai gikk Betongcast nr. 5 på lufta, og tema for sendingen var «Betong med aluminiumsarmering» og Harald Justnes, Sintef Community var foredragsholder.

 

Onsdag 27. mai gikk Betongcast nr. 6 på lufta, og tema for sendingen var «Miljøoptimale betongkonstruksjoner» og Steinar Røine, Spenncon var foredragsholder.

 

Onsdag 03. juni gikk Betongcast nr. 7 på lufta, og tema for sendingen var  NB pub. nr. 37  «Lavkarbonbetong»  og Lars Busterud, Schwenk Norge var foredragsholder.

 

Onsdag 10. juni gikk Betongcast nr. 8 på lufta, og tema for sendingen var NB pub. nr. 15  «Betonggulv» og Bernt Kristiansen, AF Gruppen og Hans Stemland, Sintef var foredragsholdere.

 

Siste Betongcast før sommeren og den 9. i rekken, ble sendt onsdag 17. juni og tema for sendingen var «CIRCULUS prosjektet» og Iveta Novakova og Leif-Gunnar Hanssen fra UiT Norges Arktiske Universitet i Narvik var foredragsholdere.

 

Tirsdag 17. november gikk Betongcast nr. 10 på lufta, og tema for sendingen var «Hvordan oppnå bestandige betongkonstruksjoner under ekstreme forhold» og Kjell Tore Fosså, Kværner og Monika Pilz, SINTEF var foredragsholdere.

 

Onsdag 09. desember gikk Betongcast nr. 11 på lufta, og tema for sendingen var «Foldetaket i Deichman Bjørvika-Statikk og tegningsgrunnlag» og Matthias Stracke, Bollinger+ Grohmann og Håvard Graffer, Multiconsult var foredragsholdere.