På denne siden finner du betongcaster og opptak fra faglige møter som er blitt streamet. Sendingene ligger i kronologisk rekkefølge hvor den nyeste ligger øverst.

2024

Torsdag 18. april gjennomførte Norsk Betongforening årsmøteseminaret «Bærekraft i Betongbransjen». Møtet var ledet av Cecilie Hagby, og gjennom seminaret fikk vi gode innlegg fra Sverre Smeplass – Skanska, Vetle Houg – Heidelberg Materials Sement Norge, Thomas Beck – Mapei, Cathrine Mørch – Statsbygg, Kirsten Syvertsen – Rambøll, Lise Bathen – Statens vegvesen og Tor Arne Martius-Hammer – Sintef.

Avslutningsvis ble det gjennomført en panelsamtale med spørsmålet «Hvordan skal bransjen jobbe for å oppnå klimamålene». Ledet av John-Erik Reiersen – Betong Norge.

Her kan du se opptaket:

 

Torsdag 18.januar arrangerte den lokale gruppen i Oslo åpent faglig møte hvor pumping av betong var tema. Arrangementet ble streamet så man kunne delta fra fjern og nær.

Sverre Smeplass, Skanska og Bernt Kristiansen, AF orienterer og diskuterer: Hvorfor kan det være utfordrende å pumpe de moderne betongene – og hva kan være gode tips for å lykkes? Lise Bathen orienterer om tanker som Statens vegvesen har rundt tematikken.

Her kan du se opptaket:


2023

NB har fått laget en inspirasjonsfilm for unge som skal velge utdanning og yrkesvei, se filmen og bli inspirert!

 

Betongcast 19: Årsmøteseminar 2023 – Spennende betongarbeider
Velkommen til årsmøteseminar med Norsk Betongforening! Få med deg seks foredrag om store pågående prosjekter med spennende og utfordrende betongarbeider!

 

Betongcast 18: Nye NB29- Produksjon og bruk av selvkomprimerende betong
Selvkomprimerende betong (SKB) er en betegnelse for betongtyper som tillater at støpearbeider kan gjennomføres uten tilførsel av komprimeringsenergi i form av for eksempel stavvibrator. Med bruk av SKB kan man oppnå bedre arbeidsmiljø, økt produktivitet og økt kvalitet. Norsk Betongforenings publikasjon nr. 29 Veiledning for produksjon og bruk av selvkomprimerende betong ble utgitt i ny utgave i februar 2023.

 

Betongcast 17:  Sirkulærøkonomi for betong

Norsk Betongforening sin miljøkomité utga desember 2022 NB rapport nr. 10 Sirkulærøkonomi for betong. I denne Betongcasten får du en gjennomgang av rapporten og de viktigste konklusjonene.

 

 

2022

Betongcast nr. 16: NB Publikasjon nr. 5 «Utførelse av betongkonstruksjoner i vann»

Revidert utgave av NB 5 var klar på tampen av 2022. Bernt Kristiansen, AF Gruppen, og Lise Bathen, Statens Vegvesen, har vært med i arbeidsgruppen som har revidert NB 5, og presenterer i denne Betongcasten bakgrunn for endringene som er gjort, samt gis det en gjennomgang av de nye anbefalingene og spesifikasjonene for støping under vann. NB5 2022 finner du i vår nettbutikk.

 

 

Åpent faglig møte i Oslo, 29.september 2022

Glidestøp er møtets tema. Metoden som kan gi både markedsmuligheter, tidsbesparelser ved store støpearbeider og en god del hodebry.
I sendingen blir betongforeningens publikasjon nr. 25 om glidestøp presentert, erfaringer deles og mulighetene glidestøp gir oss inspirasjon.

Forelesere: Kjell Tore Fosså (Aker Solutions) Lise Bathen (Statens Vegvesen) og Eivind Heimdal (Veidekke). Møteleder: Elisabeth Schjølberg (Multiconsult).

 

Årsmøteseminar 21.04.2022

Se opptak av Årsmøteseminar i NB med foredrag om 3D- printing av betongbruer, naturbetong i det nye regjeringskvartalet, Kunst i betong, ny veileder for segmentbruer i betong og Trysfjorden bru.
Opptaket er kapittelinndelt så du kan hoppe til det foredraget du er interessert i.

 

 

Betongfagdagen i Narvik torsdag 24.mars 2022

Norsk Betongforening, Norsk forening for betongrehabilitering og Betongklyngen CIC inviterte til Betongfagdagen i Narvik torsdag 24. mars, og her kan du se opptak av alle presentasjoner den dagen.

Del 1:

Del 2:

2021

Betongcast nr 15: NB publikasjon nr. 30

NB Publikasjon nr. 30 Herdeplastbelegg på betong er under revisjon og kommer ut i ny utgave og bruk av herdeplastbelegg på betong er et fagfelt som stadig er i vekst, og i dette webinaret vil Paul Stavem, Mapei leder for revisjonsgruppen gi en innføring i hva publikasjonen inneholder og du vil blir oppdatert på hva som er nytt.

 

Webinar 09.09.21: NB publikasjon nr. 5

De lokale medlemsgruppene inviterte til et felles webinar torsdag 09. september 2021. «Hywind Tampen»- prosjektet ble presentert av Kjell Tore Fosså, Aker Solutions. Informasjon om revidert NB Publikasjon nr 5 «Betongarbeider i vann er ute på høring- hva er nytt?» presentert av Lise Bathen, Statens Vegvesen og Bernt Kristiansen, AF-Gruppen.

«Hyvind-Tampen»-prosjektet:

NB Publikasjon nr 5 «Betongarbeider i vann er ute på høring- hva er nytt?»:

 

Betongcast nr. 14: Spennkabler og korrosjon

Onsdag 21. april gikk Betongcast nr. 14 på lufta og tema for sendingen var «Spennkabler og korrosjon» og Roy Antonsen og Lise Bathen, begge Statens vegvesen, var foredragsholder.

 

Betongcast nr. 13: NB rapport nr. 9

Onsdag 17. mars gikk Betongcast nr. 13 på lufta og tema for sendingen var «NB Rapport nr. 9 Praktiske råd og tiltak mot fastholdingsriss i herdende betongkonstruksjoner»  og Øyvind Bjøntegaard, Statens vegvesen og Sverre Smeplass  Skanska var foredragsholder.

 

Betongcast nr. 12: Carbon Reinforced Concrete

Onsdag 20. januar gikk Betongcast nr. 12 på lufta og tema for sendingen var «Carbon Reinforced Concrete »  Matthias Tietze var foredragsholder, med hjelp av Tor Arne Hammer som oversetter

2020:

Betongcast nr. 11: «Foldetaket i Deichman Bjørvika-Statikk og tegningsgrunnlag»

Onsdag 09. desember gikk Betongcast nr. 11 på lufta, og tema for sendingen var «Foldetaket i Deichman Bjørvika-Statikk og tegningsgrunnlag» og Matthias Stracke, Bollinger+ Grohmann og Håvard Graffer, Multiconsult var foredragsholdere.

 

Betongcast nr. 10: «Hvordan oppnå bestandige betongkonstruksjoner under ekstreme forhold»

Tirsdag 17. november gikk Betongcast nr. 10 på lufta, og tema for sendingen var «Hvordan oppnå bestandige betongkonstruksjoner under ekstreme forhold» og Kjell Tore Fosså, Kværner og Monika Pilz, SINTEF var foredragsholdere.

 

Betongcast nr. 9: «CIRCULUS prosjektet»

Siste Betongcast før sommeren og den 9. i rekken, ble sendt onsdag 17. juni og tema for sendingen var «CIRCULUS prosjektet» og Iveta Novakova og Leif-Gunnar Hanssen fra UiT Norges Arktiske Universitet i Narvik var foredragsholdere.

 

Betongcast nr. 8: «Betonggulv»

Onsdag 10. juni gikk Betongcast nr. 8 på lufta, og tema for sendingen var NB pub. nr. 15  «Betonggulv» og Bernt Kristiansen, AF Gruppen og Hans Stemland, Sintef var foredragsholdere.

 

Betongcast nr. 7: Lavkarbonbetong

Onsdag 03. juni gikk Betongcast nr. 7 på lufta, og tema for sendingen var  NB pub. nr. 37  «Lavkarbonbetong»  og Lars Busterud, Schwenk Norge var foredragsholder.

 

Betongcast nr. 6: Miljøoptimale betongkonstruksjoner

Onsdag 27. mai gikk Betongcast nr. 6 på lufta, og tema for sendingen var «Miljøoptimale betongkonstruksjoner» og Steinar Røine, Spenncon var foredragsholder.

 

Betongcast nr. 5 : Betong med aluminiumsarmering

Onsdag 20. mai gikk Betongcast nr. 5 på lufta, og tema for sendingen var «Betong med aluminiumsarmering» og Harald Justnes, Sintef Community var foredragsholder.

Betongcast nr. 4: «Betongens miljøegenskaper»

Onsdag 13. mai gikk Betongcast nr. 4 på lufta, og tema for sendingen var «Betongens miljøegenskaper» og Thomas Beck, Mapei var foredragsholder.

 

Betongcast nr. 3: Hvordan blir det nye nasjonale tillegget til NS-EN 206/NA:2020?

Onsdag 06. mai gikk Betongcast nr. 3 på lufta, og tema for sendingen var «Hvordan blir det nye nasjonale tillegget til NS-EN 206/NA:2020?» og Øyvind Sæter, Unicon var foredragsholder.

 

Betongcast nr. 2: NB Publikasjon nr. 9

Onsdag 29. april gikk Betongcast nr. 2 på lufta, og tema for sendingen var NB publikasjon nr. 9 «Betongoverflater» og Berit G. Petersen, Unicon var foredragsholder.

 

Betongcast nr. 1: «Fremtidens betong med fiber»

Onsdag 22. april gikk Betongcast nr. 1 på lufta og tema for sendingen var «Fremtidens betong med fiber» og Sindre Sandbakk, Dr.techn. Olav Olsen var foredragsholder.