Befaring til Ryfast_referat og presentasjoner fra møtet

Del saken