36 PDF Forsterkning av betongkonstruksjoner (2006)

Beskrivelse

Publikasjonen omhandler dimensjoneringsprinsipper i forbindelse med bruk av pålimte komposittmaterialer til forsterkning av eksisterende betongkonstruksjoner.  Publikasjonen er utarbeidet ved hjelp av sponsormidler fra private firmaer og offentlige institusjoner i tillegg til støtte fra prosjektet “Spisskompetanseutvikling i BA-fagene” i regi av NFR, SINTEF/NTNU og Norconsult AS.
Hovedmålet for dette prosjektet er å utarbeide en publikasjon i regi av Norsk Betongforening vedrørende forsterkning av betongkonstruksjoner ved bruk av utenpålimt armering.  Publikasjonen omhandler prosjektering og utførelse av forsterkning av betongkonstruksjoner.  Typiske eksempler på prosjektering og utførelse fra ulike prosjekter i Norge og Sverige er også presentert.

Varenummer: 36PDF Kategori: